ใกล้สิ้นปี 2564…ซื้อกองทุนลดหย่อนภาษี SSF RMF กองไหนดีนะ ?

ใกล้สิ้นปี 2564 แล้ว… ลงทุนกองลดหย่อนภาษีกันรึยัง
ทุกท่านกำลังมองหากองทุนเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีในปีนี้กันอยู่ใช่มั้ย ?

เอ้ะ แล้วต้องลงทุนกองไหน… อย่างไร… เท่าไหร่…ถึงจะเหมาะกับเรานะ …วันนี้ BLS Top Funds จะพาทุกท่านมาหั่นภาษี โดยมีกองทุนที่ทางเราคัดเลือก และเฟ้นหากองทุนที่โดดเด่น ผลการดำเนินงานดี ในแต่ละหมวดหมู่มาเสริฟแล้ว

แต่ก่อนที่เราจะไปพบกับกองทุน SSF, RMF แนะนำนั้น ขอพาทุกท่านมาทบทวนเงื่อนไขการลงทุน กองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีในปีนี้กันก่อนค่ะ
ทบทวนเงื่อนไข… กองทุน SSF RMF
กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Saving Fund : SSF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retiremant Mutual Fund : RMF) หากต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีปี 2564 นั้น ทุกท่านต้องลงทุนในช่วงปีนี้ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 (ลงทุนวันสุดท้ายต้องก่อน cut of time ของกองทุนนั้นๆ) โดยกองทุนลดหย่อนภาษีไม่จำเป็นต้องลงทุนวันเดียว สามารถทยอยซื้อสะสมได้

เกน

SSF หรือกองทุนเพื่อการออม สามารถลงทุนโดยสรุป ดังนี้…
• ลงทุนในหลักทรัพย์ทุกประเภท โดยต้องถือ 10 ปีเต็ม (วันชนวัน) ถึงสามารถขายคืนได้
• ไม่กำหนดขั้นต่ำในการลงทุน (ไม่จำเป็นต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี ซื้อปีไหน…ลดหย่อนปีนั้น)
• ลงทุนได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินได้ทั้งปี แต่ไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับ RMF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD), ประกันบำนาญ, กบข., กอช. ฯลฯ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
RMF หรือกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ สามารถลงทุนโดยสรุป ดังนี้…
• ลงทุนในสินทรัพย์ได้หลากหลายประเภท ลงทุนต่อเนื่องทุกปี เว้นได้ไม่เกิน 1 ปี (ต้องถือมากกว่า 5 ปี นับวันชนวัน และถือจนถึงอายุ 55 ปีบริบูรณ์)
• ไม่มีขั้นต่ำในการลงทุน
• ลงทุนได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินได้ทั้งปี แต่ไม่เกิน 500,000 บาท และเมื่อรวมกับ SSF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD), ประกันบำนาญ, กบข., กอช. ฯลฯ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

กองทุนลดหย่อนภาษีนี้เหมาะกับใคร…แล้วควรลงทุนกอง SSF หรือ RMF ดีนะ?

เกน2

พร้อมแล้ว !! ขอพาทุกท่านไปพบกับกองทุนที่ทางเราได้คัดสรรมาด้วยกันถึง 12 ประเภท ว่ามีผลการดำเนินงานโดดเด่น กองทุนมีคุณภาพ เหมาะสมที่จะลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
โดยแบ่งกองทุนเป็น 3 หมวด ดังนี้ สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงต่ำถึงปานกลาง และนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง เพื่อผลตอบแทนคาดหวังที่สูงขึ้น รายละเอียดดังนี้…
1. กองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำถึงปานกลาง สำหรับผู้ที่รับเสี่ยงได้น้อยถึงปานกลาง สามารถลงทุน ดังนี้

 • กองทุนตลาดเงิน ที่ลงทุนในเงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง หุ้นกู้ ฯลฯ มีสภาพคล่อง ผันผวนด้านราคาต่ำ ลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐ ระยะสั้น เป็นหลัก เราคัดกองทุนที่ปลอดภัย และเมื่อเทียบกับกองประเภทเดียวกันแล้ว กอง KKP MP-SSF และ KKP MMRMF  ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เหมาะสำหรับผู้ที่ใกล้ช่วงวัยเกษียณ รับความเสี่ยงและความผันผวนในระดับต่ำ
 • กองทุนตราสารหนี้ ที่สามารถลงทุนในพันธบัตร ตราสารหนี้ภาคเอกชน เงินฝากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มผลตอบแทน อายุตราสารยาวกว่ากองตลาดเงิน เราเลือกกอง KKP ACT FIXED-SSF, KKP INRMF ให้ผลตอบแทนที่ดีเมื่อเทียบกับกองทุนประเภทเดียวกัน โดยกองทุน คัดเลือกตราสารหนี้เอกชนคุณภาพสูงที่มีการปรับพอร์ทตามทิศทางดอกเบี้ย
 • กองทุนผสม ที่เพิ่มสัดส่วนของหุ้นไทย หรือ ต่างประเทศ เข้ามาในพอร์ต เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มโอกาสในการลงทุน มีความเสี่ยงสูงขึ้น เพื่อผลตอบแทนมุ่งหวังที่สูงขึ้น เราแนะนำ BCAP-GW75SSF และ BCAP-2040RMF  สามารถเป็น Core portfolio สำหรับวางแผนเกษียณ ได้เป็นอย่างดี กองทุนเน้นลงทุนสินทรัพย์มั่นคงอย่างตราสารหนี้ และสินทรัพย์เติบโต เช่น หุ้น, กองอสังฯ, Reit ทั่วโลก นักลงทุนเลือกลงทุน ตามความเสี่ยงที่เหมาะสม โดย BCAP-GWSSF มีให้เลือกความเสี่ยงหลายระดับ ตั้งแต่ผสมสินทรัพย์เติบโต เลือกได้ตั้งแต่ 10%, 25%, 50%, 75% และ 90% ของพอร์ท ส่วน BCAP Target date RMF เลือกปีที่จะเกษียณ โดยมีให้เลือก ตั้งแต่ 2030, 2040 และ 2050 ทะยอยลดสินทรัพย์เสี่ยงตามอายุผู้ลงทุน เมื่อใกล้ถึงปีที่เกษียณพอร์ตจะมีความปลอดภัยมากขึ้น


