มารู้จักกับ…การออมหุ้นอัตโนมัติ Stock Accumulation Plan (SAP)

เครื่องมือวางแผนการออมด้วยระบบอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์แบบ เน้นการลงทุนอย่างสม่ำเสมอด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันทุกๆ เดือน เพื่อสร้างโอกาส และลดความเสี่ยงในการลงทุนด้วยการกระจายและจัดการสัดส่วนเฉลี่ยการซื้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์…

ปัจจุบันมีกลยุทธ์การลงทุนทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่ SAP002, DCA, VA โดยทั้ง 3 กลยุทธ์มีการบริหารการลงทุนที่แตกต่างกัน เช่น วิธีการเลือกจำนวนหลักทรัพย์ที่ใช้ลงทุน การกระจายเงินลงทุน การบริหารความเสี่ยง และสัญญาณซื้อขาย ผ่านระบบการบริหารพอร์ตแบบอัตโนมัติ Bualuang iProgramTrade ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดตามผลการลงทุนได้ด้วยตนเอง

SAP 002 (Stock Accumulation Plan)

กลยุทธ์ SAP 002 จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ใน SET 100 โดยใช้หลักการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในการตัดสินใจซื้อและขาย ซึ่ง SAP 002 จะเลือกซื้อเฉพาะหลักทรัพย์ที่มีผลกำไรเป็นบวกและมีการเติบโต มุ่งเน้นการถือครองหลักทรัพย์ที่มีอัตราการจ่ายปันผลสูงเปรียบเทียบกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว โดยไม่จำเป็นจะต้องมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์ และไม่สนใจแนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ ดังนั้นจะสามารถถือครองหลักทรัพย์ในช่วงตลาดขาลงได้ และจะทำการขายเมื่อหลักทรัพย์นั้นๆ มีปัจจัยพื้นฐานไม่ตรงกับหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…คลิกที่นี่

sap002

DCA (Dollar-Cost Averaging)

การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน DCA (Dollar-Cost Averaging) หรือ เป็นที่รู้จักกันในรูปแบบ การลงทุนซื้อหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ลงทุนเป็นงวดๆ ด้วยจำนวนเงินเท่าๆกัน ซึ่งการลงทุนแบบ DCA นั้นจะไม่สนใจราคา…ว่าจะขึ้นจะลงยังไง!! โดยกระจายความเสี่ยงด้วยการลงทุนใน BMSCITH*  ซึ่งเสมือนเป็นการถือครองหลักทรัพย์ทุกตัวในดัชนี MSCI Thailand และ BSET100* ซึ่งเสมือนการถือครองบริษัทขนาดใหญ่ 100 บริษัท, E1VFVN3001* ซึ่งเสมือนลงทุนในหลักทรัพย์เวียดนาม ด้วยระบบตัดเงินเป็นรายเดือนและที่ สำคัญจะทำการทยอยซื้อหลักทรัพย์เฉลี่ยเป็นแบบรายวัน!! อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…คลิกที่นี่

dcaa

VA (Value Averaging)

VA (Value Averaging)  หรือ การควบคุมมูลค่าพอร์ตการลงทุน เป็นกลยุทธ์การลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งที่ต่อยอดมาจาก Dollar-Cost Averaging (DCA) ซึ่งเพิ่มเติมในส่วนของการควบคุมปริมาณการซื้อหลักทรัพย์เพื่อให้มูลค่าพอร์ตเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละเดือน…ในกรณีที่ราคาหลักทรัพย์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นและส่งผลให้มูลค่าพอร์ตเพิ่มสูงขึ้นจนถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้แล้ว…กลยุทธ์ Value Averaging (VA) จะไม่ซื้อหลักทรัพย์เพิ่ม ซึ่งจะส่งผลให้พอร์ตมีเงินสดคงเหลือสะสมไว้ และสามารถนำไปซื้อหลักทรัพย์ได้ในภายหลังเมื่อราคาปรับตัวลดลง โดยกระจายความเสี่ยงด้วยการลงทุนใน BMSCITH*  ซึ่งเสมือนเป็นการถือครองหลักทรัพย์ทุกตัวในดัชนี MSCI Thailand และ BSET100* ซึ่งเสมือนการถือครองบริษัทขนาดใหญ่ 100 บริษัท และ E1VFVN3001* ซึ่งเสมือนลงทุนในหลักทรัพย์เวียดนาม ด้วยระบบตัดเงินเป็นรายงวด และที่ สำคัญจะทำการทยอยซื้อหลักทรัพย์เฉลี่ยเป็นแบบรายวัน!!   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…คลิกที่นี่

vaa

*BMSCITH  และ  BSET100 เป็นกองทุนรวม ETF  โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จำกัด บริษัทลูกของ บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง เป็นผู้ออก และบมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง ผู้ลงทุนจะต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…คลิกที่นี่

*E1VFVN3001 คือ DR ตัวแรกของไทยที่ออกโดยหลักทรัพย์บัวหลวง มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ E1VFVN30 ซึ่งเป็น ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ โดยสร้างผลตอบแทนอ้างอิงกับหุ้นชั้นนำ 30 ตัวในเวียดนาม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…คลิกที่นี่

โปรโมชั่นพิเศษ!! ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง

สามารถสมัครบริการ  ระบบออมหุ้นอัตโนมัติ  ออนไลน์ง่ายๆ ไม่ต้องส่งเอกสาร!! สะดวก รวดเร็ว เริ่มออมหุ้นได้ทันใจเดือนละ 5,000 บาท (จากเดิมเดือนละ 10,000 บาท) คลิกที่นี่ 

DCAVA5

สำหรับบุคคลทั่วไป : ต้องดำเนินการเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวงก่อน

หลังจากที่ได้รับอนุมัติเปิดบัญชีหุ้นเรียบร้อยแล้ว จะสามารถดำเนินการสมัครระบบออมหุ้นอัตโนมัติได้ต่อไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการลงทุน…

  • ขั้นต่ำที่ 5,000 บาท/เดือน
  • ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (Commission Rate) อยู่ที่ 0.30%
  • ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน ราย 2 ปี โดยชำระเดือนแรกของรอบการลงทุน (เงินลงทุนต่อเดือน + 1,070 บาท)

NEW-Promotion DCA ,VA (Social)

ติดตามคลิปการลงทุนดี BLS Tips ตอนใหม่ทุกสัปดาห์ที่ Youtube : Bualuangsec 

อย่าลืม!! กดติดตามกันนะคะ …คลิกที่นี่

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น