ครบเครื่องเรื่องสินค้าในตลาด TFEX : ตอนความแตกต่างระหว่างทองกับ Bitcoin

ครบเครื่องเรื่องสินค้าในตลาด TFEX : Gold VS Bitcoin

 

 AW_Gold_vs_Bitcoin

 

ช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับเลยว่าราคา Bitcoin ในตลาด Cryptocurrency มีความผันผวนค่อนข้างสูง ทำให้กระแสของ Bitcoin ถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวาง ผู้คนในโลกการเงินคงไม่มีใครที่ไม่เคยได้ยินข่าวคราวของสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าว และสินทรัพย์อีกประเภทหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงควบคู่ไปกับ Bitcoin ก็คงหนีไม่พ้นทองคำ หลายคนเปรียบเทียบ Bitcoin ว่าใกล้เคียงกับทองคำมากที่สุด และช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองโลก และราคา Bitcoin มีการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงทั้งคู่ ทำให้หลายคนสงสัยกันว่าสินทรัพย์ทั้ง 2 อย่างมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ เราได้รวบรวมคำตอบมาไว้ในบทความนี้แล้วว่า ทองคำ และ Bitcoin คืออะไร และสินทรัพย์ทั้ง 2 อย่างมีความสัมพันธ์หรือมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

 

ทองคำ และ Bitcoin คืออะไร

 

“ทองคำ” เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย โดยคนนิยมนำทองคำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมและใช้เป็นเครื่องประดับ ในขณะที่ “Bitcoin” เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทหนึ่งใน Cryptocurrency ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อนำมาใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าต่าง ๆ ทั่วโลกแทนระบบเงินตราปัจจุบัน โดยทำงานภายใต้ระบบ Blockchain จึงสามารถทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้โดยตรงและไม่ต้องผ่านตัวกลางอย่างธนาคาร

 

สินทรัพย์ที่มีมูลค่า

 

ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในตัวเอง โดยมีทองคำที่จับต้องได้เป็นสินทรัพย์ค้ำประกัน ในขณะที่ Bitcoin เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่ถาวรเหมือนสกุลเงินปกติ มูลค่าของมันจะขึ้นอยู่กับการยอมรับของผู้คน แต่สินทรัพย์ทั้ง 2 อย่างมีปริมาณจำกัด ทำให้ทั้งคู่ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในตัวเอง

 

การถูกยอมรับในระดับสากล

 

ทองคำถือเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและถูกใช้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศของธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลก นอกจากนี้ ทองคำยังเป็นสินทรัพย์ที่ไม่เสื่อมสภาพและสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่ายด้วย ในขณะที่ Bitcoin ไม่ได้มีสินทรัพย์ใดมาค้ำประกัน มูลค่าของมันจะขึ้นอยู่กับการยอมรับของแต่ละบุคคลต่อสกุลเงินนั้น ๆ โดย Bitcoin ได้รับการยอมรับจากผู้คนมากขึ้นเรื่อย ๆ เห็นได้จากการที่ผู้ประกอบการหลายแห่งออกมาประกาศว่าสามารถนำ Bitcoin มาใช้ซื้อขายสินค้าและบริการได้ อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางบางประเทศยังไม่ได้ยอมรับการใช้ Bitcoin เช่น ประเทศจีนออกมาประกาศคุมเข้มการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin เพื่อป้องกันระบบการเงินของประเทศ ดังนั้น ความมั่นใจในมูลค่าของ Bitcoin จึงมีน้อยกว่าทองคำ

 

มูลค่าตลาด (Market Capitalization)

 

 

Bitcoin ถือเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากสกุลเงินทั้งหมดมากกว่า 10,000 สกุล และมีมูลค่าของตลาดทั้งหมดเท่ากับ 680,603,204,040 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่มูลค่าตลาดของทองคำในตลาดโลกเท่ากับ 11.995 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จะเห็นว่า มูลค่าตลาดของทองคำมีสัดส่วนใหญ่กว่า Bitcoin มาก (ข้อมูล ณ วันที่ 07/06/2021 เวลา 11.47 น.)

 

ความผันผวน

 

 

เมื่อเปรียบเทียบค่าความผันผวนในอดีตย้อนหลัง 30 วัน (Historical Volatility) พบว่าทองคำมีค่าความผันผวนเท่ากับ 12.31% ในขณะที่ Bitcoin มีค่าความผันผวน 101.95% จะเห็นว่า Bitcoin มีความผันผวนสูงกว่าทองคำมาก ดังนั้น การเคลื่อนไหวของราคาที่มีความผันผวนมาก อาจส่งผลให้พอร์ตการลงทุนของนักเก็งกำไรเกิดความเสียหายได้ง่าย 

 

ค่าสหสัมพันธ์เทียบกับดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (Correlation)

 

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองโลกและราคา Bitcoin เมื่อเราลองหาความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ทั้งสองอย่างกับดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วยค่าสหสัมพันธ์ ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง -1.0 ถึง +1.0 หากมีค่าเข้าใกล้ -1.0 นั้นหมายความว่าสินทรัพย์ทั้งสองอย่างมีความสัมพันธ์กันอย่างมากในทิศทางตรงกันข้าม หากมีค่าเข้าใกล้ +1.0 นั้นหมายความว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมาก และหากมีค่าเป็น 0 นั้นหมายความว่าไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน เราพบว่าค่าสหสัมพันธ์ระหว่างราคาทองคำกับดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากับ -0.84 หมายความว่าราคาทองคำกับดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีการเคลื่อนไหวของราคาในทิศทางตรงกันข้ามกัน ในขณะที่ค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง Bitcoin กับดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากับ 0.64 หมายความว่าราคา Bitcoin กับดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีการเคลื่อนไหวของราคาในทิศทางเดียวกัน ส่วนความสัมพันธ์ของราคาทองคำกับ Bitcoin นั้น เราพบว่าค่าสหสัมพันธ์ระหว่างราคาทองคำกับ Bitcoin เท่ากับ -0.77 ซึ่งหมายความว่า ราคาทองคำและราคา Bitcoin มีการเคลื่อนไหวของราคาในทิศทางตรงกันข้ามกัน อย่างไรก็ตาม ค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด เราจึงไม่สามารถระบุถึงความสัมพันธ์ที่แน่นอนได้ (ข้อมูลตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ 07/06/2021)

 

BLS Tips : ปัจจุบันนักลงทุนมีโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนทองคำได้ในหลากหลายช่องทาง ทั้งการซื้อขายทองคำแท่ง, การลงทุนผ่านกองทุนรวมทองคำ, การลงทุนผ่าน ETF และการลงทุนในตลาด TFEX ผ่าน Gold Futures, Gold Online Futures และ Gold-D Futures ที่สามารถทำกำไรได้ทั้งภาวะราคาทองขาขึ้นและราคาทองขาลง

 

 

📌วิธีติดตามรายงาน Futures & Options ได้ทุกที่ ทุกเวลา คลิก

📌บทความเกี่ยวกับ Futures & Options คลิก

📌อ่านวิธีเปิดบัญชี TFEX กับหลักทรัพย์บัวหลวง คลิก

Article Attachments

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่