มารู้จักกับ…การออมหุ้นอัตโนมัติ Stock Accumulation Plan (SAP)

เครื่องมือวางแผนการออมด้วยระบบอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์แบบ เน้นการลงทุนอย่างสม่ำเสมอด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันทุกๆ เดือน เพื่อสร้างโอกาส และลดความเสี่ยงในการลงทุนด้วยการกระจายและจัดการสัดส่วนเฉลี่ยการซื้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์…

ปัจจุบันมีกลยุทธ์การลงทุนทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่ SAP002, DCA, VA โดยทั้ง 3 กลยุทธ์มีการบริหารการลงทุนที่แตกต่างกัน เช่น วิธีการเลือกจำนวนหลักทรัพย์ที่ใช้ลงทุน การกระจายเงินลงทุน การบริหารความเสี่ยง และสัญญาณซื้อขาย ผ่านระบบการบริหารพอร์ตแบบอัตโนมัติ Bualuang iProgramTrade ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดตามผลการลงทุนได้ด้วยตนเอง

SAP 002 (Stock Accumulation Plan)

กลยุทธ์ SAP 002 จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ใน SET 100 โดยใช้หลักการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในการตัดสินใจซื้อและขาย ซึ่ง SAP 002 จะเลือกซื้อเฉพาะหลักทรัพย์ที่มีผลกำไรเป็นบวกและมีการเติบโต มุ่งเน้นการถือครองหลักทรัพย์ที่มีอัตราการจ่ายปันผลสูงเปรียบเทียบกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว โดยไม่จำเป็นจะต้องมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์ และไม่สนใจแนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ ดังนั้นจะสามารถถือครองหลักทรัพย์ในช่วงตลาดขาลงได้ และจะทำการขายเมื่อหลักทรัพย์นั้นๆ มีปัจจัยพื้นฐานไม่ตรงกับหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…คลิกที่นี่

sap002

DCA (Dollar-Cost Averaging)

การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน DCA (Dollar-Cost Averaging) หรือ เป็นที่รู้จักกันในรูปแบบ การลงทุนซื้อหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ลงทุนเป็นงวดๆ ด้วยจำนวนเงินเท่าๆกัน ซึ่งการลงทุนแบบ DCA นั้นจะไม่สนใจราคา…ว่าจะขึ้นจะลงยังไง!! โดยกระจายความเสี่ยงด้วยการลงทุนใน BMSCITH*  ซึ่งเสมือนเป็นการถือครองหลักทรัพย์ทุกตัวในดัชนี MSCI Thailand และ BSET100* ซึ่งเสมือนการถือครองบริษัทขนาดใหญ่ 100 บริษัท, E1VFVN3001* ซึ่งเสมือนลงทุนในหลักทรัพย์เวียดนาม ด้วยระบบตัดเงินเป็นรายเดือนและที่ สำคัญจะทำการทยอยซื้อหลักทรัพย์เฉลี่ยเป็นแบบรายวัน!! อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…คลิกที่นี่

หมายเหตุ : ออมหุ้นเวียดนามอัตโนมัติ ด้วยกลยุทธ์ DCA003 และ VA003 เริ่มต้นเดือนละ 5,000 บาท

dcaa

VA (Value Averaging)

VA (Value Averaging)  หรือ การควบคุมมูลค่าพอร์ตการลงทุน เป็นกลยุทธ์การลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งที่ต่อยอดมาจาก Dollar-Cost Averaging (DCA) ซึ่งเพิ่มเติมในส่วนของการควบคุมปริมาณการซื้อหลักทรัพย์เพื่อให้มูลค่าพอร์ตเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละเดือน…ในกรณีที่ราคาหลักทรัพย์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นและส่งผลให้มูลค่าพอร์ตเพิ่มสูงขึ้นจนถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้แล้ว…กลยุทธ์ Value Averaging (VA) จะไม่ซื้อหลักทรัพย์เพิ่ม ซึ่งจะส่งผลให้พอร์ตมีเงินสดคงเหลือสะสมไว้ และสามารถนำไปซื้อหลักทรัพย์ได้ในภายหลังเมื่อราคาปรับตัวลดลง โดยกระจายความเสี่ยงด้วยการลงทุนใน BMSCITH*  ซึ่งเสมือนเป็นการถือครองหลักทรัพย์ทุกตัวในดัชนี MSCI Thailand และ BSET100* ซึ่งเสมือนการถือครองบริษัทขนาดใหญ่ 100 บริษัท และ E1VFVN3001* ซึ่งเสมือนลงทุนในหลักทรัพย์เวียดนาม ด้วยระบบตัดเงินเป็นรายงวด และที่ สำคัญจะทำการทยอยซื้อหลักทรัพย์เฉลี่ยเป็นแบบรายวัน!!   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…คลิกที่นี่

หมายเหตุ : ออมหุ้นเวียดนามอัตโนมัติ ด้วยกลยุทธ์ DCA003 และ VA003 เริ่มต้นเดือนละ 5,000 บาท

vaa

*BMSCITH  และ  BSET100 เป็นกองทุนรวม ETF  โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จำกัด บริษัทลูกของ บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง เป็นผู้ออก และบมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง ผู้ลงทุนจะต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…คลิกที่นี่

