เรื่องดีน่ารู้…จากห้องเรียนออนไลน์ The Stock Master 10 Online Class ที่ 1

ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 กับโครงการ The Stock Master หลักทรัพย์บัวหลวงให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการลงทุนที่มีคุณภาพ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการลงทุน ผ่านกระบวนการลงทุนที่เหมาะสม การวางแผน วินัยการลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) การวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วยปัจจัยทางเทคนิค (Technical Analysis) พร้อมการเรียนรู้ผ่านการลงทุนด้วยเงินจริง ดังนิยาม “รู้จริงกับสนามจริง”

SM10_draft2

ในปีที่ 10!! เรามาในธีม “สร้างพลังเงินลงทุน…สำหรับมือใหม่”  หลักสูตรการเรียนด้านการลงทุนออนไลน์ทุกวันเสาร์ตลอดเดือน พฤศจิกายน 2564 ซึ่งทุกท่านจะได้เรียนรู้ 3 เรื่องหลัก

 • Create.. สร้างแผนการเงินมุ่งสู่ Financial Freedom
 • Accumulate.. อัปเกรดพอร์ตด้วยเครื่องจักรทางการเงิน (Financial Product) แบบก้าวกระโดด
 • Protect.. เข้าใจความเสี่ยง เลี่ยง หรือลุย เพื่อพอร์ตชีวิตและลงทุน

พร้อมให้คุณสร้างพลังเงินลงทุน…..ตามเป้าหมาย

เปิดงาน

ช่วงเปิดโครงการ เพื่อให้ทุกท่านได้ทำความรู้จักโครงการของเรา
พร้อมเข้าใจถึงความสำคัญของการสร้างแผนการเงินและการลงทุน โดยในช่วงนี้เราได้รับเกียรติจาก

 • คุณพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • คุณบรรณรงค์ พิชญากร กรรมการผู้จัดการอาวุโส กิจการค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • ดร.รินใจ ชาครพิพัฒน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • คุณทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • คุณโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Online Class 1 : สร้างแผนการเงินสุดล้ำ และจุดประกายไอเดียลงทุน

MicrosoftTeams-image (567)

โดยในคลาสนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักการหามูลค่าเงินตามเวลา ด้วยเงินที่เรามีอยู่ ณ ปัจจุบันจะมีมูลค่า หรืออำนาจซื้อลดลงไปเรื่อย ๆ  เนื่องจากผลกระทบของเงินเฟ้อ ดังนั้นเราควรสร้างผลตอบแทนจากเงินที่เรามีอยู่ในวันนี้เพื่อเอาชนะเงินเฟ้อในอนาคต

เรามาดูตัวอย่างกัน หากเราสร้างผลตอบแทนจากเงินที่มีอยู่ในวันนี้ เงินในอนาคตเราจะเป็นอย่างไร?

future value

โดยเราจะหามูลค่าเงินในอนาคต อีก 50 ปีข้างหน้าได้จากสูตร…

FV future value

จากสูตรคำนวณดังกล่าว หากเรามีเงิน 1,000,000 บาทในปีนี้ และนำไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทน 5% ต่อปี โดยไม่ได้ออมเงินเพิ่มเติม ในอีก 50 ปีข้างหน้า เราจะมีเงินทั้งหมด 11,467,399.79 บาท

ถ้าเราออมเงินโดยได้อัตราดอกเบี้ยทบต้นอยู่ที่ 5% ต่อปี จะต้องใช้ระยะเวลาเท่าใด ถึงจะสามารถทำให้เงินต้นเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า

จากกฎ 72 (Rule of 72) เราสามารถหาระยะเวลาลงทุนได้จากสูตร…

กฎ 72 rule 72

จากสูตรคำนวณดังกล่าว หากเรามีเงิน 1,000,000 บาทในปีนี้ และนำไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทน 5% ต่อปี จะต้องใช้เวลา 14.4 ปี จะมีเงินเป็น 2 เท่า หรือมีมูลค่า 2,000,000 บาท นั่นเอง

What’s your investor personality? และควรลงทุนอะไร

และในช่วงนี้ ได้พานักลงทุนร่วมสนุกเริ่มวางแผนการเงิน โดยนักลงทุนจะต้องรู้จักเป้าหมายของตนเองว่าเราลงทุนเพื่ออะไร พร้อมสอนวิธีการสร้างแผนการเงินสุดล้ำ เพื่อตรวจสอบว่าเราเป็นนักลงทุนประเภทไหน จากนั้นจึงวางแผนการลงทุนตั้งแต่รายได้ที่เข้ามา ภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน จนแบ่งสะสมเป็นเงินออม และลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนมุ่งสู่ Financial Freedom

