ผลการดำเนินงานของ Stock Accumulation Plan กลยุทธ์ VA 001

VA 001 Performance


  • หลักการทำงานของ Stock Accumulation Plan กลยุทธ์ VA 001
  • การซื้อถัวเฉลี่ยต้นทุนราคาด้วยวิธีควบคุมมูลค่าพอร์ตการลงทุนแบบรายวัน
  • ผลตอบแทนและความเสี่ยง
  • ผลการดำเนินงานจริงของ VA 001 ช่วงที่ผ่านมา

ว่าด้วยเรื่องของการออม …นอกจากกลยุทธ์ Dollar-Cost Averaging หรือ DCA แล้ว ยังมีอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่อยากแนะนำให้นักลงทุนสายออมทำความรู้จัก นั่นก็คือ Value Averaging หรือ VA …หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นกับกลยุทธ์นี้ แต่เชื่อเถอะว่าหลักการของเจ้า  VA นั้น ถือว่าเด็ดเลยทีเดียว ลองไปดูกันเลย!!

VA คือการลงทุนแบบการถัวเฉลี่ยต้นทุนราคาด้วยวิธี ควบคุมมูลค่าพอร์ตการลงทุน ซึ่งต่อยอดมาจากกลยุทธ์ DCA โดยการเพิ่มเรื่องของการควบคุมปริมาณการซื้อหลักทรัพย์เพื่อปรับให้มูลค่าพอร์ตเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้…

ดังนั้นการออมแบบ VA จึงเหมาะกับนักลงทุนสายออมที่ “ชอบบริหารสัดส่วนการใช้เงินให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด ด้วยการควบคุมปริมาณการซื้อหลักทรัพย์เพื่อให้มูลค่าพอร์ตเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยแต่ละงวดระบบจะนำจำนวนเงินลงทุนที่ตัดจากบัญชีธนาคารของลูกค้าในแต่ละเดือนมาคำนวณว่ามูลค่าพอร์ตการลงทุนจะต้องเพิ่มขึ้นวันละเท่าไหร่ ในกรณีที่ราคาหลักทรัพย์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นและส่งผลให้มูลค่าพอร์ตเพิ่มสูงขึ้นจนถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้แล้ว กลยุทธ์ VA จะไม่ซื้อหลักทรัพย์เพิ่ม ซึ่งจะส่งผลให้พอร์ตมีเงินสดคงเหลือสะสมไว้ และสามารถนำไปซื้อหลักทรัพย์ได้ในภายหลังเมื่อราคาปรับตัวลดลง เพื่อเป็นการปรับมูลค่าพอร์ตการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตัวอย่างวิธีการซื้อแบบ VA คลิกที่นี่

การซื้อแบบ Value Averaging จะลงทุนในหลักทรัพย์ ETF (Exchange-Traded Fund) ที่มีนโยบายการลงทุนมุ่งเน้นให้ได้อัตราผลตอบแทนเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง ซึ่งเป็นการลดความผันผวนของราคาจากการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์รายตัว

ปัจจุบันการซื้อแบบ VA ภายใต้บริการ Bualuang iProgramTrade ประเภท Stock Accumulation Plan มีทั้งหมด 2 กลยุทธ์คือ

  1. กลยุทธ์ VA 001 ที่ลงทุนใน BMSCITH
  2. กลยุทธ์ VA 002 ที่ลงทุนใน BSET100
“ว่าด้วยเรื่อง…..ผลการลงทุนจริง”

VA 001 เริ่มมีการทดลองกับระบบซื้อขายจริงโดยใช้เงินลงทุนเริ่มต้นที่ 5,000 บาท มาตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ก่อนที่จะเปิดให้บริการแก่ผู้ลงทุนภายนอก โดยพอร์ตทดลองนี้มีการตัดเงินมาแล้วทั้งหมด 5 ครั้ง รวมเป็นเงิน 25,000 บาท

 

VA 001 Total Asset

ปัจุบัน (ณ สิ้นวันที่ 20/12/2017) มูลค่าพอร์ต VA 001 ที่ซื้อ BMSCITH แบบถัวเฉลี่ยทุกวัน เติบโตขึ้นมาเป็น  26,432.92 บาท มีราคาต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 12.28 บาท/หุ้น เทียบกับราคาปิดของ BMSCITH ที่ราคา 13.09 บาท/หุ้น (ราคาปิด ณ สิ้นวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560)  จะเห็นได้ว่ามีกำไรเทียบกับต้นทุนเฉลี่ยต่อหุ้น เท่ากับ 6.51% โดยสัดส่วนการถือครอง BMSCITH คิดเป็น 86.7% และเงินสดอีก 13.3%

VA 001 Average Cost

VA เป็นลักษณะการลงทุนแบบซื้อถัวเฉลี่ยต้นทุนราคาด้วยวิธีควบคุมมูลค่าพอร์ตให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกวัน โดยจะดูว่าในแต่ละวันจะต้องซื้อหลักทรัพย์เท่าไหร่เพื่อปรับให้มูลค่าพอร์ตเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  และไม่มีการขายเพราะการขายหลักทรัพย์ที่ออมมาตลอดการลงทุน ก็เสมือนกับเป็นการทุบกระปุกหมูทิ้ง นอกจากนี้การลงทุนใน ETF ยังถือเป็นการลดความผันผวนของราคาจากการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์รายตัว ดังนั้น

“กลยุทธ์นี้จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการสะสมหรือออมเงินลงทุนในรูปแบบหลักทรัพย์อย่างมีวินัย ให้ผลตอบแทนที่เป็นไปตามดัชนี และต้องการปรับปริมาณการซื้อให้เหมาะกับสภาวะตลาดในแต่ละวัน

หมายเหตุ :

เนื่องจากกลยุทธ์ VA 002 ซึ่งลงทุนใน BSET100 เพิ่งเปิดให้ลูกค้าใช้บริการรอบการลงทุนแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ทำให้ข้อมูลผลการดำเนินงานของกลยุทธ์ไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์…

ติดตามผลการดำเนินงานของกลยุทธ์อื่น ๆ

ผลการดำเนินงานของกลยุทธ์ SAP 001

ผลการดำเนินงานของกลยุทธ์ DCA 001

IPG 1566-9

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น