วิธีการสมัครใช้งาน SBL

ขั้นตอนการสมัครใช้งานบริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL)

1. Login ผ่านหน้า www.bualuang.co.th ระบุ Username และ Password ของท่าน
จากนั้นกด  “เข้าสู่ระบบ”

weblogin

 

2. เลือกเมนูหลัก “TRADE” จากนั้นเลือกเมนูย่อย “SBL”

Regis_SBL1.1

 

3. เลือกหัวข้อ “บริการให้ยืมหลักทรัพย์”  เพื่อเริ่มขั้นตอน การสมัครบริการ

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล 

  • เลือก เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ท่านต้องการสมัครบริการให้ยืมหลักทรัพย์
  • ตรวจสอบเงื่อนไขการให้ยืมหลักทรัพย์ และ ระบุ PIN  เพื่อยืนยันการสมัครใช้บริการ
  • คลิก ถัดไป

Regis_SBL1.2

 

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบและยืนยัน

  • ตรวจสอบข้อมูล เงื่อนไขการให้ยืมหลักทรัพย์
  • คลิก อ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขให้ครบถ้วน
  • จากนั้นกด คลิกเครื่องหมายถูกตรงช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความ แล้ว กดยืนยัน

Regis_SBL3

 

ขั้นตอนที่ 3 ผลการสมัคร

หน้าจอจะแสดงข้อความ ท่านได้ทำการสมัครใช้บริการให้ยืมหลักทรัพย์  ( SBL ) เรียบร้อยแล้ว ดังภาพ

Regis_SBL4

 

เมื่อท่านได้ทำการสมัครเสร็จสิ้นตามขั้นตอนแล้ว จะได้รับอีเมลยืนยันสถานะการสมัคร

Email  : หัวข้อ ” แจ้งสถานะการสมัครใช้บริการ SBL (Status : In progress) ”
ท่านจะได้รับทันทีหลังจากทำการสมัครใช้งาน SBL ผ่านหน้าเวปไซต์

Email แจ้งสถานะการสมัคร1หมายเหตุ ระยะเวลาอนุมัติบัญชี SBL ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 วันทำการ

 

ตรวจสอบสถานะการสมัคร SBL ได้อย่างไร

เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดงสถานะการสมัคร  ดังนี้…

  • In progress :  อยู่ระหว่างดำเนินการ

Regis_SBLstatus

 

  • Active : สามารถใช้บริการ SBL ได้แล้ว

SBL_Active

หมายเหตุ : การสมัคร SBL แบบออนไลน์ ท่านจะสามารถทำธุรกรรมให้ยืมเท่านั้น หากท่านต้องการทำธุรกรรมยืมหลักทรัพย์ กรุณาติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม...คลิกที่นี่

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น