เปิดบัญชีหุ้น…ลงทุนอะไรได้บ้าง?

ตลาดหุ้น ลงทุนอะไรได้บ้าง

ตลาดหุ้น ลงทุนอะไรได้บ้าง

ตลาดหุ้น สามารถลงทุนได้ในสินทรัพย์หลายประเภท ทั้งลงทุนเพื่อเป็นเจ้าของกิจการโดยตรงหรือลงทุนทางอ้อมเพื่อถือหน่วยลงทุน จะมีอะไรบ้าง เราไปติดตามกันเลย :)

 1. Common Stock ( หุ้นสามัญ )

เป็นตราสารที่ออกโดยบริษัทมหาชนจำกัด (บมจ.) ต้องการระดมทุนจากประชาชน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามัญจะมีสิทธิร่วมเป็นเจ้าของบริษัทและสามารถออกเสียงลงมติการประชุมของบริษัทตามสัดส่วนหุ้นที่ตนเองถือครอง

 • เหมาะกับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านการลงทุนใน ตลาดหุ้น และอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ
 • ผลตอบแทนจากการลงทุนมาจากส่วนต่างของราคาและเงินปันผล

 

 1. ETFs ( กองทุนรวมดัชนี )

เป็นกองทุนเปิดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ซื้อขายได้สะดวกเหมือนหุ้น ใช้เงินน้อย ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายต่ำ บริหารจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) ซึ่งมีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามดัชนีอ้างอิง (Passive Fund) โดยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ได้หลากหลายประเภท เช่น หุ้นในประเทศ, หุ้นต่างประเทศหรือทองคำ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

 • เหมาะสำหรับนักลงทุนมือใหม่ เนื่องจากเป็นกองทุนรวมที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยบริหารจัดการกองทุน
 • ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง จากส่วนต่างของราคาและเงินปันผล ขึ้นอยู่กับนโยบายของกองทุนนั้นๆ

 

 1. Warrant ( ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ )

เป็นใบที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ใช้แสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ ตามจำนวนและราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) ภายในระยะเวลาใช้สิทธิที่กำหนด หรือก่อนวันหมดอายุ

 • เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการถือเพื่อเก็งกำไรหรือต้องการแปลงสภาพเป็นหุ้นอ้างอิง (หุ้นแม่) ในราคาใช้สิทธิ
 • ผลตอบแทนมาจากส่วนต่างของราคา หรือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ Warrant โดยสามารถตรวจสอบอายุและราคาใช้สิทธิได้ที่ www.set.or.th

 

 1. Derivative Warrant ( ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ )

DW คือ ตราสารที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือ DW ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์อ้างอิงกับผู้ออก DW ในอนาคต ตามราคา จำนวน และระยะเวลาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยผู้ออก DW มักเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นๆ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 • เหมาะกับนักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญ รับความเสี่ยงได้สูง สามารถเก็งกำไรในระยะสั้นได้ทั้งขาขึ้นและขาลง
 • ผลตอบแทนมาจากส่วนต่างของราคา โดยนักลงทุนสามารถดูข้อมูลเพื่อคำนวณราคา DW01 ได้จาก www.blswarrant.com

ดูความแตกต่างระหว่าง Warrant และ DW  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

 

 1. Depositary Receipt ( ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ )

คือ ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นตราสารที่ออกแบบมาเพื่อให้นักลงทุนในไทยสามารถซื้อขายหุ้น หรือ ETF ต่างประเทศได้ผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทยในรูปแบบของ DR 

 • E1VFVN3001 เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการกระจายลงทุนไปยังตลาดหุ้นเวียดนาม ที่ซื้อขายได้ง่ายๆ ผ่าน Streaming อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก 
 • ผลตอบแทนจากการลงทุนใกล้เคียงกับดัชนี VN30 ที่มาจากส่วนต่างของราคา

 

 1. Infrastructure Fund ( กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน )

เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่ตั้งขึ้นเพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุน ไปลงทุนในกิจการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในประเทศไทย โดยจะเป็นโครงการที่ใช้เงินทุนสูง เงินระดมทุนเหล่านี้จะสามารถช่วยยแบ่งเบาภาระงบประมาณการลงทุนและการก่อหนี้สาธารณะของภาครัฐได้

 • เหมาะกับผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกการลงทุนของนักลงทุนอีกทางหนึ่ง
 • ผลตอบแทนการลงทุนมาจากส่วนต่างของราคาและได้รับเงินปันผลสม่ำเสมอ

 

 1. REIT&TRUST ( กองทุนอสังหาริมทรัพย์ )

เป็นกองทุนรวมที่แตกต่างจากกองทุนทั่วไป เนื่องจากไม่ได้ลงทุนในหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียว แต่ยังระดมเงินทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ตามที่กฎหมายกำหนดด้วย โดยมุ่งเน้นการบริหารให้ได้ผลตอบแทนสม่ำเสมอมากกว่าการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพัฒนาและขายต่อ

 • เหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนระยะยาว เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ มีรายได้หลักจากการปล่อยเช่า มีความผันผวนของราคาต่ำ
 • ผลตอบแทนจากการลงทุนมาจากส่วนต่างของราคาและได้รับปันผลสม่ำเสมอ

 

8. Property Fund ( กองทุนอสังหาริมทรัพย์ )

เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ดั้งเดิมก่อนที่จะมีกอง REIT ซึ่งมีความแตกต่างเรื่องข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ต่างๆ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

เริ่มต้นลงทุนกับหลักทรัพย์บัวหลวง

ช่วงตลาดหุ้นปรับตัวลง…สามารถหาหุ้นพื้นฐานดี ราคาถูก ปันผลสูง เพื่อลงทุนระยะยาว มาเรียนรู้และติดตามวิธีการลงทุนด้วยเครื่องมือออนไลน์ เพียงกรอกข้อมูลเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์พร้อมอนุมัติภายใน 1 วันทำการ อ่านวิธีการเปิดบัญชี…คลิกที่นี่

ติดตามรวมฮิต VDO : Online Investor Workshop สอนมือใหม่เริ่มต้นลงทุน

 

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น