มารู้จักกับ…การออมหุ้นอัตโนมัติ Stock Accumulation Plan (SAP)

เครื่องมือวางแผนการออมด้วยระบบอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์แบบ เน้นการลงทุนอย่างสม่ำเสมอด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันทุกๆ เดือน เพื่อสร้างโอกาส และลดความเสี่ยงในการลงทุนด้วยการกระจายและจัดการสัดส่วนเฉลี่ยการซื้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์…

ปัจจุบันมีกลยุทธ์การลงทุนทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่ SAP002, DCA, VA โดยทั้ง 3 กลยุทธ์มีการบริหารการลงทุนที่แตกต่างกัน เช่น วิธีการเลือกจำนวนหลักทรัพย์ที่ใช้ลงทุน การกระจายเงินลงทุน การบริหารความเสี่ยง และสัญญาณซื้อขาย ผ่านระบบการบริหารพอร์ตแบบอัตโนมัติ Bualuang iProgramTrade ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดตามผลการลงทุนได้ด้วยตนเอง

SAP 002 (Stock Accumulation Plan)

กลยุทธ์ SAP 002 จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ใน SET 100 โดยใช้หลักการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในการตัดสินใจซื้อและขาย ซึ่ง SAP 002 จะเลือกซื้อเฉพาะหลักทรัพย์ที่มีผลกำไรเป็นบวกและมีการเติบโต มุ่งเน้นการถือครองหลักทรัพย์ที่มีอัตราการจ่ายปันผลสูงเปรียบเทียบกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว โดยไม่จำเป็นจะต้องมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์ และไม่สนใจแนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ ดังนั้นจะสามารถถือครองหลักทรัพย์ในช่วงตลาดขาลงได้ และจะทำการขายเมื่อหลักทรัพย์นั้นๆ มีปัจจัยพื้นฐานไม่ตรงกับหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…คลิกที่นี่

sap002

DCA (Dollar-Cost Averaging)

การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน DCA (Dollar-Cost Averaging) หรือ เป็นที่รู้จักกันในรูปแบบ การลงทุนซื้อหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ลงทุนเป็นงวดๆ ด้วยจำนวนเงินเท่าๆกัน ซึ่งการลงทุนแบบ DCA นั้นจะไม่สนใจราคา…ว่าจะขึ้นจะลงยังไง!! โดยกระจายความเสี่ยงด้วยการลงทุนใน BMSCITH*  ซึ่งเสมือนเป็นการถือครองหลักทรัพย์ทุกตัวในดัชนี MSCI Thailand และ BSET100* ซึ่งเสมือนการถือครองบริษัทขนาดใหญ่ 100 บริษัท, E1VFVN3001* ซึ่งเสมือนลงทุนในหลักทรัพย์เวียดนาม ด้วยระบบตัดเงินเป็นรายเดือนและที่ สำคัญจะทำการทยอยซื้อหลักทรัพย์เฉลี่ยเป็นแบบรายวัน!! อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…คลิกที่นี่

หมายเหตุ : ออมหุ้นเวียดนามอัตโนมัติ ด้วยกลยุทธ์ DCA003 และ VA003 เริ่มต้นเดือนละ 5,000 บาท

dcaa

VA (Value Averaging)

VA (Value Averaging)  หรือ การควบคุมมูลค่าพอร์ตการลงทุน เป็นกลยุทธ์การลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งที่ต่อยอดมาจาก Dollar-Cost Averaging (DCA) ซึ่งเพิ่มเติมในส่วนของการควบคุมปริมาณการซื้อหลักทรัพย์เพื่อให้มูลค่าพอร์ตเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละเดือน…ในกรณีที่ราคาหลักทรัพย์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นและส่งผลให้มูลค่าพอร์ตเพิ่มสูงขึ้นจนถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้แล้ว…กลยุทธ์ Value Averaging (VA) จะไม่ซื้อหลักทรัพย์เพิ่ม ซึ่งจะส่งผลให้พอร์ตมีเงินสดคงเหลือสะสมไว้ และสามารถนำไปซื้อหลักทรัพย์ได้ในภายหลังเมื่อราคาปรับตัวลดลง โดยกระจายความเสี่ยงด้วยการลงทุนใน BMSCITH*  ซึ่งเสมือนเป็นการถือครองหลักทรัพย์ทุกตัวในดัชนี MSCI Thailand และ BSET100* ซึ่งเสมือนการถือครองบริษัทขนาดใหญ่ 100 บริษัท และ E1VFVN3001* ซึ่งเสมือนลงทุนในหลักทรัพย์เวียดนาม ด้วยระบบตัดเงินเป็นรายงวด และที่ สำคัญจะทำการทยอยซื้อหลักทรัพย์เฉลี่ยเป็นแบบรายวัน!!   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…คลิกที่นี่

