Streaming DCA เข้าใช้งานอย่างไร

วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการส่งคำสั่ง DCA ผ่าน Application Streaming ให้คุณออมหุ้นได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง !!

เตรียมความพร้อมก่อนการใช้งาน

อันดับแรกตรวจสอบ Version Streaming ที่ท่านใช้อยู่ปัจจุบัน ได้อัพเดทเป็น Version ล่าสุดแล้วหรือยัง?

** สำหรับบุคคลทั่วไป สามารถสมัครเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์สะดวก ง่าย รวดเร็ว คลิกที่นี่  **

 

วิธีการเข้าใช้งาน DCA Order

บอกได้เลยว่าง่าย…แสนง่าย เพราะ DCA รองรับการใช้งานผ่าน iPhone และ Android 

เพียงหยิบ Smartphone ของคุณขึ้นมา เข้าไปที่โปรแกรม “Streaming” จากนั้นไปที่เมนูหลัก “My Menu” ตรงแถบด้านล่างขวามือ
เลือกหัวข้อ DCA Order” และ กด Accept” ยอมรับเงื่อนไข

dca-600x1008

login dac 2

**หากพบข้อความ This account does not have permission to place DCA order. If you have further enquiries, please contact your broker.

แสดงว่า Account นี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ส่ง DCA Order… ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อขอใช้บริการได้ที่เบอร์ติดด่อ  02-618-1111 หรือ ส่ง E-mail ขอใช้บริการมาที่ Customerservice@bualuang.co.th 

 

DCA Order ประกอบด้วย 3 เมนูหลักๆ คือ 

 • Place Order เป็นเมนูสำหรับการส่งคำสั่งซื้อ DCA Order
 • Order Status เป็นเมนูสำหรับตรวจสอบสถานะการส่งคำสั่ง และ Cancel Order
 • Back Test เมนูนี้ใช้สำหรับการจำลองภาพรวมของการลงทุนในหุ้นย้อนหลังด้วยรูปแบบการลงทุน DCA เพื่อให้นักลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน…

 

เมื่อต้องการส่งคำสั่งซื้อขายแบบ DCA Order เลือกที่เมนู “Place Order”

1.  เลือกชื่อหุ้น โดยการกดที่ Add or Edit Symbol” เพื่อเลือกชื่อหุ้น ซึ่งเป็น Symbol List ของหุ้นที่เราอนุญาตให้ส่งคำสั่งแบบ DCA ได้…

Picture1


Untitled-dac1

 • Avg 52 W ราคาปิดเฉลี่ยในช่วง 1 ปี
 • %Capital Gain/Loss แสดงค่า %กำไรหรือขาดทุน โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี โดยที่มีการจำลองการลงทุน 1 ล้าน และ Frequency ทุก 1 เดือน…
 • Dividend Receive แสดงค่า Dividend ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี โดยที่มีการจำลองการลงทุน 1 ล้าน และ Frequency ทุก 1 เดือน…
 • Win Rate ความน่าจะเป็นของจำนวนครั้งที่เกิดขึ้นเทียบกับการทำ DCA Order ทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลย้อนหลังมาคำนวณ

หลังจากเลือกหุ้นได้แล้ว…จากนั้นให้กด “Done”

2.  Total amount per order (Baht)  จำนวนเงินลงทุนแต่ละรอบ

3.  Frequency – รูปแบบในการเลือกลงทุน ซึ่งสามารถเลือกได้แบบ Monthly , Weekly

 • กรณีที่เลือก Monthly สามารถเลือกระบุวันตัดเงินของเราได้ดังนี้ วันที่ 1,5,15,25
 • กรณีที่เลือก Weekly สามารถเลือกระบุ วันจันทร์ – ศุกร์

4.  Time ช่วงเวลาที่ท่านต้องการจะลงทุน เลือกได้ 2 แบบ คือ Morning, Afternoon

5.  Duration ระยะเวลาในการลงทุน

 • กรณีที่เลือก Monthly ระยะเวลาในการลงทุนสามารถกำหนดเป็น 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน, 12 เดือน
 • กรณีที่เลือก Weekly ระยะเวลาในการลงทุนสามารถกำหนดเป็น 4 สัปดาห์, 8 สัปดาห์, 12 สัปดาห์, 16 สัปดาห์

