ตั้งค่ารับ SMS Alert ทำอย่างไร??

SMSAlert

บ่อยครั้งที่เรามีราคาจุดซื้อ / ขายในใจ แต่ต้องมานั่งติดตามราคาตลาดตลอดเวลา แต่วันนี้คุณจะมีเวลามากขี้นด้วย บริการ SMS Alert รู้ทุกข้อมูลราคาตลาดหุ้น

 1. เข้าเมนู ตลาด & กลุ่ม > Market Summary

Screen Shot 2559-06-01 at 3.12.48 PM

 

2. จะพบหน้าจอ ภาวะตลาดโดยรวมทั้งหมด > เลื่อนลงมาทางด้านล่าง
Screen Shot 2559-06-01 at 3.13.21 PM

 

3. จะพบส่วน Alert > เลือก Set Alert Channel เพื่อตั้งค่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
Screen Shot 2559-06-01 at 4.36.48 PM

 

4. เลือก เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ที่ต้องการสมัครใช้บริการ
Screen Shot 2559-06-01 at 3.13.39 PM

 

5. กรอกหมายเลขโทรศัพท์ > คลิกปุ่ม Enter
Screen Shot 2559-06-01 at 3.13.58 PM

 

6. จะได้รับ SMS จากทาง Settrade พร้อม Code ทางด้านล่าง > Forward เลข Code ไปยังหมายเลข 4800901
Photo 6-1-2559 BE, 3 15 12 PM

 

7. จะได้รับ SMS ยืนยันการสมัครใช้บริการ
Photo 6-1-2559 BE, 3 18 14 PM

 

8. กลับไปยังเมนู Set Alert Channel > เลือก เตือนผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ > คลิกปุ่ม ยืนยัน
Screen Shot 2559-06-01 at 3.18.21 PM

 

9. เลือกเมนู Set Price / Volume Alert เพื่อตั้งค่ารับ SMS Alert โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
Screen Shot 2559-06-01 at 3.18.41 PM
Screen Shot 2559-06-01 at 3.18.50 PM

 

10. เราสามารถระบุ พร้อมเลือก เงื่อนไขต่าง ๆ ในการแจ้งเตือน > คลิกปุ่ม ตกลง
Screen Shot 2559-06-01 at 3.20.18 PM

** ทุกครั้งที่ราคาหุ้นเข้าเงื่อนไข ระบบจะ SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือของท่าน

** ค่าบริการ 3 บาทต่อข้อความ

 

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น