เรื่องดีน่ารู้…จากห้องเรียนออนไลน์ The Stock Master 10 Online Class ที่ 2

ผ่านไปแล้วกับสัปดาห์ที่ 2 ของโครงการ The Stock Master 10 รู้จริงกับสนามจริง โดยในวันนี้นักลงทุนจะได้เรียนรู้กับหัวข้อ “Accumulate สะสมความมั่งคั่ง อัปเกรดพอร์ตการลงทุนด้วยเครื่องจักรการเงิน”

Online Class 2: พื้นฐานการคัดหุ้น กองทุนรวม ต่อยอดสะสมความมั่งคั่ง

สำหรับในช่วงแรก 2 หนุ่มกูรูด้านการลงทุน จากหลักทรัพย์บัวหลวง

คุณเน็ท สินธนันทน์ บุญยอด        ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจดิจิทัล

และคุณแพท ภาววิทย์ กลิ่นประทุม ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจดิจิทัล

พาทุกท่านไปทำความรู้จักเครื่องมือลงทุนออนไลน์ สำหรับมือใหม่ พร้อมทั้งสอนการใช้กราฟหุ้น ….. สอนวิธีซื้อขายหุ้นและกองทุนรวม และสอนอ่านงบการเงินขั้นพื้นฐานที่ผู้ลงทุนควรทราบ เริ่มจากการพิจารณาหุ้นนั้น จะแบ่งการพิจารณาเป็น 2 เรื่องหลัก ได้แก่ วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) และ การวิเคราะห์ด้านเทคนิค (Technical Analysis)

พื้นฐาน เทคนิค

 

พร้อมด้วย Tips เด็ด ๆ จากรายการ BLS Tips สรุปงบการเงินสำคัญ ๆ เพื่อวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐานง่าย ๆ ด้วยตนเอง

ติดตามคลิปจาก BLS Tips เพิ่มเติมคลิกที่นี่

bls tips

พื้นฐานการคัดหุ้น กองทุน ต่อยอดความมั่นคั่ง โดยเครื่องมือลงทุนออนไลน์

นอกเหนือความรู้ด้านการวิเคราะห์งบการเงินพื้นฐานแล้ว วิทยากรยังได้สอนการใช้เครื่องมือในการซื้อขายหุ้น กองทุน รวมไปถึงเครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์หุ้นได้ทั้ง 2 เทคนิคโดยไม่ต้องมานั่งคำนวณเองให้ยากอีกต่อไป

เครื่องมือออนไลน์

เริ่มจากการสกรีนหุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐานพร้อมจับจังหวะการซื้อขายไปกับเครื่องมือ Stock Signal ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้เมนู Stock Signal ใส่ชื่อหุ้นที่ตนเองสนใจ เพื่อดูข้อมูลอัตราส่วนของหุ้นนั้นๆ ให้ดูได้อย่างครบถ้วน รวมถึงฟังก์ชันที่แสดงสัญญาการซื้อขายทางเทคนิคบ่งบอกสภาวะของราคาหุ้นว่าเป็นขาขั้นหรือขาลง

นอกจากนี้ยังมีสอนการใช้งานโปรแกรม Aspen For Browser ที่จะช่วยวิเคราะห์หุ้นและกองทุน ด้วยฟังก์ชั่นที่หลากหลาย สะดวก และครบครัน อีกทั้งวิธีการซื้อขายหุ้นและกองทุนผ่านเครื่องมือออนไลน์สำหรับนักลงทุนทั้งมือใหม่และมืออาชีพของหลักทรัพย์บัวหลวง อันได้แก่ Streaming, Streaming for fund, Aspen Bualuang Trade, BualuangiAlgo, BualuangiTracker, Trade Master ถือได้ว่าจบคลาสนี้ไปนักลงทุนสามารถนำเครื่องมือเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแน่นอน

Online Class 2: เจาะวิธีคัดหุ้นเพิ่มมูลค่า เอาชนะเป้าหมายลงทุน

ช่วงนี้ พิเศษมาก ๆ ค่ะ เพราะเราได้รับเกียรติจาก คุณนิด  ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ   กรรมการผู้จัดการ สายงานค้าหลักทรัพย์ และคุณกก   วิกิจ ถิรวรรณรัตน์    ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิจัย พร้อมดำเนินรายการโดย  คุณปิ๊ก  เสริมศักดิ์ วงศ์สิทธิโชค   ผู้อำนวยการ ฝ่ายค้าตราสารการเงิน ที่จะพาทุกท่านไปวิเคราะห์   เจาะลึกอุตสาหกรรมแห่งอนาคต พร้อมวิธีคัดหุ้น… ด้วยงบการเงินพื้นฐาน

ประเมินมูลค่าหุ้น

เริ่มจากการปูพื้นฐานด้านการประเมินมูลค่าหุ้น และแบ่งการวิเคราะห์หุ้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

วิเคราะห์ประเมินมูลค่าหุ้น

ซึ่งใน Online Class 2 นี้ จะอธิบายการวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก โดยการวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐาน เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ  วิเคราะห์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต วิธการแยกหุ้นเล็ก หุ้นกลาง หุ้นใหญ่ รวมไปถึงปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อราคาหุ้น มากยิ่งขึ้น โดยนักลงทุนสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปเลือก “หุ้นที่ดี”เหมาะแก่การลงทุนได้

หุ้นที่ดีลักษณะเป็นอย่างไร ?