Picture2

กำหนดเงื่อนไขเสร็จเรียบร้อย จากนั้นระบุ PIN และกดปุ่ม Submit” เพื่อส่งคำสั่ง

หมายเหตุ

 • DCA Order จะมีผลในวันทำการถัดไป หลังจากกำหนดรูปแบบของการส่งคำสั่งเรียบร้อยแล้ว
 • หากวันที่กำหนดให้ส่งคำสั่ง DCA Order ตรงกับวันหยุด ระบบจะทำการส่งคำสั่งในวันทำการถัดไป
 • ระบบจะไม่ตรวจสอบเงินและพอร์ตขณะที่ตั้ง DCA Order โดยจะตรวจสอบเมื่อคำสั่ง Activate
  ไปที่ระบบของตลาดหลักทรัพย์
 • หากถึงวันที่กำหนดตัดเงิน ระบบพบว่าจำนวนเงินในพอร์ตไม่เพียงพอ Transactions นั้นจะติด Approve แต่ Transactions อื่นๆ ที่เหลือยังคงดำเนินการอยู่
 • ราคาที่จะ Active ไปที่ระบบของตลาดหลักทรัพย์ จะส่งเป็น MP-MTL
 • หากคำนวณหา Volume ได้แล้วจะปัดลงให้เป็น Board Lot (Odd Lot จะไม่ส่งคำสั่ง)
 • ระบบจะ Activated คำสั่งซื้อขาย โดยคิดรวม Price, Volume, Commission (0.157% กรณีสั่งคำสั่งซื้อขายด้วยตัวเอง)
  และ VAT ทั้งนี้จะไม่เกินมูลค่าเงินที่ลงทุนต่อรอบของลูกค้า

**MP-MTL คือ จับคู่กับด้านตรงข้ามที่ Top Best Price ราคาเดียว หากจับคู่ไม่หมด ระบบจะส่งคำสั่งตั้งรอที่ Last Price**

ตรวจสอบสถานะการส่งคำสั่ง และการ Cancel DCA Order ที่เมนู “Order Status”

1.  เลือกเมนู Order Status เพื่อตรวจสอบสถานะของ Order

2.  หากลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่ง DCA เลือกที่เมนูOrder Status” > เลือก Cancel Order > จากนั้นเลือก Order ที่ต้องการยกเลิกและกด Cancel จะแสดงหน้าจอให้ยืนยันการยกเลิก Order จากนั้นกด Confirm เพื่อยืนยันการยกเลิกที่ต้องการ…

Picture3

Status ของ DCA Order

 • Waiting – ระบบ Settrade ได้รับ DCA Order ที่ตั้งไว้แล้ว และกำลังรอให้ถึงเงื่อนไขที่ตั้งไว้
 • Activating – DCA Order ที่ตั้งไว้เริ่มมี Active Transaction ที่ตรงตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้แล้วบางส่วน
 • Done – DCA Order ได้รับการ Activated ครบทุก Transaction
 • Cancelled – DCA Order นั้นถูกยกเลิกทั้งหมดโดยผู้ใช้งาน หรือระบบยกเลิกให้โดยอัตโนมัติ เช่น การเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหุ้น หรือ โบรกเกอร์มีการเปลี่ยนแปลงหุ้นที่อนุญาตให้ส่งคำสั่ง DCA Order

**หาก Transaction ใดๆ ขึ้น Rejected แสดงว่าไม่สามารถส่งคำสั่งเข้าระบบได้ เนื่องจากพบความผิดปกติ เช่น วงเงินไม่พอ  

แจ้งเตือนลูกค้าผ่านทาง E-Mail

 • ระบบจะแจ้งเตือนก่อนการส่งคำสั่ง DCA Order ล่วงหน้า 3 วันทำการ
 • เมื่อคำสั่ง DCA Order ถูก Activate, Cancelled และ Expired ระบบจะดำเนินการส่ง E-Mail ณ สิ้นวันทำการ
 • กรณีหุ้นเปลี่ยนชื่อ หรือ Broker มีการแก้ไข List ของหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ส่งคำสั่ง DCA ระบบจะทำการยกเลิกคำสั่งนั้นๆ
  ให้โดยอัตโนมัติในเย็นวันทำการก่อนหน้าวันเปลี่ยนชื่อหุ้น
 • กรณีระบบ Settrade DCA Order System ไม่สามารถให้บริการได้ จะมีการส่ง E-Mail แจ้งเตือน

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น