ประเภทนักลงทุน

และสามารถแบ่งประเภทพฤติกรรม 4 กลุ่ม

 • INDIVIDUALIST นักลงทุนแนวอินดี้ มั่นใจ มีระเบียบ รอบคอบ และวิเคราะห์ลงทุนได้เอง ชอบเรียนรู้และประมวลผลข้อมูลอย่างมีเหตุผล พร้อมลงมือทำด้วยตัวเอง รับความเสี่ยงได้ปานกลางถึงสูง
 • ADVENTURER นักลงทุนแบบมั่นใจ ‘ลุยเลย’ สายแข็ง ใจเด็ด พร้อมเสี่ยงโชค รับความเสี่ยงได้สูงมาก
 • CELEBRITY นักลงทุนตามเทรนด์ ไม่อยากพลาดธุรกิจสุดล้ำ แต่ขาดความมั่นใจ ต้องการคำแนะนำที่ทันสมัย รับความเสี่ยงได้ปานกลางถึงสูง
 • GUARDIAN นักลงทุนสายปกป้อง ไม่ชอบความเสี่ยง มุ่งรักษาความ มั่งคั่ง รับความเสี่ยงได้ปานกลางถึงต่ำ

ความสำคัญของการวางแผนสร้างพลังความมั่งคั่ง

ซึ่งเราได้รับเกียรติ จาก คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย แขกรับเชิญสุดพิเศษที่ได้มาให้ความรู้กับเราในช่วงนี้ค่ะ

MicrosoftTeams-image (566)

ซึ่งคุณวศินได้พูดถึงการให้ความสำคัญของการกำหนดเป้าหมายการลงทุน ซึ่งแต่ละท่านอาจจะมีเป้าหมายการลงทุนที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ คุณวศินยังให้วิธีการสร้างแผนการเงินด้วยพีระมิด แบ่งออกเป็น 4 ส่วนได้แก่ การป้องกันความเสี่ยง (Protection), การออม (Saving), การลงทุน (Investment) และการส่งต่อความมั่งคั่ง (Wealth Transfer) ตามลำดับ พร้อมเคล็ดลับดี ๆ ในการวางแผนด้วยหลักการ Smart Concept เพื่อให้นักลงทุนทุกท่านได้เดินสู่เป้าหมายทางการเงินได้สำเร็จ

วิธีจัดพอร์ตลงทุน ที่มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยง

การลงทุนที่มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงโดยคำนึงถึง 5 องค์ประกอบหลัก ตามลำดับ คือ …

 1. อายุของนักลงทุน
 2. ผลตอบแทนที่คาดหวัง
 3. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 4. สินทรัพย์ลงทุน
 5. การจัดสรรเงินลงทุนไปในสินทรัพย์อย่างเหมาะสม

เมื่อรู้ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนแล้ว ต่อไป..เราควรเริ่มจัดแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเรา ดังนี้
1. Aggressive รับความเสี่ยงได้มากเพื่อผลตอบแทนที่สูงขึ้น
2. Moderate รับความเสี่ยงได้ปานกลาง เน้นความปลอดภัย แต่ยังรับความเสี่ยงเพื่อผลตอบแทนที่สูง
3. Conservative รับความเสี่ยงได้น้อย เน้นลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ

 

จัดพอร์ตลงทุน asset allocation

As of 4 October 2021 l Fact Sheet l Asset Allocation Fund

วิเคราะห์หุ้นถูกหรือแพงด้วย PE

ปิดท้ายด้วย Workshop สุดพิเศษ ที่หาราคาที่เหมาะสม หรือวัดความถูกความแพงของหุ้น

จากมูลค่าของ P/E ซึ่งเราสามารถคำนวณหาได้ 2 แบบ คือ การคำนวณโดยใช้ค่า E (EPS = Earning Per Share) กำไรต่อหุ้นในอดีต หรือ 4 ไตรมาสย้อนหลังมาคำนวณ พร้อม Excel สำหรับเพื่อใช้คำนวณราคาที่เหมาะสมแบบสำเร็จรูป!! มาฝากกันในคลาสอีกด้วย :)

MicrosoftTeams-image (572)

work shop

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการท่านใดที่พลาดรับชมสด มาเรียนย้อนหลังและ Download เอกสารวิเคราะห์หุ้นถูกหรือแพงด้วย PE กันได้แล้วนะคะ
อ่านวิธีการเข้าเรียนคลิก https://bls.tips/faq-sm10

รับชมย้อนหลัง

 

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวง สะดวก ง่าย ไม่ต้องส่งเอกสาร

ติดตามความรู้ทางด้านการลงทุนดีๆ กับพวกเราได้ที่…

Facebook_Logo_(2019) youtube-icon-logo-05A29977FC-seeklogo.com tt

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่