หากวิเคราะห์ตามปัจจัยพื้นฐาน เพื่อประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของหุ้น สามารถวิเคราะห์หาหุ้นที่ดีโดยแบ่งออกเป็น 3 ปัจจัยหลัก ดังนี้

วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

หรือกล่าวง่าย ๆ คือ หุ้นที่ดีควรมี…

 • คุณภาพรายได้กำไรดี ประจำ คาดการณ์ง่าย
 • รายได้ กำไรสัมพันธ์กับตัวเลขเศรษฐกิจประเทศ หรือภูมิภาค
 • สินค้า บริการคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับวงกว้างของผู้บริโภค
 • อัตรากำไรสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม
 • บริษัทเป็นผู้นำในธุรกิจ เช่นส่วนแบ่งตลาด ต้นทุนการผลิต เทคโนโลยีช่องทางการตลาด
 • ความสามารถในการแข่งขันสูง
 • โครงสร้างการเงินใช้หนี้ไม่มาก
 • กระแสเงินสดดีจ่ายปันผลต่อเนื่อง เป็นต้น

วิเคราะห์หุ้นจากงบการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญในการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน เนื่องจากอัตราส่วนทางการเงินเป็นการนำข้อมูลจากงบการเงินมาคำนวณให้อยู่ในอัตราส่วนที่วิเคราะห์ให้เห็นภาพได้ง่ายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น

โดยแบ่งอัตราส่วนทางการเงินออกเป็น 7 หมวดได้แก่

 • Market Value Ratios : วัดความถูกความแพงด้วยอัตราส่วนมูลค่าตลาด
 • Profitability : วัดความสามารถในการทำกำไรของบริษัท
 • Efficiency : วัดประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและบริหารสินทรัพย์
 • Debt Ratio : วัดประสิทธิภาพในการบริหารหนี้สิน
 • Growth : วัดการเติบโตในด้านรายได้, กำไรสุทธิ, กำไรต่อหุ้นและเงินปันผล
 • Dividend & Ownership : วัดอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น จากการได้รับเงินปันผล
 • Liquidity : วัดสภาพคล่องของกิจการ

ในช่วงนี้ ทางกูรูได้เจาะลึกการวิเคราะห์ทั้ง 7 หมวด ที่ฟังไปแล้ว..เราสามารถวัดได้ทั้งความถูกความแพงของหุ้น ความสามารถในการทำกำไรของบริษัท หรือวัดหนี้สินกับสภาพคล่อง ซึ่งจะช่วยให้สามารถเห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับราคาหุ้นได้ยิ่งขึ้นเลยค่ะ

รู้ได้อย่างไรว่าวิเคราะห์ได้ถูกทาง?

จบด้วยช่วงสุดท้าย ที่คุณวิกิจ กูรูนักวิเคราะห์จากหลักทรัพย์บัวหลวง ได้มาสรุป Product of Research พร้อมวิธีการอ่านบทวิเคราะห์ สำหรับนักลงทุนที่เริ่มต้นอ่านบทวิเคราะห์ถือว่ามีประโยชน์มาก ๆ เลยค่ะ อ่านวิธีการรับข่าวสาร BLS Research เพิ่มเติมได้ที่นี่

product of research

สำหรับนักลงทุนของหลักทรัพย์บัวหลวง ไม่ต้องเป็นกังวล ในช่วงท้ายคลาสเรียน วิทยากรยังได้แนะนำ Product of Research ที่ท่านสามารถค้นหาบทวิเคราะห์ โดยค้นหาจาก “ชื่อหลักทรัพย์ / กลุ่มหลักทรัพย์ / หัวข้อ” ได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็น บทวิเคราะห์รายวัน รายเดือน วิดีโอสรุปกลยุทธ์การลงทุน สัมมนาแบบจัดเต็ม ให้ท่านได้ศึกษาทำความเข้าใจได้อย่างไม่จำกัด

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการท่านใดที่พลาดรับชมสด มาเรียนย้อนหลังและ Download เอกสารวิเคราะห์หุ้นถูกหรือแพงด้วย PE กันได้แล้วนะคะ
อ่านวิธีการเข้าเรียนคลิก https://bls.tips/faq-sm10

รับชมย้อนหลัง

 

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวง สะดวก ง่าย ไม่ต้องส่งเอกสาร

ติดตามความรู้ทางด้านการลงทุนดีๆ กับพวกเราได้ที่…

Facebook_Logo_(2019) youtube-icon-logo-05A29977FC-seeklogo.com tt

 

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่