ดูใบยืนยันการซื้อขายอนุพันธ์ (TFEX Confirmation) ได้ที่ไหนนะ…

ท่านสามารถเรียกดูใบยืนยันการซื้อขายอนุพันธ์ (Tfex Confirmation) ด้วยตนเอง ผ่านหน้าเว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. เข้าสู่ระบบ www.bualuang.co.th โดยระบุ Username 6 หลัก และ Password ของท่าน

2. ไปที่เมนู TRADE จากแถบเมนูด้านซ้าย จากนั้นเลือกเมนูย่อย “SettradeD”

blsweb

3. เลือกเมนู “Contract Note”

contract_note

4. เลือกรายการที่ต้องการดูข้อมูล ทั้งนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้สูงสุด ไม่เกิน 3 เดิอน

tfex-confirm

เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถเรียกดูข้อมูลการซื้อขายอนุพันธ์ได้ง่ายๆ…

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น