เทรดกองทุนออนไลน์…สะดวก ง่าย ด้วย “Streaming for fund”

เคยไหม…จะซื้อขายกองทุนแต่ละที ต้องเดินเข้าแบงค์นู้น ออกแบงค์นี้…กองทุนที่ถืออยู่กำไรขาดทุนเท่าไร ต้องคอยไปอัพเดทสมุดบัญชีถึงจะรู้…ยุ่งยากไปหมด!!

จัดให้ตามคำเรียกร้อง!!! ให้คุณสามารถซื้อขายสับเปลี่ยนกองทุน ตรวจสอบข้อมูลพอร์ต หรือค้นหาข้อมูลกองทุนต่างๆได้ง่ายๆ…ที่ใครๆก็ทำได้ด้วย “Streaming for fund” 

ท่านที่มีบัญชี FundConnext สามารถติดตั้งและใช้งาน Streaming for Fund ได้เลย!!

** สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีหุ้นกับหลักทรัพย์บัวหลวง สามารถสมัครเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์ คลิกที่นี่  

** สำหรับบุคคลทั่วไป สมัครเปิดบัญชีกองทุน คลิกที่นี่


เริ่มต้นใช้งาน Streaming for Fund…

Login เข้าสู่ระบบ โดยระบุ Username และ Password เดียวกับที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบแอพพลิเคชั่น Streaming

log in

Streaming for fund ประกอบด้วย 5 เมนูหลัก ได้แก่…

Portfolio : แสดงข้อมูลพอร์ตการลงทุน มูลค่าคงเหลือตามราคาตลาด เปอร์เซ็นต์กำไรขาดทุน

สามารถคลิกที่บรรทัดของกองทุนที่สนใจ เพื่อแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม

 • Unitholder ID เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
 • Balance (Unit) จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)
 • NAV มูลค่าของหน่วยลงทุน
 • Average Cost ต้นทุนเฉลี่ย
 • Unrealized P/L กำไรขาดทุน (บาท)
 • %Unrealized P/L กำไรขาดทุน (เปอร์เซ็นต์)

port-new

Total %Unrealized P/L – แสดงภาพรวมของพอร์ตการลงทุน

 • Cost ต้นทุนทั้งหมด
 • Market Value มูลค่าคงเหลือตามราคาตลาด ณ ปัจจุบัน
 • Unrealized P/L กำไรขาดทุนทั้งหมดของพอร์ต (บาท)
 • %Unrealized P/L กำไรขาดทุนทั้งหมดของพอร์ต (เปอร์เซ็นต์)

total
Market Value Chart – แสดงสัดส่วนลงทุนของกองทุนในพอร์ต โดยพิจารณาจากมูลค่ากองทุน

value-chart

Place Order : สำหรับส่งคำสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนกองทุน

กองทุนที่สามารถซื้อขายผ่าน Streaming for Fund ได้แก่

 • บลจ.อเบอร์ดีน (ABERDEEN)
 • บลจ.แอสเซทพลัส (Asset Plus)
 • บลจ.กรุงศรี (KSAM)
 • บลจ.กรุงไทย (KTAM)
 • บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Fund)
 • บลจ.แมนูไลฟ์ (Manulife)
 • บลจ.เอ็มเอฟซี (MFC)
 • บลจ.วรรณ (ONEAM)
 • บลจ.เกียรตินาคินภัทร (KKPAM)
 • บลจ.ยูโอบี (UOBAM)
 • บลจ.พรินซิเพิล (Principal)
 • บลจ.บัวหลวง (BBLAM)
 • บลจ.ไทยพาณิชย์ (SCBAM)
 • บลจ.บางกอกแคปปิตอล (BCAP)
 • บลจ.กสิกรไทย (KASSET)
 • บลจ.ทาลิส (TALIS)
 • บลจ.ทหารไทย (TMBAM)

1. Purchase วิธีส่งคำสั่งซื้อกองทุน

purchase (new)

1. Fund Code – ระบุชื่อกองทุนที่ต้องการซื้อ หรือ คลิก search เพื่อค้นหาจากรายการ

 • Fund Name (TH) / (EN) ชื่อหน่วยลงทุนภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
 • Initial Purchase (THB) มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อกองทุนในครั้งแรก (บาท)
 • Additional Purchase (THB) มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อกองทุนในครั้งถัดไป (บาท)
 • Purchase Cut-off Time กำหนดเวลาปิดรับคำสั่งซื้อกองทุนของแต่ละ บลจ.
 • SA’s Cut-off Time กำหนดเวลาปิดรับคำสั่งซื้อกองทุนของตัวแทนเสนอขาย (หลักทรัพย์บัวหลวง)

