สมัครออมหุ้นออนไลน์ง่ายๆ ด้วยเมนู “ระบบออมหุ้นอัตโนมัติ”

ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง สามารถสมัครบริการระบบ ” ออมหุ้นอัตโนมัติ “ ออนไลน์ง่ายๆ ไม่ต้องส่งเอกสาร!!…สะดวก รวดเร็ว เริ่มออมหุ้นได้ทันใจ!!

 • สร้างวินัยการลงทุน ตอบโจทย์ให้เงินทำงานแบบคนไม่มีเวลา
 • ตัดเงินลงทุนสม่ำเสมอทุกเดือน เริ่มต้น 5,000 บาท
 • ทยอยซื้อหุ้นสะสมให้คุณแบบรายวัน
 • ติดตามผลการลงทุนได้อย่างใกล้ชิดด้วย Bualuang iTracker (อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่)

ขั้นตอนที่ 1 : กรอกข้อมูลสมัครเปิดบัญชี ผ่าน www.bualuang.co.th

สำหรับบุคคลทั่วไปท่านต้องเป็นลูกค้าของหลักทรัพย์บัวหลวงก่อนนะคะ โดยท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ภายใน 1 วันทำการได้ โดยคลิก www.bualuang.co.th และเมื่อเปิดบัญชีหุ้นเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าใช้งานได้ดังนี้…

ขั้นตอนที่ 1 : Login เข้าสู่ระบบผ่าน www.bualuang.co.th 

 • Username  รหัสผู้ใช้งาน 6 หลัก
 • Password   รหัสผ่าน

1

ขั้นตอนที่ 2 : ตรวจสอบข้อมูลการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ กสิกร และไทยพาณิชย์

ทั้งนี้การสมัครระบบออมหุ้นอัตโนมัติ มีความจำเป็นที่ต้องสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) กับ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมด้วยเพื่อให้ระบบออมหุ้นอัตโนมัตหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์ในทุกๆ เพื่อลงทุนผ่านกลยุทธ์ที่เลือก

**กรณีไม่มีบัญชีธนาคารหักอัตโนมัติ (ATS) ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ อ่านวิธีการสมัครง่ายๆ

คลิกที่นี่

…เมื่อสมัคร ATS ได้เรียบร้อยแล้ว สามารถดำเนินการสมัครระบบออมหุ้นอัตโนมัติตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอน 3 : เลือกเมนูหลัก “PRIVATE FUNDS” จากนั้นเลือก “ระบบออมหุ้นอัตโนมัติ” จากนั้นแถบเมนู “สมัครบริการ” พร้อมกรอกข้อมูล

sap1

Step 1 : กรอกข้อมูลสมัครบริการระบบออมหุ้นอัตโนมัติ

 • เลือก “กลยุทธ์” ที่ต้องการลงทุน
 • คลิก “ดูข้อมูล” กลยุทธ์ที่ต้องการลงทุน พร้อมเลือกที่ ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลกลยุทธ์การลงทุนอย่างละเอียด
 • ระบุ “จำนวนเงิน” รายงวด ขั้นต่ำ 5,000 บาทต่อเดือน
 • เลือก “บัญชีธนาคารหักอัตโนมัติ (ATS)” ที่มีอยู่กับทางบริษัทฯ
 • กด ON เพื่อ “สมัครบริการ E-Documents”
 • เลือก “ช่องทางที่ได้รับคำแนะนำ”
 • ระบุ “PIN” รหัสยืนยันตัวตนเป็นตัวเลขจำนวน 6 หลัก จากนั้นกด “ถัดไป”

sap3

Step 2  : ตรวจสอบข้อมูลการสมัครใช้บริการ และอ่านรายละเอียดสัญญาให้ครบถ้วน จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อดำเนินการต่อ

sap4

Step 3 : แจ้งผลการสมัครบริการเรียบร้อย และสามารถ “คลิกเพื่อดูสถานะบัญชี”

sap5

Step 4 : ตรวจสอบ “สถานะบัญชี” และรออนุมัติ

บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และอนุมัติเปิดบัญชีออมหุ้นอัตโนมัติของท่าน หลังจากได้รับการอนุมัติเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับแจ้งข้อมูลผ่านทาง Email

