บริการยื่นข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากการลงทุนในหลักทรัพย์สหรัฐฯ

บริการยื่นข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากการลงทุนในหลักทรัพย์สหรัฐฯ

วันนี้เพื่อเอาใจนักลงทุนหุ้นต่างประเทศ “บริการยื่นข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากการลงทุนในหลักทรัพย์สหรัฐฯ” พร้อมใช้งานแล้ว!

 

MicrosoftTeams-image (138)

บริการนี้ช่วยอะไร?

 1. ช่วยรายงานภาษีเงินได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์สหรัฐฯ (U.S. Tax Reporting Service) แก่กรมสรรพากรประเทศสหรัฐฯ หรือ Internal Revenue Service (IRS)
 2. ช่วยลดหย่อนอัตราภาษีจากรายได้ที่ได้รับจากการถือหลักทรัพย์สหรัฐฯ (U.S. Relief at Source Service) โดยภาษีเงินปันผล หัก ณ ที่จ่าย ลดจาก 30% เป็น 15%*

 

เพียงสมัครบริการและชำระค่าธรรมเนียม 2,000 บาท ก็ใช้บริการได้นานถึง 3 ปี บริการสุดพิเศษที่คัดมาสรรมาให้ลูกค้าของ BLS Global Investing หลักทรัพย์บัวหลวงโดยเฉพาะ

 

ขั้นตอนในการสมัคร มีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสารพร้อมทั้งกรอกข้อมูลและลงนามในเอกสาร ดังต่อไปนี้
โดยสามารถขอรับเอกสารผ่านทางผู้แนะนำการลงทุนที่ดูแลบัญชีของท่าน

 • เอกสารที่ 1  แบบคำขอใช้บริการยื่นข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากการลงทุนในหลักทรัพย์สหรัฐฯ ดาวน์โหลดคลิก
 • เอกสารที่ 2  แบบฟอร์มภาษีของสหรัฐฯ (W-8BEN) และต้องกรอกข้อมูลที่กำหนด ดังภาพ ดาวน์โหลดคลิก

 

W8BEn KS-min

โดยกรอกข้อมูลทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ

 1. ชื่อและนามสกุล โดยไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ
 2. เลขที่ ที่อยู่
 3. ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด และรหัสไปรษณีย์
 4. ประเทศที่เป็นประชากรอยู่
 5. ประเทศที่อาศัยอยู่
 6. เดือน-วัน-ปี เกิด (โดยกรอกตามรูปแบบ MM-DD-YYYY เช่น 15 กรกฎาคม 2564 กรอก 07-15-2021)
 7. ประเทศที่ขึ้นทะเบียนภาษี
 8. ลงนาม
 9. ชื่อและนามสกุล (ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่)
 10. เดือน-วัน-ปี ที่ลงนาม (โดยกรอกตามรูปแบบ MM-DD-YYYY เช่น 15 กรกฎาคม 2564 กรอก 07-15-2021)
  วิธีการกรอกแบบฟอร์มของภาษีสหรัฐฯ (W-8BEN) ดาวน์โหลดคลิก

 

ขั้นตอนที่ 2 ชำระค่าธรรมเนียม 2,000 บาท ผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด

ขั้นตอนที่ 3 จัดส่งเอกสารให้กับผู้แนะนำการลงทุนที่ดูแลบัญชีของท่าน

บริการยื่นข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากการลงทุนในหลักทรัพย์สหรัฐฯ จะมีผลสามารถเริ่มใช้งานได้นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนประมาณ 5 วันทำการ

 

การชำระค่าบริการยื่นข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากการลงทุนในหลักทรัพย์สหรัฐฯ มี 2 วิธีด้วยกัน

