วิธียื่นลดหย่อนภาษีฉบับมนุษย์เงินเดือนปี 2563

วนกลับมาอีกครั้งเรื่องที่เราต้องจัดการให้แล้วเสร็จในช่วงต้นปี นั้นก็คือ “การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” เป็นหน้าที่ของ บุคคลธรรมดา, ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล, ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี และกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง ซึ่งในบทความนี้เราจะเน้นไปที่ “บุคคลธรรมดา” ก็คือผู้มีเงินได้ที่เกิดขึ้นระหว่างปีที่ผ่านมาหรือจะเรียกว่า “มนุษย์เงินเดือน” ก็ว่าได้

…อีกคำถามที่เรามักจะพบเจอบ่อยๆ ก็คือ ถ้าเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี ต้องยื่นภาษีไหม ? และ เด็กจบใหม่เพิ่งเริ่มทำงานยังไม่ถึงปี ต้องยื่นภาษีไหม ?

 • ตามกฎหมายกำหนดไว้ว่า หากเงินเดือนที่ได้รับต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท หรือเงินได้ทั้งปีไม่เกิน 120,000 บาท ไม่ต้องยื่นภาษี 
 • ส่วนมนุษย์เงินเดือนที่มีเงินได้มากกว่า 120,000 บาทต่อปี แต่ไม่ถึง 310,000 บาท มีหน้าที่ต้องยื่นภาษี แต่ไม่มีหน้าที่เสียภาษี เนื่องจาก เราจะนำเงินได้ทั้งปี 310,000 บาท หักลบ ค่าใช้จ่าย 100,000 บาท หักลบ ค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท และนำไปคำนวณอัตราภาษีโดยขั้นแรกจะได้รับยกเว้น 150,000 บาท  =  0 บาท นั้นเอง

ฐานภาษี2563

ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ถึงเมื่อไร ? 

ระยะเวลาในการยื่นภาษีเดิม ก็คือ เงินได้ที่เกิดในปีที่แล้ว สามารถนำมายื่นภาษีได้ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม ของปีถัดไป และสำหรับการยื่นภาษีแบบออนไลน์ สามารถยื่นได้ถึง 8 เมษายน ของปีถัดไป

…ข่าวดี!! เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2564 ที่ประชุม ครม. มีมติขยายระยะเวลายื่นภาษีออกไปอีก 3 เดือน โดยสำหรับปี 2564 สามารถยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบบออนไลน์ได้ถึง 30 มิถุนายน 2564

ส่วนการยื่นภาษีแบบกระดาษ ยังคงยึดตามหลักระยะเวลาเดิม สามารถยื่นได้ถึง 31 มีนาคม 2564 นี้เท่านั้น อย่าลืมจัดสรรระยะเวลากันดีๆ นะคะ

เตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนยื่นภาษี

1. หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ การหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ซึ่งเราจะได้รับจากนางจ้างทุกปี โดยข้อมูลข้างในจะบอกว่า เรามีได้รับรายได้ในปีนั้นเท่าไร มีการจ่ายค่าประกันสังคม และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเท่าไร ?

2.  เอกสารค่าลดหย่อนภาษี แบ่งเป็น รายการที่เกี่ยวกับตนเอง และ รายการที่เกี่ยวกับครอบครัว เช่น…

 • ส่วนตัว 60,000 บาท  รายการนี้ระบุได้เลย ไม่ต้องมีเอกสาร
 • หนังสือรับรองการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตทั่วไป หรือ เงินฝากที่มีประกันชีวิต 100,000 บาท
 • เอกสารการจ่ายค่าเบี้ยประกันสุขภาพ 25,000 บาท (โดยมีเงื่อนไขว่า : ประกันชีวิตทั่วไป หรือ เงินฝากที่มีประกันชีวิต รวมกับ เบี้ยประกันสุขภาพ ลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาท)
 • หนังสือรับรองการซื้อกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษี SSF และ RMF โดยเราจะได้รับเอกสารจาก บลจ. ต่างๆ  และอย่าลืมใครที่ซื้อกองทุน SSF Extra สามารถลดหย่อนเพิ่มได้อีก 200,000 บาท อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
 • ใบกำกับภาษีรูปแบบเต็มจากมาตรการช้อปดีมีคืน ไม่เกิน 30,000 บาท
 • หนังสือรับรองดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน ตามจ่ายจริง ไม่เกิน 100,000 บาท โดยหากมีผู้กู้ร่วมมากกว่า 1 คน สามารถนำดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านหารตามจำนวนผู้กู้ร่วมและนำไปลดหย่อนได้ (ไม่สามารถใช้สิทธิ์แทนกันได้ หรือ โอนสิทธิ์ให้แก่กันได้)
 • คู่สมรส 60,000 บาท เตรียมเอกสารทะเบียนสมรส 
 • บุตร 30,000 บาท เตรียมเอกสารรับรองบุตร (คนที่ 2 เป็นต้นไป ลดหย่อนได้เพิ่ม 30,000 บาท)
 • พ่อแม่ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี เราสามารถนำมาลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาท ต้องเตรียมเอกสาร ลย.03 พร้อมสำเนาบัตรประชาชนพ่อแม่ (ค่าลดหย่อนพ่อแม่ ไม่สามารถใช้สิทธิซ้ำกับพี่น้องได้)
 • เอกสารค่าเบี้ยประกันสุขภาพพ่อแม่ ไม่เกิน 15,000 บาท

วิธีการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบออนไลน์ 

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าสู่เว็ปไซต์ของกรมสรรพากร https://rdserver.rd.go.th จากนั้นเลือก “ยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2563”

147065402_1074842056329822_1678269031612863697_n

ขั้นตอนที่ 2 : เลือกที่ ยื่นภาษี ภ.ง.ด.90/91

147694619_3432230630221289_7377231672428113143_n

ขั้นตอนที่ 3 : ระบุหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสผ่าน จากนั้นคลิกตกลง เพื่อเข้าสู่ระบบ
(หากยังไม่เคยลงทะเบียนให้คลิกลงทะเบียนก่อน)

147813330_426601051949586_4954799020376437938_n

ขั้นตอนที่ 4 : เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะพบกับหน้า “ข้อมูลผู้มีเงินได้” ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอีกครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล หรือที่อยู่ สามารถกดแก้ไขได้ จากนั้นกดทำรายการต่อไป

147412323_238136641259645_1416738678186050430_n

ขั้นตอนที่ 5 : เข้าสู่ขั้นตอนการยื่นภาษี “หน้าหลัก”

 • เลือก “สถานภาพของผู้มีเงินได้” (ตามกฎหมาย)
 • เลือก “สถานะการยื่นแบบ”

147713816_2932129973715176_3510299196235016837_n

ขั้นตอนที่ 6 : เลือกเงินได้ / ค่าลดหย่อน
เลือกให้ครบว่าเงินได้ประเภทใดบ้าง ซึ่งโดยปกติมนุษย์เงินเดือนก็จะต้องเลือก “มาตรา 40(1) เงินได้จากการจ้างแรงงาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง บำนาญ โบนัสฯ”  เป็นหลัก และหากต้องการเครดิตภาษีเงินปันผลจากการลงทุน “มาตรา 40(4)(ข) เงินได้จากเงินปันผลจากบริษัทฯ ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย” และตามด้วยระบุค่าลดหย่อนทางด้านขวามือ

อ่านวิธีเครดิตภาษีเงินปันผล…คลิกที่นี่

146934396_1102814530182000_6801149889646476662_n

ขั้นตอนที่ 7 : บันทึกเงินได้

 • ระบุเงินได้พึงประเมิน
 • จำนวนภาษีที่บริษัทหัก ณ ที่จ่าย
 • เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงินได้ให้กรอกเลขภาษีของบริษัทที่จ่ายเงินให้เรา

148320113_857469055044448_5111154944446182143_n

ขั้นตอนที่ 8 : บันทึกค่าลดหย่อน กรอกข้อมูลการลดหย่อนต่างๆ ที่เตรียมไว้

146988769_223607735953536_8261808779017254014_n

 

ขั้นตอนที่ 9 : คำนวณภาษี ระบบจะคำนวณภาษีให้เราอัตโนมัติ แต่อย่างไรก็ตามเราจะต้องตรวจสอบความถูกต้องว่ารายการตกหล่นหรือไม่ พร้อมต้องระบุรายละเอียดเพิ่มอีก 2 จุด

 • การแสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองของผู้มีเงินได้
 • คำร้องขอคืนภาษี

147898312_471400097199665_4596390082369009756_n

การยื่นภาษีนั้นไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด!!  

อย่าลืมยื่นภาษี!! ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2564 กันนะคะ 

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่