พร้อมจองแล้ว!! DR ที่อ้างอิง ETF ของดัชนี VN30 ด้วย “E1VFVN3001”

ครั้งแรกของไทย!! เชื่อมต่อการลงทุนเวียดนามง่ายๆ ด้วย DR เพิ่มโอกาสลงทุนกับ 30 บริษัทชั้นนำของเวียดนาม

เริ่มต้นลงทุนใน “E1VFVN3001” ก่อนใคร!!

  • ง่าย…ซื้อขายผ่านตลาดหุ้นไทย
  • รวดเร็ว…สามารถใช้บัญชีหุ้นไทย ไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่
  • ทันใจ…ซื้อขายทันที ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นเงินดองเวียดนาม

สร้างโอกาสลงทุนในเวียดนาม…แค่มีบัญชีซื้อขายหุ้นไทย ใครก็ลงทุนได้!! กับการเสนอขายครั้งแรก (IPO) “E1VFVN3001” เป็นกองทุนรวม ETF ที่อ้างอิงดัชนีหลักในเวียดนาม คือ ดัชนี VN30 ซึ่งเป็นดัชนีที่ประกอบไปด้วยหุ้น 30 บริษัทของเวียดนาม ที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่และสภาพคล่องสูง จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ ศึกษาหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติม…คลิกที่นี่

สำหรับลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง : สามารถแจ้งความประสงค์วิธีการจองซื้อล่วงหน้า

ผ่านทางเว็บไซต์ ได้ตั้งแต่วันที่  27 – 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 – 17.30 น. 

ขั้นตอนที่ 1 : ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงสามารถแจ้งความประสงค์ในการจองผ่าน www.bualuang.co.th

Username : รหัสผู้ใช้งาน 6 หลัก
Password : รหัสผ่าน

s1

ขั้นตอนที่ 2 : เลือกเมนูหลัก E-Services > เมนูย่อย E-Survey 

s2-920x449

 

ขั้นตอนที่ 3 : กรอกข้อมูล สำรวจความสนใจ IPO “E1VFVN3001” พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
จากนั้นกด “ถัดไป” 
มูลค่าการจองซื้อขั้นต่ำ 20,000 บาท (ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท)
s33

 

ขั้นตอนที่ 4 : ตรวจสอบและยืนยัน 

s333

 

ขั้นตอนที่ 5 : หน้าจอแจ้งยืนยัน “ทำแบบสำรวจเรียบร้อย”

b4

**หมายเหตุ

  • การแจ้งความประสงค์ต้องการจองซื้อ ยังไม่ถือว่าท่านจะได้รับสิทธิ์การจัดสรรจองซื้อ หากท่านได้รับการจัดสรร จะต้อง ดำเนินการยืนยันจองซื้อผ่านระบบ E-IPO ในวันที่ 3 – 7 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.

ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง : ต้องการแก้ไขจำนวนเงินการจองซื้อ…ทำอย่างไร ?

ขั้นตอนที่ 1 :  Login เข้าสู่เว็บไซต์ ผ่านทาง www.bualuang.co.th

Username : รหัสผู้ใช้งาน 6 หลัก
Password : รหัสผ่าน

จากนั้นเลือกเมนูหลัก E-Services > เมนูย่อย E-Survey จะพบข้อมูลรายการจองซื้อเดิม โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้ดังนี้
คลิกที่ 8555 เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูล

122

ขั้นตอนที่ 2 :  แก้ไขข้อมูลจองซื้อหน่วยลงทุน พร้อมตรวจสอบรายละเอียดและบันทึกข้อมูล

123

ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง : สามารถชำระเงินผ่านช่องทางเพิ่มเติมโดยวิธี ดังต่อไปนี้

1. ชำระค่าจองซื้อโดยวิธีตัดหลักประกัน วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น
เฉพาะบัญชีหลักทรัพย์ประเภท “Cash Balance” เท่านั้น โดยท่านจะต้องเตรียมจำนวนเงินในพอร์ตให้เพียงพอ ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ก่อนเวลา 16.30 น. และจำนวนเงินนั้นต้องไม่ใช่เงินจากค่าขายหลักทรัพย์ สังเกตที่ช่อง Cash Balance ต้องมีจำนวนเงินเพียงพอ

2. ชำระค่าจองซื้อโดยวิธีตัด ATS วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น.
เฉพาะบัญชีหลักทรัพย์ประเภท “Cash Colleteral” เท่านั้น

3. ชำระเงินผ่านทาง Bill Payment  คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร  ภายในวันที่ 3 – 7 ธันวาคม 2561
*กรณีเลือกชำระเงินแบบ Bill Payment เท่านั้น

สำหรับบุคคลทั่วไป  :  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการจองซื้อ...คลิกที่นี่  

พร้อมจัดส่งเอกสารประกอบมาได้ที่หลักทรัพย์บัวหลวงทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 ธ.ค. 2561 และชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบ Bill Payment ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 ธ.ค. 2561 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

ติดต่อเจ้าหน้าที่  Customer Service  โทร. 02 618 1111

หรือเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์…คลิกที่นี่


ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน โปรดศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.bualuang.co.th/dr หรือสอบถามผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

คำเตือน : การลงทุนใน DR ไม่ใช่การฝากเงิน นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง จากหนังสือชี้ชวนและสัญญารับฝาก หรือขอคำแนะนำจากผู้แนะนำการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.sec.or.th และ www.set.or.th

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น