วิธีการใช้สิทธิใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ TMB-T1

ขอแจ้งรายละเอียดการแสดงความจำนงการใช้สิทธิ TMB-T1 “ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้” ของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

 • ระยะเวลาแสดงความจำนงเพื่อใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน TMB : วันที่ 8 – 22 พ.ย. 62 
 • อัตราการใช้สิทธิ : TMB-T1 1 หน่วย = ซื้อหุ้นเพิ่มทุน TMB ได้ 1 หุ้น
 • ราคาใช้สิทธิ : 1.40 บาท/หุ้น

ผู้ลงทุนที่มี TMB-T1 ได้เวลาใช้สิทธิเพิ่มทุนแล้ว!!

ใครคือผู้ลงทุนที่มี TMB-T1 และสามารถใช้สิทธิเพิ่มทุนได้บ้าง ?

 • ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีหุ้น TMB ในพอร์ต ก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XT (26 ก.ย. 62) นั้นจะได้รับ TMB-T1 และถือหุ้น TMB-T1 มาจนถึงปัจจุบัน
 • ผู้ที่ไม่ได้ถือครองหุ้น TMB มาก่อน แต่เข้าซื้อ TMB-T1 ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ช่วงวันที่ 15 – 24 ต.ค. 62 และถือหุ้น TMB-T1 มาจนถึงปัจจุบัน

สามารถเช็คว่ามีหุ้น TMB-T1 กี่หน่วยได้จาก “ใบรับรองการจองซื้อหลักทรัพย์” ที่ทาง TSD ดำเนินการจัดส่งเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย. 62 เป็นต้นไป…

จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน TMB ทำอย่างไร ? 

ดำเนินการกรอกเอกสารใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ครบถ้วน พร้อมเตรียมเอกสาร ดังนี้…

1. แบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน TMB-T1 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) 

 • กรณีเป็นผู้ถือหุ้น TMB เดิม ที่ได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนและมีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิ สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทั้งน้อยกว่า / เท่ากับ / มากกว่า ใบแสดงสิทธิ TMB-T1 ที่มี
 • กรณีไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นเดิม สามารถจองได้ตามสิทธิหรือน้อยกว่าใบแสดงสิทธิ TMB-T1 เท่านั้น

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาใบต่างด้าว หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว)

4. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝาก (BookBank) ธนาคารใดก็ได้ เพื่อใช้รับคืนเงินในกรณีจองซื้อเกินสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรรตามที่จองเพิ่ม

หมายเหตุ : หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการใช้สิทธิ TMB-T1 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

ชำระเงินซื้อหุ้นเพิ่มทุน…ทำอย่างไร ?

สำหรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้น TMB-T1 สามารถติดต่อชำระเงินและส่งเอกสารโดยตรง ได้ที่…

วิธีการชำระเงินซื้อหุ้นเพิ่มทุน ชื่อบัญชี : บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. ธนาคารทหารไทย

 • เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟ วันที่รับชำระเงิน 8 – 21 พ.ย. 62
  ลงวันที่ไม่เกิน วันที่ 21 พ.ย. 62 (วันที่ 21 พ.ย. 62 ปิดรับเช็ค เวลา 11.00 น.)
 • เงินสด / เงินโอน / BAHTNET วันที่รับชำระเงิน 8 – 22 พ.ย. 62

ช่องทางการใช้สิทธิและส่งเอกสาร

 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ทุกวันตามเวลาทำการของสาขานั้นๆ
 • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาในกรุงเทพฯ เฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์ ตามเวลาทำการของสาขานั้นๆ
 • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ทุกวันตามเวลาทำการของสาขานั้นๆ

หมายเหตุ : หากดำเนินการชำระเงินผ่าน ธนาคารทหารไทย หรือ ธนาคารธนชาต สามารถส่งเอกสารที่ธนาคารนั้นๆ ได้เลย แต่ถ้าชำระเงินผ่านทางธนาคารเกียรตินาคิน ต้องดำเนินการส่งเอกสารไปยังบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เท่านั้น!! และแนะนำส่งเอกสารทั้งหมดก่อนวันสุดท้าย (วันสุดท้าย 22 พ.ย. 62) ประมาณ 1 – 2 วัน เพื่อเผื่อเวลาหากเอกสารไม่ครบถ้วน / ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบผลการจัดสรรหุ้น…ทำอย่างไร ?

ท่านสามารถเช็คผลการจัดสรรหุ้นได้ที่หน้าเว็บไซต์ tmbbank.com ณ วันที่ 27 พ.ย. 62 ซึ่งตรวจสอบจากเลขบัตรประชาชนของผู้จองซื้อ

 • กรณีเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน, ฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (หุ้นจะเข้าพอร์ตภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันใช้สิทธิ ประมาณ 4 ธ.ค. 62)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TMB Call Center โทร. 1558 กด #9 
หรือที่ Bualuang Customer Service โทร. 02 – 618 – 1111

Article Attachments

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

2 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

 1. Anonymous

  ทำให้รับรู้ในสิ่งที่อยากรู้
  นำเสนอได้ชัดเจน อ่านแล้วสบายใจ

แสดงความคิดเห็น