LTF เก่าไป…SSF ใหม่มา!!

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผยในที่ประชุมเมื่อวานนี้ เน้นการส่งเสริมการออมระยะยาว เสนอการให้สิทธิประโยนช์ทางภาษีสำหรับการซื้อกองทุนเพื่อการออม (Super Saving Fund : SSF) พร้อมปรับปรุงเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retiremant Mutual Fund : RMF) เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวมากขึ้น!!

คลอดกองทุน SSF ใหม่!!

ในที่สุด!! หลังจากได้ยินมานานว่า กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) จะสิ้นสุดสิ้นปี 2562 และมีกองทุนใหม่ที่สามารถลดหย่อนภาษีได้มาแทน LTF ทำให้ทุกคนตั้งตารอ ว่าจะมีกองทุนรูปแบบไหนมาแทน นโบายการลงทุนเป็นอย่างไร ? แล้วจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเหมือนเดิมหรือไม่!! จนสุดท้ายคลอดกองทุน SSF ใหม่มาแทน LTF เดิม…วันนี้มาทำความรู้จักไปพร้อมๆ กัน!!

กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Saving Fund : SSF) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • มุ่งหวังให้ประชาชนทุกกลุ่มมีวินัยการออม เริ่มต้นออมระยะยาวตั้งแต่เข้าสู่วัยทำงาน
 • รู้จักวางแผนทางการเงิน เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางรายได้ เมื่อพ้นวัยทำงาน

SSF ต่างจาก LTF อย่างไร ?

เดิม!! นโยบายการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) ดังนี้

 • ลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV และอีก 35% ลงทุนในตราสารอื่นๆ เช่น ตราสารหนี้ พันธบัตรรัฐบาล ทองคำ เป็นต้น ซึ่งมีทั้งกองที่จ่ายและไม่จ่ายปันผล
 • ถือ 7 ปีปฎิทินถึงสามารถขายคืนได้
 • ไม่จำเป็นต้องซื้อต่อเนื่องทุกปีซื้อปีไหน…ลดหย่อนปีนั้น
 • ลงทุนได้สูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ทั้งปี แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

LTF1

ใหม่!! นโยบายการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม (Super Saving Fund : SSF) ดังนี้

 • ลงทุนในหลักทรัพย์ทุกประเภท
 • ถือ 10 ปีวันชนวัน ถึงสามารถขายคืนได้
 • ไม่กำหนดขั้นต่ำในการลงทุน (ไม่จำเป็นต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี ซื้อปีไหน…ลดหย่อนปีนั้น)
 • ลงทุนได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินได้ทั้งปี แต่ไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับ RMF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD), กบข. ฯลฯ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

*กองทุน SSF มีอายุ 5 ปี (2563-2567) โดยปีสุดท้ายกระทรวงการคลังจะประเมินผลของมาตรการเพื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมต่อไป

ใหม่!! นโยบายการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retiremant Mutual Fund : RMF) ดังนี้

 • ลงทุนได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินได้ทั้งปี แต่ไม่เกิน 500,000 บาท และเมื่อรวมกับ SSF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD), กบข. ฯลฯ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
 • ไม่มีขั้นต่ำในการลงทุน ลงทุนต่อเนื่องทุกปี เว้นได้ไม่เกิน 1 ปี (ต้องถือมากกว่า 5 ปี นับวันชนวัน และถือจนถึงอายุ 55 ปีบริบูรณ์เหมือนเดิม)

(ที่มา : กระทรวงการคลัง)

LTF ปีสุดท้าย…กระทบกับตลาดหุ้นหรือไม่ ?

หลายๆ คนกังวลว่า…จากเดิมที่มีเม็ดเงินหนุนตลาดหุ้นจาก LTF ปีละประมาณ 3 – 4 หมื่นล้านบาทต่อปี หากสิ้นสุดการซื้อ LTF แล้ว เม็ดเงินส่วนนี้จะหายไปไหม และจะกระทบตลาดหุ้นหรือไม่ ?

LTF เดิมต้องถือครองให้ครบ 7 ปีปฏิทิน หลังจากปี 2562 เป็นต้นไป อาจพบแรงขายคืนกองทุน LTF ที่ครบกำหนดนั้นทยอยขายคืนออกมาบ้าง แต่จะไม่ขายตู้มในทีเดียว เพราะเงื่อนไขสำคัญนั้นต้องถือครอง LTF ให้ครบ 7 ปีปฏิทิน และปี 2563 ก็จะเริ่มมีเม็ดเงินจากกองทุน SSF ใหม่มาทดแทน อย่างไรก็ตามหลายคนๆ ยังต้องการลดหย่อนภาษี!!

…แล้วคนถือ LTF ยังไม่ครบ 7 ปีปฏิทิน ไม่ต้องกังวลว่า มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยนั้นจะลดลง หากมีการเทขายคืนกองทุน LTF มากๆ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิลดลง (NAV) จำนวนหน่วยลงทุนก็ลดลงเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงไม่กระทบกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (NAV ต่อหน่วยลงทุน) นั่นเอง!! ดังนั้นหากนักลงทุนถือ LTF ครบ 7 ปีปฏิทินแล้ว…หากต้องการถือต่อนั้นสามารถถือระยะยาวต่อได้ ไม่จำเป็นต้องขายคืน!!

รอเม็ดเงิน LTF หนุนตลาดหุ้นปลายปี!!

LTF RMF

ที่มา : Morning Star วันที่ 30 กันยายน 2019

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า ช่วงปลายปีของแต่ละปีจะมีเม็ดเงินจากการซื้อ LTF เข้ามาหนุนตลาดหุ้นไทยช่วงปลายปี โดยเม็ดเงินซื้อกองทุน LTF ต่อปีราวๆ 3 – 4 หมื่นล้านบาท ซึ่งข้อมูลปัจจุบันในปี 2019 นั้นยังรวม 4Q2019 โดยคาดว่าเงินไหลเข้า LTF ไม่ต่ำกว่า 3 หมื่นล้านบาท ในช่วงไตรมาส 4 ของทุกปี และเดือนสุดท้ายของปี (ที่มา : Morning Star)

กองทุน LTF RMF เด่น คัดโดยทีมงานมืออาชีพ

 • เปรียบเทียบดูผลตอบแทนย้อนหลัง ว่าผลตอบแทนในอดีตคงเส้นคงวาหรือไม่
 • เปรียบเทียบดูผลตอบแทนแบบ YTD ว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไร
 • ผลตอบแทนจะสูงแค่ไหนเราก็ยังไม่ลงทุน จนกว่าจะดู Sharpe Ratio ประกอบด้วย ง่ายๆ Sharpe Ratio เป็นวิธีวัดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง ยิ่งค่าสูงก็ยิ่งดีแสดงถึงความปลอดภัยและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพที่เงินของเราจะสามารถทำงานได้ในระยะยาวนั้นเอง

ติดตามกองทุน LTF RMF เด่น อ่านเพิ่มเติม…คลิกที่นี่

78365118_748545215614527_2996491355481440256_n

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ BLS Customer Service โทร. 02-618-1111

ติดตามความรู้ทางด้านการลงทุนดีๆ กับพวกเราได้ที่…

Facebook youtube twitter

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น