ก่อนเทรด DW มีข้อมูลอะไรบน Streaming ที่ควรรู้ ?

การเริ่มต้นลงทุนใน DW สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือศึกษา เรียนรู้ในสิ่งที่เราจะลงทุนก่อนว่าคืออะไร มีข้อมูลอะไรที่ต้องรู้และมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่นักลงทุนต้องเผชิญ เพราะการลงทุนใน DW มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง แต่หากเลือกลงทุนถูกทางผลตอบแทนที่ได้ก็จะเยอะ…

DW คืออะไร ?

Derivative Warrants (DW) หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ คือ ตราสารที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือ “DW” ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์อ้างอิงกับผู้ออก DW ในอนาคต ตามราคา จำนวน และระยะเวลาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ล่วงหน้า…โดยผู้ออก DW คือ บริษัทหลักทรัพย์…การลงทุนใน DW สามารถคีย์ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านบัญชี Cash Balance เดียวกับที่ใช้เทรดหุ้นผ่านทาง Streaming ได้เลย!!

มีข้อมูลอะไรบ้างบนโปรแกรม Streaming

อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นว่าก่อนที่จะลงทุนอะไรก็ควรจะศึกษาข้อมูลก่อน ดังนั้นนักลงทุนก็ควรศึกษาว่า DW ตัวไหนที่ตรงกับกลยุทธ์การลงทุนของตน เรามาลองดูกันว่าในโปรแกรม Streaming มีข้อมูลอะไรของ DW บ้าง ซึ่งนักลงทุนสามารถดูข้อมูลได้ที่เมนู Quote โดยจะอยู่ในส่วน Stock Info

Streaming

คำศัพท์ ความหมาย
Status ATM (At-the-Money)
สถานะของ Call DW ที่ ราคาสินค้าอ้างอิง = ราคาใช้สิทธิ
สถานะของ Put DW ที่ ราคาสินค้าอ้างอิง 
ราคาใช้สิทธิ
ITM (In-the-Money)
สถานะของ Call DW ที่ ราคาสินค้าอ้างอิง ราคาใช้สิทธิ
สถานะของ Put DW ที่ ราคาสินค้าอ้างอิง 
ราคาใช้สิทธิ
OTM (Out-of-the-Money)
สถานะของ Call DW ที่ ราคาสินค้าอ้างอิง ราคาใช้สิทธิ
สถานะของ Put DW ที่ ราคาสินค้าอ้างอิง 
ราคาใช้สิทธิ
Maturity Date วันครบกำหนดอายุ (ถัดจากวันซื้อขายวันสุดท้าย 4 วันทำการ)
เป็นวันสุดท้ายที่นักลงทุนยังเห็น DW อยู่ในตลาดฯ แต่ไม่สามารถซื้อขายได้
Last Trade Date วันซื้อขายวันสุดท้ายบนกระดาน หากนักลงทุนซื้อแล้วถือ DW จนผ่านวันซื้อขายวันสุดท้ายไป
จะถือว่านักลงทุนใช้สิทธิโดยอัตโนมัติ และจะได้รับเงินสดส่วนต่างจากการใช้สิทธิ (หากมี)
To Last Trade ช่วงอายุคงเหลือของ DW
Exercise Ratio อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย เป็นตัวแปรที่บอกว่า DW 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงได้กี่หน่วย
Exercise Price ราคาใช้สิทธิ เป็นราคาที่บอกว่านักลงทุนจะสามารถใช้สิทธิซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงได้ที่ราคาเท่าไหร่และเป็นตัวแปรหลักที่นำมาคำนวณเงินสดส่วนต่างด้วย
Theo. Price มูลค่าตามทฤษฎี
Intrinsic Value มูลค่าที่แท้จริง คือ เงินสดที่นักลงทุนจะได้รับหากทําการใช้สิทธิ ณ ปัจจุบัน
โดย Intrinsic Value ของ DW จะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 เสมอ
Implied volatility ค่าความผันผวนแฝง ใช้เปรียบเทียบความถูกแพงระหว่าง DW ที่มีสินค้าอ้างอิงเหมือนกัน
DW ที่มี IV ตํ่ากว่า หมายความว่า DW ตัวนั้นถูกกว่า และควรเลือกซื้อ DW ที่ค่า IV  ในอดีตไม่ผันผวนมากนัก เพราะจะส่งผลให้ราคาของ DW เคลื่อนไหวสอดคล้องกับราคาหุ้นอ้างอิงตามที่ควรจะเป็น

จะเห็นว่าข้อมูลที่มีอยู่ในโปรแกรม Streaming เป็นเพียงข้อมูลคร่าวๆว่า DW ตัวนั้นๆใกล้หมดอายุหรือยังและ Status ตอนนี้เป็น ATM/ITM หรือ OTM ซึ่งยังมีข้อมูลอื่นที่จำเป็นต้องรู้ก่อนลงทุนใน DW ก็คือค่า Indicator เดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างและจะสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้ที่ไหนค่ะ…

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

2 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

แสดงความคิดเห็น