SBL Monthly Update – Mar 2021 : มูลค่าขายชอร์ตรวมยังทำจุดสูงสุดต่อเนื่อง

Untitled

ภาพรวมเดือน มี.ค.64 ตลาดมีมูลค่าขายชอร์ตรวม 109,171 ล้านบาททำยอด All time high อีกครั้ง เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนราว +33.8% MoM และ +66.1% YoY  ในนี้มาจากหุ้น Local 50,428 ล้านบาท +25.4% MoM (+22.6% YoY) และ NVDR 58,743 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +42.0% MoM (+138.9% YoY) เป็นเดือนที่ 3 ต่อเนื่องที่มูลค่าการชอร์ตฝั่ง NVDR มากกว่าฝั่งหุ้น Local ภายในเดือนติดต่อกัน

เฉลี่ยยอดชอร์ตรวม 4,747 ล้านบาทต่อวัน แบ่งเป็นจากหุ้น local 2,193 ล้านบาทต่อวัน และหุ้น NVDR 2,554 ล้านบาทต่อวัน

สัดส่วนมูลค่าขายชอร์ตเทียบมูลค่าซื้อขายบนกระดานหลักโดยรวมอยู่ที่ 5.19% ครับ มาจากหุ้น local 2.40% และ NVDR 2.79% เทียบมูลค่าซื้อขายบนกระดานหลัก 

ด้านจำนวนหลักทรัพย์ที่ขายชอร์ตออกมามีทั้งสิ้น 310 หลักทรัพย์เพิ่มขึ้นเดือนก่อนและเป็นยอด All time high มาจากหุ้น local 169 ตัว NVDR 141 ตัว เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่รวม 279 ตัว แน่นอนว่าจำนวนหลักทรัพย์ NVDR ที่ขายชอร์ตออกมา 141 ตัว เป็นยอด All time high ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6

Untitled 1

มูลค่าชอร์ตรายเดือน 109,171 ล้านบาท เฉลี่ย 4,747 ล้านบาทต่อวัน แบ่งเป็นฝั่ง NVDR 2,554 ล้านบาทต่อวัน Local 2,193 ล้านบาทต่อวัน เป็นเดือนที่ 3 ที่มูลค่าการขายชอร์ต NVDR ยังเกิน 2,000 ล้านบาทต่อวันและยังคงมากกว่ามูลค่าชอร์ตของหุ้น local ติดต่อกัน

สัดส่วนความกระจุกตัวในการชอร์ตอยู่ใน SET50 37.9% ลดลงต่อ, NVDR 53.8% เพิ่มขึ้นสูงสุดต่อเนื่องครับ ด้าน Non-SET50 ขยับขึ้นเป็น 8.3% กระนั้นสัดส่วน SET50 ที่ 41.8% นี้คิดเป็นมูลค่าชอร์ตใน SET50 ที่ 41,341 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า +21.2% MoM และ +6.9% YoY ในขณะที่มูลค่าการชอร์ต NVDR 58,743 ล้านบาทเพิ่มขึ้น +42.0% MoM (และ +138.9% YoY) ดังข้างต้น ในขณะที่ Non-SET50 มีมูลค่าการชอร์ต 9,087 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +48.6% MoM (และ +269.9% YoY)

Untitled 2
 Untitled 3
Untitled 4
เดือน มี.ค.64 PTT มีมูลค่าขายชอร์ตสูงสุดในเดือนด้วยยอดชอร์ต 5,169 ล้านบาทตามมาด้วย KBANK-R และ CPALL ที่ยอดชอร์ต 4,697 ล้านบาทและ 3,093 ล้านบาท ตามลำดับ โดย Top 10 อันดับอื่นๆขายชอร์ตกันอยู่ในกรอบ 1,800 – 2,700 ล้านบาท ทิ้งห่าง Top 3 พอสมควร มีหุ้น NVDR ติด  Top 10 Overall เข้ามา 5 ตัว
Untitled 5
หากดูเฉพาะยอดมูลค่าขายชอร์ต NVDR สูงสุดก็เป็น KBANK-R ด้วยยอดชอร์ต 4,697 ล้านบาทดังข้างต้น ตามมาด้วย GPSC-R และ AOT-R กับยอด 2,645 ล้านบาทและ 2,522 ล้านบาทตามลำดับ
Untitled 6

