วิธีการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน Bualuang Streaming for iPad

แนะนำวิธีการส่งคำสั่งซื้อขาย ผ่าน Bualuang Streaming for iPad ให้คุณเทรดหุ้นได้ง่ายๆด้วยตัวเอง !!

ติดตั้ง Application Streaming 

** สำหรับบุคคลทั่วไป สามารถสมัครเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์สะดวก ง่าย รวดเร็ว คลิกที่นี่  **


ท่านสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ตามขั้นตอนดังนี้

 • Login เข้าสู่ Application Streaming โดยระบุ Username 6 หลัก, ระบุ Password จากนั้นเลือก Broker เป็น “BLS” และกด Login

I

 

 • เลือกที่เมนู Buy/Sell ตรงแถบเมนูหลักด้านล่าง จากนั้นเลือกส่งคำสั่งซื้อ (Buy) หรือ ขาย (Sell) ตรงเมนูย่อยด้านบน

2

 

ส่งคำสั่งซื้อขายได้ง่าย ๆ เพียง 4 ขั้นตอน !!

 1. Symbol     ระบุตัวย่อชื่อหุ้นที่ต้องการ
 2. Volume     ระบุจำนวนหุ้น ( Volume ระบุเป็นจำนวนเต็ม 100 และทวีคูณ 100)
 3. Price          ระบุราคาหุ้นที่ต้องการ
 4. PIN            ระบุรหัสประจำตัวซึ่งเป็นตัวเลขจำนวน 6 หลัก
  จากนั้นกดที่ Buy หรือ Sell เพื่อส่งคำสั่ง ซื้อ หรือ ขาย
 • กรณีซื้อหลักทรัพย์ (Buy) :  ระบุรายละเอียดต่างๆ  ให้ครบถ้วนดังภาพ จากนั้นกดปุ่ม  Buy
  สามารถซื้อหลักทรัพย์ได้ไม่เกินมูลค่า  Line  ที่ปรากฏ ทั้งนี้มูลค่า Line จะอัพเดทแบบ Real – time

pic4

 • กรณีขายหลักทรัพย์ (Sell) : ระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนดังภาพ จากนั้นกด  Sell
  Tips  : In port  คือจำนวนหุ้นที่มีอยู่ในพอร์ต ณ ขณะนั้น
  เพื่อช่วยให้ส่งคำสั่งได้เร็วขึ้น สามารถกดตรง  In port  แล้วจำนวนหุ้นนั้นจะไปเติมให้ในช่อง  Volume โดยอัตโนมัติ

pic-8

มารู้จักคำสั่งซื้อขายหุ้นประเภทอื่นๆ กันเถอะ …

โดยปกติคำสั่งจะตั้งค่าไว้ที่  Limit ซึ่งท่านสามารถระบุราคาที่ต้องการซื้อขายได้ หากต้องการส่งคำสั่งประเภทอื่นๆ สามารถทำได้โดยกดที่ลูกศรข้าง Limit จากนั้นกดเลือกคำสั่งซื้อขายที่ต้องการ ได้ดังภาพ

piccccccccc

 

หรือ หากต้องการส่งคำสั่งซื้อขายแบบมีเงื่อนไขอื่นๆ ทำได้โดย กดที่ปุ่ม Cond. จะปรากฏช่องส่งคำสั่งซื้อขายแบบ Iceberg, Day, FOK และ IOC

 • กรอกจำนวนหุ้นที่ต้องการซื้อขาย เพื่อส่งคำสั่งซื้อขายแบบ Iceberg หรือ
 • หากต้องการส่งคำสั่งซื้อขายแบบ Day, FOK หรือ IOC ทำได้โดยกดเลือกที่เงื่อนไขนั้นๆเพื่อส่งคำสั่งซื้อขาย

pic-7

ยกเลิก /เปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อขาย ทำอย่างไร ?

ท่านสามารถยกเลิก/เปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อขายที่ยังไม่จับคู่ ได้ดังนี้

กรณียกเลิกคำสั่งซื้อขาย (Cancel Order)
 • กดเลือกที่บรรทัดของคำสั่งที่ต้องการยกเลิก
 • กด Cancel
 • กรอกรหัสประจำตัวซึ่งเป็นตัวเลขจำนวน 6 หลัก จากนั้นกด Confirm

pic-6

กรณีเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อขาย (Change Order)
 • กดเลือกที่บรรทัดของคำสั่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
 • กด Change
 • กรอกข้อมูลและกด Submit จากนั้นกด Confirm

pic-5

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น