เข้าใจ Block Trade แบบง่ายๆ

แม้ธุรกรรม Block Trade จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงและซับซ้อน แต่ก็เป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุนไทยไม่น้อย สะท้อนได้จากตัวเลขมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณเกือบ 2,000 ล้านบาท แต่สำหรับนักลงทุนที่กำลังด้อมๆ มองๆ สนใจจะเข้าลงทุนใน Block Trade และกำลังหาข้อมูลอยู่ บทความนี้ของทีม Block Trade มีคำตอบ…

AW เข้าใจ Block Trade แบบง่ายๆ-1

Block Trade คือ อะไร ?

Block Trade คือ เครื่องมือการลงทุนในหุ้น ผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า TFEX เสมือนนักลงทุนซื้อขายหุ้นที่ต้องการได้โดยใช้เงินน้อยกว่าการลงทุนในหุ้นโดยตรง เพียงทำรายการ Block Trade บนหุ้นอ้างอิงนั้น ๆ กับโบรกเกอร์ที่ให้บริการ ซึ่งหลักทรัพย์บัวหลวง เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ

สำหรับการทำ Block Trade มีจำนวนสัญญาฯ ขั้นต่ำต่อรายการที่ TFEX กำหนดไว้ ปัจจุบันมีจำนวนขั้นต่ำ 20, 100, 500 และ 1,000 สัญญาต่อ 1 รายการบล็อค ขึ้นอยู่กับช่วงราคาของหุ้นอ้างอิง โดย 1 สัญญาฯ เทียบเท่ากับหุ้น 1,000 หุ้น ดังนั้นถ้าหากซื้อขายสัญญาฯ 20 สัญญา ก็เปรียบเสมือนการซื้อขายหุ้นอ้างอิง 20,000 หุ้น

BlockTrade1

จุดกำเนิด Block Trade

ในอดีตการเปิดปิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต้องทำบนกระดาน TFEX แต่เนื่องจากสภาพคล่องที่ไม่เพียงพอ จึงไม่ค่อยมีผู้เล่นในตลาดมากนัก ทำให้การเปิดปิดแต่ละครั้งทำได้ยาก เนื่องจากไม่มี Bid Offer เพียงพอ หากมีก็อาจเป็น Bid กับ Offer ที่ราคาห่างกันมาก ๆ ไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ

จากปัญหานี้จึงทำให้เกิดบริการ Block Trade เพื่อมาแก้ไขปัญหาเรื่องสภาพคล่องของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบนกระดาน TFEX  โดยมีโบรกเกอร์เข้ามาเป็นคู่สัญญาฝั่งตรงข้ามให้กับนักลงทุน เพื่อให้สามารถซื้อขายได้ตามราคาที่ต้องการ

โดยนักลงทุนสามารถแจ้งโบรกเกอร์ เพื่อทำรายการ Block Trade บนหุ้นอ้างอิง ณ ราคาที่ต้องการได้ หากราคาหุ้นอ้างอิงเป็นไปตามเงื่อนไข โบรกเกอร์จะเปิดสัญญา Block Trade ให้กับนักลงทุน ผ่านบัญชี TFEX ของ       นักลงทุน โดยมีโบรกเกอร์เป็นคู่สัญญา

หากโบรกเกอร์เข้ามาเป็นคู่สัญญาฝั่งตรงข้ามให้เฉยๆ อาจมีความเสี่ยงสำหรับโบรกเกอร์เอง เพราะหากนักลงทุนมีกำไร โบรกเกอร์จะขาดทุน ในทางกลับกัน ถ้าหากนักลงทุนขาดทุน โบรกเกอร์จะมีกำไร แต่หากโบรกเกอร์ไม่ต้องการรับความเสี่ยงนี้ โบรกเกอร์ต้องการเพียงแค่ผลตอบแทนจาก ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และ ดอกเบี้ยเท่านั้น จึงต้องทำการป้องกันความเสี่ยง โดยเข้าไปซื้อหุ้นในตลาดมาเก็บไว้

สมมุติว่า ผู้เทรดเปิดสถานะฝั่งซื้อ (Long) Block Trade หุ้น XYZ จำนวน 1 Block 20 สัญญา โบรกเกอร์จะทำการซื้อหุ้น XYZ ในตลาดจำนวน 20,000 หุ้นมาเก็บไว้ และทำรายการ Block Trade เข้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

นักลงทุนก็จะได้สัญญาฯ บนหุ้น XYZ จำนวน 20 สัญญาเข้าไปอยู่ในบัญชี TFEX  เปรียบเสมือนว่า นักลงทุน มีหุ้น XYZ อยู่จำนวน 20,000 หุ้น และเมื่อนักลงทุนทำการขาย เพื่อปิดสถานะ(Short Close) โบรกเกอร์ก็จะทำการขายหุ้น XYZ จำนวน 20,000 หุ้นออกไป เช่นกัน