เสี่ยงต่ำ

 

2. กองทุนทีมีความเสี่ยงสูง สำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ประกอบไปด้วย การลงทุนในหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ และกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ

 • ตลาดสหรัฐอเมริกา เราเลือกกอง SCBS&P500-SSF ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี 34.59% และ SCBRMS&P500 ด้วยการฟื้นตัวของสหรัฐ และยังคงเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจในเรื่องของบริษัทที่มีนวัตกรรม เรามองว่าสหรัฐฯยังคงเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และยังสามารถเติบโตได้ในระยะยาว
 • ตลาดจีน ปีนี้จีนแผ่วลงมาจากประเด็นด้านการค้า การแข่งขัน และการจัดระเบียบจากทางการจีน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทจีนยังคงเติบโตได้ในระยะยาว และจะมีขนาดเศรษฐกิจที่จะเทียบเท่าสหรัฐได้ในอนาคต ปัจจุบันราคาโดยรวมยังไม่สูงมากจึงถึอเป็นโอกาสเก็บลงทุนระยะยาวได้ เราคัด กองทุน MCHINASSF และ B-CHINAARMF ทีมีนโยบายการลงทุนที่ดี และผลงานที่ผ่านมาดีอย่างต่อเนื่อง
 • กลุ่มเทคโนโลยี เราแนะนำ KKP TECH-H-SSF ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและระยะยาว ด้วยความน่าสนใจที่ Life Style ในปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นด้าน AI, Cloud Computing, E-commerce กอง KKP TECH-H-SSF  ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี 33.53% โตโดดเด่นจากปัจจัยทางด้านการพัฒนาและเติบโตของกลุ่มเทคโนโลยี B-INNOTECHRMF ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี 43.84% กองทุนเทคฯ กองแรกๆของบ้านเรา ที่มีผลงานโดดเด่นต่อเนื่อง ความผันผวนต่ำเมื่อเทียบกับกองเทคฯอื่นๆ ด้วยการคัดสรรเลือกหุ้นเทคฯ ที่เป็นผู้นำ สามารถขยายตลาดและสร้างการเติบโตโดดเด่นรับการพัฒนาของเทคโนโลยีในอนาคต 
 • กลุ่ม HealthCare สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญสำหรับมนุษย์ เป็นปัจจัย 4 ที่มีความจำเป็น โดยค่าใช้จ่ายสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และการพัฒนาวิจัย เทคโนโลยี ทำให้การสร้างเครื่องมือ ยารักษาโรค และการรักษาแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เราจึงมองว่ากลุ่มสุขภาพ เป็นกลุ่มที่สามารถลงทุนได้ในระยะยาว SCBIHEALTH(SSF) และ BCARE RMF เป็นทางเลือกการลงทุนที่ดีสำหรับกลุ่มนี้
 • ตลาดเวียดนาม ตลาดเนื้อหอมอย่างเวียดนามการเติบโตที่สูงและต่อเนื่อง โดยระยะยาวมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก ASP-VIETRMF ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี 70.79% เวียดนามฟื้นตัวและเติบโตได้ดีจากการควบคุมสถานการณ์ โควิด-19 และการเข้าลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (FDI)
 • กองทุนหุ้นไทย เรามองหุ้นไทยมีโอกาสฟื้นตัว หลังจากกระทบจากโควิด 19 โดย Top Fund เราคัดกองทุน KTESGS-SSF ที่ให้ความสำคัญด้าน ESG และ ASP-ERF ที่สามารถ ทำผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาด โดยการคัดเลือกหุ้นชั้นดี มีการเติบโต ผลงานที่ผ่านมาสามารถทำได้ดีอย่างต่อเนื่อง
  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 2564)

TopFundหั่นภาษี_111064

 

3. สินทรัพย์ทางเลือก เหมาะสำหรับการกระจายการลงทุน สร้างสมดุลให้กับพอร์ตในระยะยาว แนะนำมีติดพอร์ต 5-10% เช่น กองทุนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และทองคำ โดยกองทุนทองคำเราเลือกกองทุนที่ทำการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน อย่าง SCBGOLDH SSF และ SCBGOLDHRMF

ทางเลือก

 

เรามาเจาะรายละเอียดแต่ละประเภทกองทุน SSF และ RMF ที่โดดเด่น สินทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุน รวมถึงคำแนะนำจากทาง BLS Top Funds ไปดูกันได้เลย…

risk5

หุ้นไทย

หุ้นโลก

หุ้นจีน

เวียดนาม

หุ้นเทค

หุ้น hc

หุ้น prop

ทอง

ลงทุนกองลดหย่อนภาษี ผ่าน Streaming for Fund ได้ที่นี่…

Gprop1

เปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวง สะดวก ง่าย ไม่ต้องส่งเอกสาร!!

คลิกเพื่อเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์

fund01


ผู้ลงทุนจะต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน…สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง โทร. 0-2618-1111

 

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่