ถอนเงินแบบระบุจำนวน ผ่านหน้าเว็บ New Bualuang iTrading ทำอย่างไร ? (T+2)

ตามที่ทางตลาดหลักทรัพย์ ฯ แจ้งประกาศการลดระยะเวลาการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เป็น T+2
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561  เป็นต้นไป…มาดูกันว่า
หากท่านต้องการส่งคำสั่งถอนเงินออกจากบัญชีหลักทรัพย์นั้นจะต้องทำรายการอย่างไร ?

กรณีที่ท่านต้องการถอนเงินจากพอร์ตจำนวนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป มีขั้นตอนดังนี้

 1. เลือก เลขที่บัญชีหลักทรัพย์หรืออนุพันธ์ 
 2. เลือก วันที่ถอนเงิน และระบบจะแสดงวันที่เงินเข้าบัญชีธนาคารให้โดยอัตโนมัติ
 3. ระบุจำนวนเงิน :  จำนวนเงินตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
 4. ระบุ  PIN  เพื่อยืนยันทำรายการ
  *(PIN เป็นตัวเลขจำนวน 6 หลักเท่านั้น ซึ่งเป็นตัวเดียวกับ PIN ที่ใช้สำหรับการส่งคำสั่งซื้อขายทางอินเตอร์เน็ต)*
 5. คลิก ถัดไป เพื่อส่งคำสั่งถอนเงิน ตรวจสอบและยืนยันรายการ
 6. ตรวจสอบผลการแจ้งถอนเงินผ่านทาง Email

เลือกวันที่ถอนเงินได้อย่างไร

T+2_Amount

กรณีถอนเงินสดส่วนที่ไม่มีภาระค่าซื้อหลักทรัพย์คงค้าง 
(ระบบจะแสดงวันที่ถอนเงินให้โดยอัตโนมัติ)

 • ทำรายการก่อน 15.00 น. ระบบจะแสดงวันที่ถอนเงินเป็น วันเดียวกันกับวันที่ทำรายการ
 • ทำรายการหลัง 15.00 น. ระบบจะแสดงวันที่ถอนเงินเป็น วันทำการถัดไป

กรณีถอนเงินจากค่าขายหุ้นจะส่งคำสั่งถอนเงินได้เร็วที่สุดวันไหน

สำคัญ !! หากส่งคำสั่งถอนเงินล่วงหน้าจะต้องทำรายการภายใน T+ 1 ก่อนเวลา 15.00 น.เท่านั้น 
โดย …เลือกวันที่ถอนเงินให้ตรงกับวันที่ครบกำหนดชำระราคา และระบุจำนวนเงินตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
ทั้งนี้ หลังจากการส่งคำสั่งถอนแล้ว ท่านจะต้องทำการเผื่อยอดเงินที่แจ้งถอนเอาไว้ โดยไม่มีรายการซื้อหลักทรัพย์คงค้าง 
มิฉะนั้นรายการแจ้งถอนเงินของท่านจะถูกยกเลิก

ตัวอย่าง : 

ทำการขายหุ้น วันจันทร์ที่ 1 (วันที่ T) ดังนั้นวันครบกำหนด T+2 คือ วันพุธที่ 3 (นับไปอีก 2 วันทำการ)
โดยต้องระบุวันที่ถอนเงินเป็น วันพุธที่ 3 (วันครบกำหนด) และจะได้รับเงินใน วันพุธที่ 3 (วันเดียวกันกับวันครบกำหนด)

 • กรณีถอนเงินจากค่าขายหลักทรัพย์ : ระบุจำนวนเงินตั้งแต่ 10,000บาทขึ้นไป

ex_T+2_10000

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น