BlockTrade2

3 ข้อดีของ Block Trade

  • ซื้อขายหุ้นผ่าน Block Trade ใช้เงินไม่เยอะ

นักลงทุนอาจคิดว่า การซื้อขายหุ้นผ่าน Block Trade ต้องใช้เงินเยอะ เพราะต้องทำการซื้อขายครั้งละ 20,000 หุ้น 100,000 หุ้น ยิ่งหุ้นที่ราคาสูง ๆ หลักร้อย ต้องใช้เงินทีล่ะหลายล้านบาท ซึ่งในความเป็นจริง Block Trade มีการวางหลักประกันเพียงบางส่วน จากมูลค่าสัญญาทั้งหมด จึงใช้เงินน้อยกว่าการซื้อขายหุ้นในตลาดโดยตรงอย่างมาก การวางหลักประกันเป็นไปตามเกณฑ์ที่ TFEX กำหนด เหตุผลเพื่อป้องกันความเสี่ยงในเรื่องการชำระราคาโดยรวม และเป็นหลักประกันในการจ่ายชำระเงินเมื่อเกิดขาดทุนในแต่ละวัน

เนื่องจาก Block Trade เป็นสินค้าอนุพันธ์ชนิดหนึ่ง จึงมีข้อดีของการเป็นสินค้าอนุพันธ์ นั่นก็คือ การมี “อัตราทด (Leverage)” ในตัวเอง ซึ่งอัตราทดส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 5-20 เท่า ขึ้นอยู่กับหุ้นอ้างอิงนั้น ๆ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับสินค้าอนุพันธุ์อื่น ๆ แล้ว Block Trade เป็นสินค้าที่มีอัตราทดที่สูงมาก ๆ ถือเป็นเครื่องมือทางการเงินอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเพิ่มกำลังซื้อ กรณีที่มีเงินทุนไม่มาก แต่สามารถซื้อขายหุ้นได้จำนวนมากขึ้น

อัตราทด หรือ Leverage ในทางการเงินก็คือ การกู้เงินไปซื้อสินทรัพย์ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนหรือผลกำไรกลับมา ดังนั้นหากจะมองว่าการทำธุรกรรม Block Trade เหมือนกับการยืมเงินโบรกเกอร์ เพื่อมาซื้อหุ้นโดยโบรกเกอร์จัดเก็บดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนก็คงจะไม่ผิดอะไร

BlockTrade3

  • Block Trade สามารถลงทุนได้ทุกสภาวะตลาด

หากมองว่า หุ้นตัวนั้นจะขึ้น ก็ทำการซื้อ หรือ ที่เรียกว่า Long เพื่อที่จะซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำ และนำไปขายในราคาที่สูงกว่า แต่ถ้าหากมองว่า หุ้นนั้นมีทิศทางจะปรับตัวลง ก็สามารถทำการยืมหุ้นนั้นมาขายก่อนในราคาที่สูง หรือที่เรียกว่า Short Sell และทำการซื้อกลับคืนมาในราคาที่ต่ำกว่า เพือทำกำไรจากส่วนต่างราคา (Capital Gain) นั่นเอง

  • ได้รับเงินปันผล (Dividend)

การได้รับปันผลเป็นหนึ่งข้อดีของการลงทุน Block Trade เนื่องจากโบรกเกอร์ได้ทำการป้องกันความเสี่ยง โดยการซื้อขายหุ้นในตลาดเท่าๆกับออเดอร์ Block Trade ทุกครั้ง ทำให้หากนักลงทุนถือสถานะ Block Trade ข้าม XD จะทำให้หุ้นที่โบรกเกอร์ถืออยู่นั้นได้รับเงินปันผลไปด้วย ซึ่งหากเปรียบเสมือนกับนักลงทุนได้ลงทุนซื้อหุ้นผ่าน Block Trade เงินปันผลจากหุ้นนั้นก็ควรจะเป็นของนักลงทุนที่ควรได้รับ ซึ่งหลักทรัพย์บัวหลวงมีนโยบายคืนเงินปันผลให้แก่ลูกค้า100% โดยไม่การหักค่าธรรมเนียมหรือภาษีแต่อย่างใด

ก่อนการลงทุน Block Trade นักลงทุนควรพิจารณาถึงความเสี่ยงของ Block Trade อันเนื่องมาจากอัตราทด เพราะหากราคาหุ้นอ้างอิงสวนทางกับสัญญาฯ ที่ถือไว้ การขาดทุนที่เกิดขึ้นย่อมมีเป็นเท่าทวีคูณ ได้เช่นกัน…

สนใจลงทุน Block Trade กับ หลักทรัพย์บัวหลวง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ BLS Customer Service โทร 0-2 618-1111

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น