 1. ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ

สามารถทำได้ 4 ช่องทาง โดยใช้ Service code : BLSFEES

 • แอปพลิเคชัน“Bualuang mBanking” ผ่านโทรศัพท์มือถือ
 • เว็บไซต์ “Bualuang iBanking”
 • ตู้ ATM ของธนาคารกรุงเทพ
 • เคาน์เตอร์บริการธนาคารกรุงเทพ โดยกรอกรายละเอียดลงในใบ Bill Payment ดาวน์โหลดคลิก
 1. ใบแจ้งขอถอนเงินหลักประกัน (Cash Collateral Withdrawal Requisition Form) ใช้ได้กับทั้งบัญชี Cash Collateral (ขีด1) และบัญชี Cash Balance (ขีด2) โดยลูกค้าต้องมีจำนวนเงินเพียงพอทั้งนี้ การสมัครบริการยื่นข้อมูลภาษีฯ ไม่ครอบคลุมสัญญาการส่งคำสั่งทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนำการลงทุน โดยลูกค้าจำเป็นต้องเป็นผู้กรอกและลงนามเองทั้งหมด

 

วิธีการชำระเงินผ่าน Bualuang mBanking

 1. เลือกเมนู Payment (จ่ายเงิน)
  i1
 2. เลือก Select payee (เลือกผู้ให้บริการ)
  i2
 1. พิมพ์ในช่องค้นหาว่า “BLSFEES”
  i3
 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 • Customer No. (Ref.#1) : “XXXXXX6” เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 6 หลัก พร้อมต่อท้ายด้วยเลข 6
 • Reference No. (Ref.#2) : “เลขที่บัตรประชาชน”
  Amount (จำนวนเงิน) : 2,000 บาท

 

i4

 

 1. กด ยืนยัน ชำระค่าธรรมเนียมบริการยื่นข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากการลงทุนในหลักทรัพย์สหรัฐฯi5
 1. ท่านจะได้รับ E-mail แจ้งข้อมูลยืนยันการชำระเงินตอบกลับ
  Inkedi6_LI
 1. หลังจากที่บริการได้รับการอนุมัติ (ภายใน 5 วันทำการหลังจากบริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน) ท่านจะได้รับ E-mail แจ้งวันที่บริการมีผล และวันที่สิ้นสุดบริการ เพื่อยืนยันอีกครั้ง

บริการนี้พิเศษสุดๆ เหมาะกับขาลงทุนหุ้นสหรัฐฯ ทั้งช่วยรายงานภาษีเงินได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์สหรัฐฯ และช่วยลดหย่อนอัตราภาษีจากรายได้ที่ได้รับจากการถือหลักทรัพย์สหรัฐฯ เพียงแค่สมัครบริการและชำระค่าธรรมเนียม 2,000 บาท ก็ใช้บริการได้นานถึง 3 ปี……

 

บริการเด็ดสุดคุ้มเอาใจนักลงทุนขนาดนี้………ไม่สมัครไม่ได้แล้วนะคะ 

 

*หมายเหตุ
– อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเงินปันผลสหรัฐฯ อาจแตกต่างกันในแต่ละหลักทรัพย์ ตั้งแต่ 15-37% สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ อัตราลดหย่อนของภาษีจากรายได้ที่ได้รับจากการถือหลักทรัพย์สหรัฐฯ สำหรับบริการยื่นข้อมูลภาษีฯ นี้ ได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

– เฉพาะกรณีที่ลูกค้าเป็นคนไทยหรือมีสัญชาติไทยที่ไปลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ หากลูกค้ามีสัญชาติอื่น อาจต้องตรวจสอบข้อมูลเป็นรายกรณีไป ตามอนุสัญญาภาษีซ้อนของประเทศนั้นๆ ว่าจะลดจากอัตรา 30% เหลืออัตราเท่าใด 

 เปิดบัญชีลงทุนต่างประเทศออนไลน์ง่าย ๆ สไตล์ BLS Global Investing ได้ที่ https://bls.tips/openglobalinvesting

 ขยายวันโอนเงินไปต่างประเทศกับหลักทรัพย์บัวหลวง ฟรี! ค่าธรรมเนียมโอนเงิน ทุกวันอังคาร และ วันพุธตลอดวัน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://bls.tips/globalinvesttransfer

 

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่