2. Amount – ระบุจำนวนเงิน (บาท)

3. Effective Date – เลือกวันที่ต้องการให้คำสั่งมีผล (สามารถเลือกได้ตั้งแต่วันที่ปัจจุบันถึง 1 ปีข้างหน้า)

4. Payment Type ชำระเงินผ่านบริการหักเงินจากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ** กำหนดขั้นต่ำในการซื้อ 3,000 บาท **

5. ระบุ PIN จากนั้นกด SUBMIT ตรวจสอบความถูกต้อง และกด Confirm

2. Redeem วิธีส่งคำสั่งขายกองทุน

redeem-4

1. Fund Code – ระบุชื่อกองทุนที่ต้องการขาย หรือ คลิก search เพื่อค้นหาจากรายชื่อกองทุนที่มีอยู่ในพอร์ต

 • Fund Name (TH) / (EN) ชื่อกองทุนภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
 • Min Redemption Amount (THB) มูลค่าขั้นต่ำของการขาย (บาท)
 • Min Redemption Unit จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการขาย
 • Min Balance Amount (THB) มูลค่าขั้นต่ำของกองทุนที่ต้องคงเหลืออยู่ในพอร์ต (บาท)
 • Min Balance Unit จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำที่ต้องคงเหลืออยู่ในพอร์ต
 • Redeem Cut-off Time กำหนดเวลาปิดรับคำสั่งขายกองทุนของแต่ละบลจ.
 • SA’s Cut-off Time กำหนดเวลาปิดรับคำสั่งขายกองทุนของตัวแทนเสนอขาย (หลักทรัพย์บัวหลวง)

2. Redeem by – เลือกประเภทการทำรายการ

 • THB ระบุเป็นจำนวนเงินที่ต้องการขายคืน
 • Unit ระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน
 • Redeem All เลือกขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่มีอยู่ในพอร์ต

3. Effective Date – เลือกวันที่ต้องการให้คำสั่งมีผล (สามารถเลือกได้ตั้งแต่วันที่ปัจจุบันถึง 1 ปีข้างหน้า)

4. Payment Type – รับเงินเข้าบัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายที่แจ้งไว้

5. ระบุ PIN จากนั้นกด SUBMIT ตรวจสอบความถูกต้อง และกด Confirm

3. Switch สับเปลี่ยนกองทุน

switch

1. Switch From Fund Code – ระบุชื่อกองทุนในพอร์ตที่ต้องการสับเปลี่ยน

2. Switch To Fund Code– ระบุชื่อกองทุนใหม่ที่ต้องการสับเปลี่ยน ** สามารถสับเปลี่ยนได้เฉพาะกองทุนที่อยู่ภายใน บลจ. เดียวกันเท่านั้น **

3. Switch by – เลือกประเภทการทำรายการ

 • THB ระบุเป็นจำนวนเงินที่ต้องการสับเปลี่ยน
 • Unit ระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน
 • Redeem All เลือกสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่มีอยู่ในพอร์ต

4Effective Date – เลือกวันที่ต้องการให้คำสั่งมีผล (สามารถเลือกได้ตั้งแต่วันที่ปัจจุบันถึง 1 ปีข้างหน้า)

5. ระบุ PIN จากนั้นกด SUBMIT ตรวจสอบความถูกต้อง และกด Confirm

4. DCA ออมสม่ำเสมอผ่านกองทุนรวม

dca

1. Fund Code  ระบุชื่อกองทุนที่ต้องการซื้อ หรือ คลิก search เพื่อค้นหาจากรายการ

2. Amount  ระบุจำนวนเงิน (บาท)

3. Frequency – ความถี่ในการลงทุน สามารถเลือกได้ 2 แบบ คือ Monthly รายเดือน, Weekly รายอาทิตย์

 • กรณีที่เลือก Monthly สามารถเลือกระบุวันลงทุนได้ วันที่ 131
 • กรณีที่เลือก Weekly สามารถเลือกระบุวันลงทุนได้ วันจันทร์ – ศุกร์

