เครื่องหมาย T1 , T2 , T3 หลังชื่อหุ้นหมายความว่าอย่างไร

เปิด Streaming ขึ้นมา สังเกตเห็น เครื่องหมาย T1 , T2 , T3 หลังชื่อหุ้นบางตัว

สงสัยว่ามันคืออะไร มีผลต่อการซื้อขายหรือเปล่านะ..!?

t1

เครื่องหมาย T1 , T2 , T3 คืออะไร

เครื่องหมาย T1 , T2 , T3 คือ หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายตามระดับ Level 1-3 และเมื่อคลิกที่สัญลักษณ์ T1 , T2 , T3 หลังชื่อหุ้น จะสามารถเข้าไปดูหน้าจอที่แสดงรายชื่อหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับซื้อขายได้

เครื่องหมาย T1 , T2 , T3

  • T1 (หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ Level 1)

นักลงทุนต้องซื้อหลักทรัพย์ ด้วยบัญชี cash balance เท่านั้น โดยวางเงินสดล่วงหน้าเต็มจำนวนก่อนการซื้อหลักทรัพย์

  • T2 (หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ Level 2)

ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย หมายถึง ห้ามใช้หลักทรัพย์นั้นเป็นหลักประกันในการคำนวณเป็นวงเงินซื้อขาย (ในทุกประเภทบัญชี)

  • T3 (หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ Level 3)

ห้าม Net settlement หมายถึง ห้ามหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน (ซื้อและขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ค่าขายคืนเป็นวงเงินในวันทำการถัดไป)

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย คือ อัตราหมุนเวียนการซื้อขาย (Turnover ratio) มูลค่าการซื้อขาย และราคาซื้อขายที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน เช่น P/E Ratio เป็นต้น

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

1 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

แสดงความคิดเห็น