ผลการดำเนินงานของ Stock Accumulation Plan กลยุทธ์ SAP 001

SAP 001 Performance


  • หลักการทำงานของ Stock Accumulation Plan กลยุทธ์ SAP 001
  • กลยุทธ์และหลักทรัพย์ที่เลือกลงทุน
  • ผลตอบแทนและความเสี่ยง
  • ผลการดำเนินงานจริงของ SAP 001 ช่วงที่ผ่านมา

รับความเสี่ยงได้สูง อยากได้ผลตอบแทนสูงกว่าตลาด

หากคุณมีสไตล์การลงทุนแบบนี้ SAP 001 ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์การลงทุนของคุณ เรามาทำความรู้จักกับการลงทุนแนวใหม่นี้ไปด้วยกันเลย…

SAP 001 เป็นกลยุทธ์ที่อยู่ภายใต้บริการ Bualuang iProgramTrade ประเภท Stock Accumulation Plan ซึ่งเป็นบริการที่นำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาบริหารพอร์ตการลงทุน โดยนักลงทุนทำหน้าที่เพียงเตรียมเงินสดรอไว้ในบัญชีธนาคารให้ระบบทำการตัดเงินเพื่อนำมาลงทุนในทุก ๆ เดือน จากนั้นก็แค่ติดตามผลการลงทุน ไม่ต้องมานั่งปวดหัวกับการตัดสินใจซื้อขายหุ้นเลยแม้แต่น้อย…..

กลยุทธ์นี้ลงทุนในหุ้นที่อยู่ใน SET100 ใช้หลักการวิเคราะห์แบบผสมผสาน โดยการนำปัจจัยพื้นฐานมากรองหุ้นขั้นแรกเพื่อคัดเลือกหุ้นที่มีแนวโน้มการเติบโตและมีผลกำไรเป็นบวก จากนั้นจึงใช้เครื่องมือวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคมาคำนวณในการจับจังหวะการซื้อ-ขาย

ในส่วนของการบริหารความเสี่ยง SAP 001 จะกำหนดสัดส่วนการซื้อหุ้นเพื่อกระจายการลงทุน หากในช่วงแรกที่มูลค่าพอร์ตยังไม่เพียงพอต่อการกระจายซื้อหุ้นรายตัว SAP 001 จะเข้าซื้อ BMSCITH ก่อน ซึ่งส่งผลให้ในช่วงสภาวะตลาดขาลงพอร์ตการลงทุนจะปรับตัวลดลงน้อยกว่าตลาด รวมถึงมีค่าเฉลี่ยความผันผวนที่ต่ำกว่าตลาดอีกด้วย

“ว่าด้วยเรื่อง…..ผลการลงทุนจริง”

SAP 001 เริ่มเปิดตัวให้ลูกค้าใช้บริการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 จนถึงปัจจุบันมีการตัดเงินลงทุนรายเดือนมาแล้วทั้งหมด 20 ครั้ง สำหรับลูกค้าที่ลงทุนเดือนละ 10,000 บาท จะมีเงินต้นรวมทั้งสิ้น 200,000 บาท…

SAP 001 Total Asset

ปัจจุบัน (ณ สิ้นวันที่ 20/12/2017) มูลค่าพอร์ต SAP 001 เติบโตอย่างต่อเนื่องอยู่ที่มูลค่า 255,993 บาท หรือคิดเป็น 40.55% ในขณะที่ผลตอบแทนของ SET index ในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ 23.75% โดยวัดผลตอบแทนจากการเติบโตของ NAV ในลักษณะเดียวกับกองทุนรวม

SAP 001 iTracker

จะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมากลยุทธ์ SAP 001 สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาด ซึ่งเป็นผลมาจากการที่กลยุทธ์พยายามเก็บและถือหุ้นที่มีแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนไว้ในพอร์ต พร้อมทั้งสามารถทนแรงเหวี่ยงในแต่ละช่วงเพื่อรักษากำไรในแนวโน้มการขึ้นของรอบใหญ่ให้มากที่สุด ตัวอย่างเช่น หุ้น MTLS ที่ถือมานานกว่า 400 วัน

SAP 001 Holding Period

แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา SAP 001 จะสามารถสร้างผลตอบแทนชนะ SET index ได้ดี แต่ก็มีบางช่วงที่สภาวะตลาดนั้นไม่เหมาะสมกับรูปแบบการซื้อขายของกลยุทธ์ ทำให้กลยุทธ์พยายามลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยการขายหุ้นออกไปและถือเงินสดในบางช่วง ส่งผลให้มูลค่าพอร์ตมีการปรับตัวลงไปลึกสุด (Maximum Drawdown) -22.34% เช่นกันSAP 001 Drawdown

อย่างไรก็ตาม SAP 001 นั้นจะไม่เน้นการทำกำไรในช่วงสั้นๆ แต่เน้นการสะสมหุ้นที่มีแนวโน้มดีกว่าตลาด ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้ดีกว่าการซื้อถือหรือการซื้อด้วยวิธีถัวเฉลี่ยต้นทุนราคา แบบ Dollar-Cost Averaging และ Value Averaging ดังนั้น

“กลยุทธ์นี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะเริ่มต้นลงทุนในตลาดหุ้น ตลอดจนนักลงทุนมากประสบการณ์ที่ต้องการทยอยใส่เงินลงทุนทุกเดือนและคาดหวังผลตอบแทนสูงกว่าตลาดในระยะยาว”

ติดตามผลการดำเนินงานของกลยุทธ์อื่น ๆ

ผลการดำเนินงานของกลยุทธ์ DCA 001

ผลการดำเนินงานของกลยุทธ์ VA 001

IPG 1566-9

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น