แจ้งอัพเดท Application Streaming for iPad, iPhone และ Android

แจ้งประกาศจากทาง SETTRADE เกี่ยวกับ Application Streaming  

Application Streaming for iPad, iPhone และ Android จะถูก Force Update ในวันศุกร์ที่ 29 มิ.ย. 61 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

  • Streaming for iPad (สมาชิกทุกราย) จะทำการ Force Update App ให้เป็นปัจจุบัน version 4.4
  • Streaming for iPhone (สมาชิกทุกราย) จะทำการ Force Update App ให้เป็นปัจจุบัน version 5.0
  • Streaming for Android (สมาชิกทุกราย) จะทำการ Force Update App ให้เป็นปัจจุบัน version 2.7

streaming (2)

โดยกำหนดขั้นต่ำ iOS ของเครื่อง iPad/iPhone และ Android Version ที่รองรับการ force update ในครั้งนี้ คือ รองรับขั้นต่ำที่ iOS9 และ Android Version 4.4 ขึ้นไป ทำให้ผู้ใช้งาน iPad, iPhone และ Android บน iOS หรือ Android เวอร์ชั้นที่ต่ำกว่านี้ จะไม่สามารถ update Streaming เวอร์ชั่นที่จะ force นี้ได้

ทั้งนี้หากผู้ใช้งานไม่ประสงค์จะ upgrade iOS หรือ Android ก็สามารถใช้งาน Streaming ผ่านทาง Streaming for Mobileที่ www.settrade.com/mobilelogin แทนได้

สามารถอัพเดท Application Streaming ได้ตั้งแต่ตอนนี้
เพื่อความต่อเนื่อง และสะดวกในการใช้งานได้เลยนะคะ…

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น