4. Valid From – ระยะเวลาเริ่มต้นลงทุน (สามารถเลือกได้ตั้งแต่วันที่ปัจจุบันถึง 1 ปีข้างหน้า)

5. Valid To – ระยะเวลาสิ้นสุดการลงทุน (สามารถเลือกได้ตั้งแต่วันที่ปัจจุบันถึง 1 ปีข้างหน้า)

6. Payment Type – ชำระเงินเพื่อซื้อกองทุนผ่านบริการหักเงินจากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ** กำหนดขั้นต่ำในการซื้อ 3,000 บาท **

7ระบุ PIN จากนั้นกด SUBMIT ตรวจสอบความถูกต้อง และกด Confirm

Order Status : ตรวจสอบสถานะคำสั่ง และยกเลิกคำสั่ง

1. ตรวจสอบสถานะคำสั่งได้ โดยเลือกที่เมนู Order Status 

 • Current สถานะคำสั่งของวันที่ปัจจุบัน และย้อนหลัง
 • Schedule สถานะคำสั่งล่วงหน้าที่ตั้งไว้

2. หากต้องการยกเลิกคำสั่ง สามารถทำได้โดยคลิกที่บรรทัดของคำสั่งที่ต้องการยกเลิก จากนั้นกดเลือกที่ Cancel ระบุ PIN และกดยืนยัน ** สามารถยกเลิกได้ กรณีที่คำสั่งมีสถานะ Processing เท่านั้น **

status

สถานะคำสั่ง (Order Status)

 • Processing  คำสั่งซื้อขายถูกส่งเข้าระบบแล้ว อยู่ระหว่างรออนุมัติและหักเงินจากบัญชีธนาคาร
 • Approved   คำสั่งซื้อขายได้รับอนุมัติและหักเงินจากบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้ว และส่งคำสั่งไปที่บริษัทจัดการกองทุนเพื่อดำเนินการ
 • Waiting – บริษัทจัดการกองทุนกำลังดำเนินการ
 • Completed  บริษัทจัดการกองทุนจัดสรรตามคำสั่งซื้อขายของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว
 • Cancelled – คำสั่งซื้อขายกองทุนถูกยกเลิก
 • Expired – คำสั่งซื้อขายหมดอายุ เนื่องจากไม่สามารถหักเงินจากบัญชีธนาคารได้
 • Rejected  บริษัทจัดการกองทุนปฎิเสธคำสั่งซื้อขายของลูกค้า

Fund Info : แสดงอันดับกองทุนที่มี Performance ดี พร้อมรายละเอียดผลตอบแทนย้อนหลังและหนังสือชี้ชวน

fund info

 

 

แสดงรายละเอียดข้อมูลกองทุน ดังต่อไปนี้

 • FX Risk – ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 • Derivatives Risk – ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์
 • Plain/Complex – กองทุนทั่วไป/กองทุนที่มีความซับซ้อน
 • Initial Purchase (THB) – มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อกองทุนในครั้งแรก (บาท)
 • Additional Purchase (THB) – มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อกองทุนในครั้งถัดไป (บาท)
 • Purchase Cut-off Time – กำหนดเวลาปิดรับคำสั่งซื้อกองทุน
 • Min Redeem Amt (THB) – มูลค่าขั้นต่ำในการขาย (บาท)
 • Min Redeem Unit – จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำในการขายคืน
 • Min Balance Amt (THB) มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำ (บาท)
 • Min Balance Unit –  จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำ
 • Redeem Cut-off Time – กำหนดเวลาปิดรับคำสั่งขายกองทุน
 • Dividend Policy – นโยบายการจ่ายปันผล

More : เมนูอื่นๆ ได้แก่ Go to Streaming, Touch ID/Face ID, Logout

 • Go to Streaming ทางลัดเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น Streaming สามารถเข้าใช้งานได้โดยไม่ต้อง Login ใหม่
 • Touch ID/Face ID เปิดใช้งานการเข้าสู่ระบบ โดยใช้ Touch ID หรือ Face ID
 • Logout ออกจากระบบ (หากเป็นการ Login พร้อมกันทั้ง Streaming และ Streaming for Fund เมื่อคลิก Logout จะเป็นการออกจากระบบทั้ง 2 แอพพลิเคชั่น)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น