จัดอันดับหุ้นท็อปฮิตในตลาดด้วย Ranking บน Trade Master

จัดอันดับหุ้น ด้วย Ranking หรือเครื่องมือที่ช่วยจัดอันดับหลักทรัพย์ในตลาด ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงที่ต้องการอยากรู้ว่าหุ้นตัวใดที่นักลงทุนในตลาดให้ความสนใจ, ราคาผันผวนเปลี่ยนแปลงมากที่สุด หรือทำการซื้อขายภายในวันมากที่สุด ให้ดูกันแบบง่ายๆ ด้วย Trade Master

แบ่งออกเป็น 2 เมนูย่อยดังนี้

 1. Top Ranking แสดงข้อมูลการจัดอันดับหลักทรัพย์ 4 เมนูพร้อมกันในหน้าจอเดียว
 2. All Ranking แสดงรายละเอียดข้อมูลจัดอันดับหลักทรัพย์แบบ Full Screen

จัดอันดับหุ้น ด้วย Top Ranking

เป็นการจัดอันดับ 4 เมนูในหน้าจอเดียว จะประกอบด้วยข้อมูลสำคัญๆ อาทิ Symbol / Open / High / Low / Last / Chg. / %Chg, Val.(K)

จัดอันดับหุ้น - top ranking

วิธีการเข้าใช้งานผ่าน Trade Master บน PC

จัดอันดับหุ้น - most active value

1. เลือกเมนู Market Info.

2. เลือกฟังก์ชัน Top Ranking เพื่อหาหุ้นจัดอันดับ

3. เลือก Category วิธีการจัดอันดับของหุ้นได้ดังนี้

 • Gainer/Loser Status – สรุปข้อมูลดัชนีและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาเพิ่มขึ้น (Gainer) / ลดลง (Loser) / ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (Unchange) โดยสามารถเลือกแสดงผลข้อมูลเป็นรายวันหรือรายนาที
 • Most Active Value – อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายมากที่สุด
 • Most Active Volume – อันดับหลักทรัพย์ที่มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุด
 • Top Gainer – อันดับหลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นเพิ่มขึ้น คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมากที่สุด
 • Top Loser – อันดับหลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นลดลง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ลดลงมากที่สุด
 • Top Impact Gainer – อันดับหลักทรัพย์ที่การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น จนส่งผลกระทบกับในด้านบวกมากที่สุด อ่านเพิ่มเติมคลิก
 • Top Impact Loser – อันดับหลักทรัพย์ที่การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่ลดลง จนส่งผลกระทบกับในด้านลบที่สุด อ่านเพิ่มเติมคลิก
 • Top Swing – อันดับหลักทรัพย์ที่มีการแกว่งตัวระหว่างราคาสูงสุดและต่ำสุดมากที่สุด
 • Most Popular – อันดับหลักทรัพย์ยอดนิยมที่ถูกค้นหามากที่สุด ในช่วงเวลาที่กำหนด
 • Up Volume – อันดับหลักทรัพย์ที่มีปริมาณซื้อหรือขายเพิ่มขึ้น โดยสามารถเลือกแสดงข้อมูลได้สูงสุดถึง 300 วัน
 • Price Change – อันดับหลักทรัพย์ที่มี (%) การเปลี่ยนแปลงของราคาเพิ่มขึ้น/ลดลง
 • New High / Low – แสดงอันดับหลักทรัพย์ราคาสูงสุด/ต่ำสุด
 • Comparison Period – เปรียบเทียบ % การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ลดลง ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด อ่านเพิ่มเติมคลิก
 • Hit Ceiling/Floor – อันดับหลักทรัพย์ที่มีราคาเปลี่ยนแปลงถึงระดับราคา Ceiling/Floor

4. เลือก Universe หุ้นที่สนใจ

5. ปรับแสดงผลข้อมูล ให้แสดงกราฟของหลักทรัพย์ที่เลือก หรือ filter กำหนดการค้นหาประเภทของหุ้น (Type of Securities)

วิธีการเข้าใช้งานผ่าน Trade Master บน Mobile

จัดอันดับหุ้น - mobile

 1. เลือกเมนู Market Info. > Ranking
 2. เลือก Category วิธีการจัดอันดับของหุ้น
 3. ปรับแสดงผลข้อมูล ให้แสดงกราฟของหลักทรัพย์ที่เลือก หรือ filter กำหนดการค้นหาประเภทของหุ้น (Type of Securities)

จัดอันดับหุ้น ด้วย All Ranking

เป็นการจัดอันดับแบบ Full Screen มีเมนู Category เหมือน Top Ranking แต่สามารถดูรายละเอียดข้อมูลของหุ้นได้ละเอียดยิ่งขึ้น โดยเลือกเมนู Market Info. > All Ranking

จัดอันดับหุ้น - all ranking

ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง สนใจแอปเทรดหุ้นอัตโนมัติ Trade Master

อ่านเงื่อนไขการใช้งานและติดตั้งโปรแกรมคลิกที่นี่

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวง สะดวก ง่าย ไม่ต้องส่งเอกสาร

ติดตามความรู้ทางด้านการลงทุนดีๆ กับพวกเราได้ที่…

Facebook_Logo_(2019) youtube-icon-logo-05A29977FC-seeklogo.com tt

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่