คลายข้อสงสัย ! หุ้นแม่กระโดดข้ามช่วงราคา… ทำไม DW ขยับข้ามช่อง ? Bualuang Knowledge Sharing Security check