 • กรณีกรอกข้อมูลเปิดบัญชีออมหุ้นอัตโนมัติออนไลน์ ก่อนเวลา 15.30 น. ท่านจะได้รับอนุมัติการเปิดบัญชี ภายในวันทำการถัดไป
 • กรณีกรอกข้อมูลเปิดบัญชีออมหุ้นอัตโนมัติออนไลน์ หลังเวลา 15.30 น. ท่านจะได้รับอนุมัติการเปิดบัญชี ภายใน 2 วันทำการ

sap6

หรือสมัครบริการ “ระบบออมหุ้นอัตโนมัติ” ผ่านโปรแกรม Streaming 

ขั้นตอนที่ 1 : Login เข้าสู่ Application Streaming โดยระบุ Username 6 หลัก, ระบุ Password จากนั้นเลือก Broker เป็น “BLS” และกด Login

sap1

ขั้นตอนที่ 2 : เลือกเมนูหลัก “BLS” จากนั้นเลือก “ระบบออมหุ้นอัตโนมัติ”

sap2

ขั้นตอนที่ 3 : เลือกหัวข้อ “สมัครบริการ” เพื่อเริ่มขั้นตอนการสมัครใช้บริการ

Step 1 : กรอกข้อมูลสมัครบริการระบบออมหุ้นอัตโนมัติ

 • เลือก “กลยุทธ์” ที่ต้องการลงทุน
 • คลิก “ดูข้อมูล” กลยุทธ์การลงทุน
 • ใส่เครื่องหมาย เมื่อศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดแล้ว
 • ระบุ “จำนวนเงิน” รายงวด
 • เลือก “บัญชีธนาคารหักอัตโนมัติ (ATS)”
 • กด ON เพื่อ “สมัครบริการ E-Documents”
 • เลือก “ช่องทางที่ได้รับคำแนะนำ”
 • ระบุ “PIN” รหัสยืนยันตัวตนเป็นตัวเลขจำนวน 6 หลัก จากนั้นกด “ถัดไป”

sap3

Step 2 : ตรวจสอบ “สถานะบัญชี” และรออนุมัติ

บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และอนุมัติเปิดบัญชีออมหุ้นอัตโนมัติของท่าน หลังจากได้รับการอนุมัติเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับแจ้งข้อมูลผ่านทาง Email

sap4

มารู้จักกับ…การออมหุ้นอัตโนมัติ Stock Accumulation Plan

err

เครื่องมือวางแผนการออมด้วยระบบอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์แบบ เน้นการลงทุนอย่างสม่ำเสมอด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันทุกๆ เดือน เพื่อสร้างโอกาส และลดความเสี่ยงในการลงทุนด้วยการกระจายและจัดการสัดส่วนเฉลี่ยการซื้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์…

ปัจจุบันมีกลยุทธ์การลงทุนทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่ SAP002, DCA, VA โดยทั้ง 3 กลยุทธ์มีการบริหารการลงทุนที่แตกต่างกัน เช่น วิธีการเลือกจำนวนหลักทรัพย์ที่ใช้ลงทุน การกระจายเงินลงทุน การบริหารความเสี่ยง และสัญญาณซื้อขาย ผ่านระบบการบริหารพอร์ตแบบอัตโนมัติ Bualuang iProgramTrade ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดตามผลการลงทุนได้ด้วยตนเอง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…คลิกที่นี่

โปรโมชั่นพิเศษ!! สำหรับลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงที่สมัคร DCA หรือ VA (ทุกกลยุทธ์) สามารถเริ่มต้นลงทุนที่ 5,000 บาท (จากเดิมเดือนละ 10,000 บาท) ได้แล้ววันนี้!!สมัครผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

NEW-Promotion DCA ,VA (Social)

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้แนะนำการลงทุน 
หรือ BLS Customer Service โทรศัพท์ 0-2618-1111 หรือ Email : customerservice@bualuang.co.th

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น