หมายเหตุ : ออมหุ้นเวียดนามอัตโนมัติ ด้วยกลยุทธ์ DCA003 และ VA003 เริ่มต้นเดือนละ 5,000 บาท

vaa

*BMSCITH  และ  BSET100 เป็นกองทุนรวม ETF  โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จำกัด บริษัทลูกของ บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง เป็นผู้ออก และบมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง ผู้ลงทุนจะต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…คลิกที่นี่

*E1VFVN3001 คือ DR ตัวแรกของไทยที่ออกโดยหลักทรัพย์บัวหลวง มีหลักทรัพย์อ้างอิงคือ E1VFVN30 ซึ่งเป็น ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ โดยสร้างผลตอบแทนอ้างอิงกับหุ้นชั้นนำ 30 ตัวในเวียดนาม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…คลิกที่นี่

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการลงทุน…

 • ขั้นต่ำที่ 10,000 บาท/เดือน หรือมากกว่าโดยการเพิ่มขั้นละ 10,000 บาท/เดือน
 • ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (Commission Rate) อยู่ที่ 0.30%
 • ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน ราย 2 ปี โดยชำระเดือนแรกของรอบการลงทุน (เงินลงทุนต่อเดือน + 1,070 บาท)

2313

บุคคลทั่วไป (ลูกค้าใหม่) : เปิดบัญชีประเภท Cash Balance 

หรือลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง (ลูกค้าเก่า) มีบัญชีหลักทรัพย์ Cash Balance แล้ว
…สามารถเปิดบัญชีออมหุ้นออนไลน์ง่ายๆ ด้วยเมนู “ระบบออมหุ้นอัตโนมัติ” อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 คลิกที่นี่ 

หรือกรอกแบบฟอร์มคำใช้บริการกลยุทธ์ต่างๆ

แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้…

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด  รับรองสำเนาถูกต้อง  “เพื่อเปิดบัญชีกับ บล.บัวหลวง”
 • สำเนาหน้า Bookbank ธนาคารกรุงเทพ 1 ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง  “เพื่อเปิดบัญชีกับ บล.บัวหลวง”

**เมื่อกรอกรายละเอียดแล้ว กรุณาส่ง ฝ่ายเปิดบัญชีหลักทรัพย์บัวหลวง ( 1-7 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ Unit 1A ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ) หรือส่งเอกสารถึงเจ้าหน้าที่การตลาด ค้นหาที่อยู่  คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ทุกสาขา

หรือโทรติดต่อที่เบอร์ 02 618 1111

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

29 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

 1. พัชรกันต์

  สนใจคะแต่ยังมีรายอย่างไม่ค่อยเข้าใจติดต่อกลับด้วยคะ

  1. OIC

   สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ตลาดของท่านหรือโทรติดต่อ 02 618 1111 นะคะ

 2. Muddy

  สนใจสมัคร SAP 001 ครับ
  ขอข้อมูลเพิ่มเติมทาง Email หน่อยครับ

  1. OIC

   ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการส่งรายละเอียดให้ลูกค้าผ่านทาง Email เรียบร้อยค่ะ

 3. Surapong

  sap002 เหมาะกับ trend หรือ sideway ครับ
  เพิ่งเปิด บช บล บัวหลวง ผ่าน ibanking
  download คำขอ sap มาแล้ว แต่สับสนกับการกรอกคำขอใช้บริการ sap

แสดงความคิดเห็น