*E1VFVN3001 คือ DR ตัวแรกของไทยที่ออกโดยหลักทรัพย์บัวหลวง มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ E1VFVN30 ซึ่งเป็น ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ โดยสร้างผลตอบแทนอ้างอิงกับหุ้นชั้นนำ 30 ตัวในเวียดนาม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…คลิกที่นี่

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการลงทุน…

 • ขั้นต่ำที่ 10,000 บาท/เดือน หรือมากกว่าโดยการเพิ่มขั้นละ 10,000 บาท/เดือน
 • ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (Commission Rate) อยู่ที่ 0.30%
 • ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน ราย 2 ปี โดยชำระเดือนแรกของรอบการลงทุน (เงินลงทุนต่อเดือน + 1,070 บาท)

2313

บุคคลทั่วไป (ลูกค้าใหม่) : เปิดบัญชีประเภท Cash Balance 

หรือลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง (ลูกค้าเก่า) มีบัญชีหลักทรัพย์ Cash Balance แล้ว
…สามารถเปิดบัญชีออมหุ้นออนไลน์ง่ายๆ ด้วยเมนู “ระบบออมหุ้นอัตโนมัติ” อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 คลิกที่นี่ 

หรือกรอกแบบฟอร์มคำใช้บริการกลยุทธ์ต่างๆ

แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้…

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด  รับรองสำเนาถูกต้อง  “เพื่อเปิดบัญชีกับ บล.บัวหลวง”
 • สำเนาหน้า Bookbank ธนาคารกรุงเทพ 1 ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง  “เพื่อเปิดบัญชีกับ บล.บัวหลวง”

**เมื่อกรอกรายละเอียดแล้ว กรุณาส่ง ฝ่ายเปิดบัญชีหลักทรัพย์บัวหลวง ( 1-7 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ Unit 1A ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ) หรือส่งเอกสารถึงเจ้าหน้าที่การตลาด ค้นหาที่อยู่  คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ทุกสาขา

หรือโทรติดต่อที่เบอร์ 02 618 1111

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

29 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

 1. neung

  กรอกเอกสารสมัคร SAP แล้วอื่นเอกสารที่ไหนได้บ้างครับ

  1. OIC

   เมื่อกรอกรายละเอียดแล้ว กรุณาส่ง ฝ่ายเปิดบัญชีหลักทรัพย์บัวหลวง ( 1-7 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ Unit 1A ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 )
   หรือส่งเอกสารถึงเจ้าหน้าที่การตลาดของท่านได้โดยตรงค่ะ

 2. อรวรรณ

  ขอถามค่ะ
  1ลงทุนอย่างน้อยเดือนล่ะ1หมื่น อันนี้คือบังคับต้องลงทุกๆเดือนตลอดไป หรือว่าเดือนนี้มีเงินก็ลง เดือนหน้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องลงก็ได้
  2เดือนนี้ลง1หมื่น เดือนที่2 ,3 ไม่ลง เดือนที่4 ลง6หมื่น อย่างนี้ได้มั้ยค่ะ

  1. OIC

   การลงทุนนั้นเป็นการลงทุนสม่ำเสมอทุกเดือน เดือนละ 10,000 บาทนะคะ ทั้งนี้การระบบตัดเงินไม่เจอ 2 ครั้ง (2 เดือน) ระบบจะยกเลิกอัตโนมัติค่ะ

 3. อรวรรณ

  แล้วลงทุนไปซักพักเราหยุดลงทุนได้มั้ย แต่ไม่ถอนคืน คือรอเอาปันผลอย่างเดียวไม่เพิ่มทุนได้มั้ย

  1. OIC

   หากต้องการยกเลิกระบบการลงทุนอัตโนมัติสามารถแจ้งยกเลิกได้ค่ะ หรือหากระบบตัดเงินไม่ผ่าน 2 เดือนจะยกเลิกอัตโนมัตินะคะ หุ้นจะคืนกลับเข้าพอร์ตค่ะ

   1. อรวรรณ

    หุ้นคืนกลับเข้าพอร์ต แล้วเราจะได้กำไรหรือได้ปันผลต่อไปมั้ยค่ะ

    1. OIC

     เนื่องจากการลงทุนด้วยระบบอัตโนมัติ SAP นั้นลูกค้าจะไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายผ่านบัญชีนั้นได้ เพราะอยู่ในการทำงานของระบบ SAP
     ทั้งนี้หากระบบตัดเงินลงทุนต่อเดือนไม่ผ่าน 2 ครั้ง (2 เดือนติดต่อกัน) ระบบ SAP จะทำการยกเลิกอัตโนมัติ
     บัญชีหุ้นที่เคยซื้อด้วย Robot (บัญชี SAP)นั้นจะถูกยกเลิก และคืนกลับมาอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่การตลาด โดยท่านสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดได้เท่านั้น หรือหากต้องการส่งคำสั่งซื้อขายเองทางอินเตอร์เน็ตจะต้องยื่นเอกสารแบบคำขอซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม โดยส่งมาดำเนินการผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดของท่านนะคะ

