SBL Monthly Update – Jan 2020 : NVDR สร้างสถิติ

1

ตัวเลขธุรกรรมการชอร์ตย้อนหลัง 12 เดือนข้ามเข้าสู่ปีใหม่ ม.ค.63 ตัวเลขมูลค่าสัดส่วนการชอร์ตในเดือนนี้ขยับขึ้นสู่ 5.99% โดยมาจากหุ้น NVDR 2.34% และจากหุ้นสามัญหรือหุ้น local ที่ 3.64% เทียบมูลค่าซื้อขายบนกระดานหลัก เฉพาะสัดส่วนการชอร์ตของ NVDR ที่ 2.34% เรียกได้ว่า เป็นยอด All time high

เดือน ม.ค.63 จากข่าวร้ายที่รุมเร้า ตลาดทุนไทยมีมูลค่าขายชอร์ตรวม 82,268 ลบ. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนอีกราว +72.7% และช่วงเดียวกันของปีก่อน +116.4% เป็นยอดขายชอร์ตรายเดือนสูงสุดเป็นอันดับ 2 ตลอดกาลในนี้แบ่งเป็น NVDR 32,197 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +118.6% จากเดือนก่อนหน้า เป็นหุ้น Local 50,071 ล้านบาท +53.9% จากเดือนก่อนหน้า (เฉลี่ยรวม 3,739 ล้านบาทต่อวัน แบ่งเป็นหุ้น NVDR 1,463 ล้านบาทต่อวันและหุ้น local 2,276 ล้านบาทต่อวัน) แน่นอนว่าเฉพาะส่วนของ NVDR เป็นยอด All time high เ่ชนกัน

จำนวนหลักทรัพย์ที่ขายชอร์ตออกมาในเดือนนี้มีจำนวน 244 หลักทรัพย์ (มาจากหุ้น local 165 ตัว NVDR 79 ตัว) พอๆกับเดือนก่อนหน้าที่ 243 ตัว

สัดส่วนการชอร์ตกระจุกอยู่ใน SET50 สำหรับเดือน ม.ค. 63 อยู่ที่ 54.8%, NVDR 39.1% และ Non-SET50 6.1% เช่นกันสัดส่วน NVDR All time high (สัดส่วน SET50 ที่ 54.8% ลดลงจากเดือนก่อน -8.6% ในขณะที่ตัวมูลค่าชอร์ตใน SET50 เองเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนราว +49.3% ในขณะที่มูลค่าการชอร์ต NVDR เพิ่มขึ้น +118.6% จากเดือนก่อนหน้าดังข้างต้น ในขณะที่ Non-SET50 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนราว +84.3% ด้วยยอดชอร์ตที่ 5,006 ล้านบาท)

23

10 อันดับมูลค่าขายชอร์ตสูงสุดในเดือน ม.ค. 63 ยังเป็น PTT ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ด้วยตัวเลขมูลค่าการขายชอร์ต 4,151 ล้านบาท ห่างจากอันดับ 2 และ 3 อย่าง KBANK และ ADVANC ด้วยระดับการชอร์ต 3,728 ล้านบาทและ 3,139 ล้านบาทตามลำดับ อันดับอื่นๆ อย่าง CPALL PTTGC-R GULF-R GULF AOT KBANK-R  และ SCB-R เกาะกลุ่มกันที่มูลค่าการชอร์ต ราว 2,400 – 2,900 ล้านบาท หุ้น NVDR ติดยอดชอร์ต Top 10 Overall มา 4 ตัว (PTTGC-R, GULF-R, KBANK-R และ SCB-R) จะมีเพียง KBANK, KBANK-R และ GULF, GULF-R ที่ยอดชอร์ตติด Top 10 Overall มาทั้งหุ้น local และหุ้น NVDR

4

Top 10 เฉพาะหุ้น NVDR เป็น PTTGC-R มียอดชอร์ตสูงสุด 2,670 ล้านบาท ตามมาด้วย GULF-R และ KBANK-R ด้วยยอดชอร์ต 2,554 ล้านบาทและ 2,450 ล้านบาทตามลำดับ

5

สัดส่วนการขายชอร์ตเทียบการซื้อขายบนกระดานหลักของหลักทรัพย์รายตัวยังเป็น E1VFVN3001 มาเป็นอันดับที่ 1 ด้วยสัดส่วนการชอร์ต 16.86% จากการทำ Market Making ลำดับถัดมาเป็น PTTGC-R ที่ตามมาด้วยสัดส่วนการชอร์ต 9.74% เกาะกลุ่มมากับอันดับอื่นๆ อย่าง ADVANC THAI TRUE-R PTT EA-R KBANK SCC และ KTB ด้วยช่วงสัดส่วนการชอร์ตราว 7.00-10.00% ด้วยกัน เช่นเดียวกัน หุ้นที่ติดอันดับเข้ามา NVDR ติดเข้ามาถึง 3 ตัวด้วยกัน

6

PTT รั้งอันดับมูลค่าขายชอร์ตสูงสุดเป็นเดือนที่ 3 ด้วยยอด 4,151 ล้านบาท ในขณะที่ PTTGC-R ขึ้นนำ top NVDR ด้วยยอดชอร์ต 2,670 ล้านบาท ด้านสัดส่วนการขายชอร์ตเทียบกระดานหลักยังเป็น E1VFVN3001 ยืนอันดับด้วยยอด 16.86%

ภาพรวมตลาดทุนในเดือน ม.ค. 63 ยังดูไม่มีข่าวดีในตลาดทุนไทย หรือสถานการณ์การลงทุนโลกมากขึ้นนัก ประกอบกับสถานการณ์ไข้หวัดโคโรน่า จึงกดดันภาวะการลงทุนอย่างต่อเนื่อง SET index ปิดที่ 1,514.14 จุด ลดลง -4.16% เฉลี่ยมูลค่าซื้อขายในเดือน ม.ค. 62,461 ล้านบาทต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนราว +30.4% yoy ยอดการขายชอร์ตทั้งเดือนยืนระดับอยู่ที่ 82,268 ล้านบาทดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น เฉลี่ย 3,739 ล้านบาทต่อวัน สัดส่วนมูลค่าการขายชอร์ตเทียบมูลค่าซื้อขายบนกระดานหลักที่ขยับขึ้นสู่ระดับ 5.99%

7

มูลค่าขายชอร์ตเดือน ม.ค. 63 อยู่ที่ 82,268 ล้านบาท เฉลี่ย 3,739 ล้านบาทต่อวัน เพิ่มขึ้น +116%  yoy ด้านสัดส่วนขายชอร์ตยืนระดับที่ 5.99%

8910

ดูเหมือนว่าปี 2020 ปีหนูทองจะออกไปทางเคราะห์ซ้ำกรรมซัดต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกันการรับรู้ข่าวร้าย (หรือข่าวดีในอนาคตก็ตาม) ที่เรียกกันว่า “price in” นั่นคือการบ่งบอกว่า ตลาดหรือหุ้นรายตัวเหล่านั้นจะถึงจุดกลับตัวหรือยัง การตรวจสอบ risk/reward อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้นักลงทุนอยู่รอดในสถานการณ์อันยากลำบากนี้ไปได้ โชคดีในการลงทุนเช่นเคยครับ :)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น