สัดส่วนมูลค่าขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าซื้อขายบนกระดานหลักสูงสุดรายตัวยึดหัวหาดโดย NVDR เช่นกันเป็น INTUCH-R ด้วยสัดส่วนการชอร์ต 12.15% ตามมาด้วยอันดับ 2 และ 3 อย่าง KBANK-R และ TOP-R กับสัดส่วน 9.96% และ 8.99% ลำดับอื่นๆเกาะกลุ่มกันมาด้วยสัดส่วนการชอร์ตในกรอบ 7.5%-9.0% เกาะกลุ่มกันแทบทั้งหมด

Untitled 7

PTT กลับมามีมูลค่าขายชอร์ตสูงสุดในเดือนด้วยยอดชอร์ต 5,169 ล้านบาท Top 10 อันดับอื่นๆ ขายชอร์ตกันอยู่ในกรอบ 1,800 – 4,700 ล้านบาท โดยมีหุ้น NVDR ติด  Top 10 Overall เข้ามา 5 ตัว ด้านสัดส่วน % การชอร์ตเป็น INTUCH-R ที่ 12.15%

SET index เดือน มี.ค. 64 Sideway Up ขึ้นแตะโซน 1,600 จุด โดยเดือนนี้มียอดมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยยังสูงถึง 91,515 ล้านบาทต่อวัน สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน +34.3% yoy หากพิจารณาร่วมกับวันทำการที่สูงถึง 23 วันทำการ ส่งผลให้ปริมาณซื้อขายสะสมตลอดทั้งเดือน มี.ค.64 มีมูลค่าสูงถึง 2,104,834 ล้านบาทเป็นยอด All time high ไปโดยปริยาย ฝั่งยอดขายชอร์ตทั้งเดือนยังอยู่ที่ระดับ 81,591 ล้านบาท +13.1% yoy ดังข้างต้น เฉลี่ย 4,533 ล้านบาทต่อวัน มีสัดส่วนมูลค่าการขายชอร์ตเทียบมูลค่าซื้อขายบนกระดานหลัก 4.99% ทำให้ตัวเลขสัดส่วนการชอร์ต YTD 2 เดือนขยับลงมาเล็กน้อยแต่ยังอยู่ที่ 5.09%

Untitled 8

Untitled 9

มูลค่าซื้อขายหุ้นต่อวันอยู่ที่ 91,515 ล้านบาทต่อวัน สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน +34.3% yoy ยอดการขายชอร์ตทั้งเดือนอยู่ที่ 109,171 ล้านบาทเฉลี่ยวันละ 4,747 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +66.1% yoy สัดส่วนการชอร์ต 5.19%

เมื่อพิจารณาเพิ่มเติมในส่วนของ Daily Short Sale Value เดือน มี.ค.64 นี้ ค่าเฉลี่ยทั้งเดือนที่ 4,747 ล้านบาทต่อวัน มีเพียง 6 วันทำการเท่านั้น ที่มีมูลค่าขายชอร์ตรายวันต่ำกว่า 4,000 ล้านบาท โดยต่ำสุดอยู่ที่ 3,423 ล้านบาท สูงสุดไปถึง 6,797 ล้านบาท

Untitled 10

การปรับตัวขึ้นมาของ SET index เองและบรรยากาศการเก็งกำไรดูจะงวดเข้ามาถึงภาพสุดท้ายทุกขณะ สังเกตได้จากกิจการที่ดีขนาดใหญ่ดูเหมือนจะไม่ขึ้นดั่งใจ ในทางตรงข้ามหุ้นขนาดเล็กที่แทบไม่ต้องการ story แต่ราคาถูกกลับวิ่งวนกันตามตัวอักษร ดังเช่นทุกครั้งที่วัฏจักรการลงทุนมักจะวนเวียนกลับมาสู่สถานการณ์การเก็งกำไรแบบร้อนแรง พักฐาน และจะเริ่มเข้าสู่วงจรรอบใหม่ นอกเหนือจากความรู้เชิงพื้นฐานและเทคนิคแล้วนั้น จิตวิทยาการลงทุนและการประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ก็สำคัญไม่แพ้ความรู้เชิงวิชาการในสถานการณ์ที่ผันผวนเช่นปัจจุบัน โชคดีในการลงทุนเช่นเคยนะครับทุกท่าน :)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่