   2. อรวรรณ

    หุ้นจะคืนกลับเข้าพอร์ต? คือกลับเข้าในชื่อว่าหุ้นของอะไรค่ะ เพราะการลงทุนตัวนี้ ลงในหุ้นหลายๆตัว

    1. OIC

     หุ้นที่เคยซื้อโดยระบบ SAP ค่ะ ตามกลยุทธ์ที่ลูกค้าเลือกไม่ว่าจะเป็น SAP001, DCA, VA โดยหากลูกค้าสมัครใช้บริการ SAP ระบบซื้อหรือขายหุ้นตัวใดเข้าพอร์ต ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้จาก รวมพอร์ตการลงทุน (Consolidated Portfolio Report) หรือ iTracker ได้เลยค่ะ

  1. OIC

   ลูกค้าสามารถติดตามผลการลงทุนได้ผ่านทาง Streaming หรือ Bualuang iTracker นะคะ

 4. neung

  กรุณาอธิบายให้ชัดเจนครับว่า หุ้นที่เทรดโดยระบบ sap จะแยกกับหุ้นที่ผมเทรดเองยังไง ภายในพอร์ตเดียวกัน

  1. OIC

   หากลูกค้ากรอกแบบฟอร์มเปิดบัญชี Sap จะเป็นบัญชี Cash Balance แยกอีก Account หนึ่ง โดยที่ลูกค้าไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ค่ะ

 5. พัช

  ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (Commission Rate) อยู่ที่ 0.30% เราจะต้องเสียทุกเดือนที่มีการเพิ่มใช่ไหมคะ

  1. OIC

   ค่าธรรมเนียมของระบบ SAP แบ่งเป็น…
   1. Commission Rate 0.30% ทุกครั้งที่จะการซื้อขาย
   2. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน 1,070 บาท (ราย 2 ปี โดยชำระเดือกแรกของรอบการลงทุน)

   สามารถสอบถามข้อมลเพิ่มเติมได้ที่ 02 618 1111 นะคะ :)

 6. Piggy

  สมมติตัดเงินผ่านแบบเดือนเว้นเดือนจะได้ไหมคะ ค่าธรรมเนียม3% หักยังไงคะหักจากมูลค่สเงินที่ตัดไปเหรอคะ ดังนั้นหากโปรแกรมเทรด หรือขายขาดทุนของมันน เองมันก้อหัก3%เหรอคะ

  1. OIC

   ด้วยระบบกลยุทธ์ของ SAP001 นั้นจะดำเนินการตัดเงินรายเดือนจากบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ โดยมีเงื่อนไขตัดเงินทุกเดือน หากหักเงินไม่เจอ 2 ครั้งติดต่อกัน (2 เดือนติดต่อกัน) ระบบจะทำการยกเลิกอัตโนมัติทันทีค่ะ และค่าธรรมเนียมการซื้อขาย Commission Rate อยู่ที่ 0.30% นั้นจะถูกคิดตามมูลค่าการซื้อ-ขายค่ะ

  1. OIC

   ทางเจ้าหน้าที่ขออนุญาตติดต่อกลับแจ้งรายละเอียดผ่านทาง Email นะคะ

 7. Nana

  พอครบ2ปีแล้วยกเลิกโอนเงินเข้าSAP100
  จะได้คืนมาเปนจำนวนหุ้นหรือเงินที่ลงทุนไปคะ

  1. OIC

   เงื่อนไขการลงทุนนั้น การระบบตัดเงินไม่เจอ 2 ครั้งจะดำเนินการยกเลิกอัตโนมัติ หรือการต้องการยกเลิกสามารถแจ้งผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดได้เลยค่ะ ซึ่งสามารถส่งคำสั่งขายหุ้นผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาด หรือหลังจากยกเลิกระบบแล้ว ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งขายเองได้ค่ะ

 8. บอล

  สนใจสมัคร SAP 001 ครับ
  รบกวน ให้เจ้าหน้าที่ ติดต่อกลับทีครับ

  1. OIC

   ทางเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับผ่านทาง Email เรียบร้อยนะคะ

 9. พัชรกันต์

  สนใจคะแต่ยังมีรายอย่างไม่ค่อยเข้าใจติดต่อกลับด้วยคะ

  1. OIC

   สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ตลาดของท่านหรือโทรติดต่อ 02 618 1111 นะคะ

 10. Muddy

  สนใจสมัคร SAP 001 ครับ
  ขอข้อมูลเพิ่มเติมทาง Email หน่อยครับ

  1. OIC

   ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการส่งรายละเอียดให้ลูกค้าผ่านทาง Email เรียบร้อยค่ะ

 11. Surapong

  sap002 เหมาะกับ trend หรือ sideway ครับ
  เพิ่งเปิด บช บล บัวหลวง ผ่าน ibanking
  download คำขอ sap มาแล้ว แต่สับสนกับการกรอกคำขอใช้บริการ sap

แสดงความคิดเห็น