แจ้งรายละเอียด การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ” MINT ” การส่งคำสั่งจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์ E-RO

แจ้งรายละเอียด การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ” MINT ”

การส่งคำสั่งจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์ E-RO โดยไม่ต้องส่งเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญ ภายในวันที่ 17 – 20 กรกฎาคม 2563 และสามารถตรวจสอบสิทธิการจองซื้อหุ้น ” MINT ” ได้ที่ www.bualuang.co.th

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้น NVDR จะไม่สามารถใช้สิทธิเพิ่มทุนผ่านระบบ E-RO ได้

อัตราการใช้สิทธิ

8.2 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ ที่ราคา 17.50 บาทต่อหุ้น

รายละเอียดการตัด ATS และถอนหลักประกัน รอบที่ 1

ลูกค้าจะต้องเตรียมเงินให้พร้อมก่อนวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

โดยรอบที่ 1 ตัด ATS เวลา 15.00 น. / ถอนหลักประกัน (ตัดจากยอด Cash Balance ในพอร์ต) เวลา 16.45 น.

กรณีส่งข้อมูลผ่านระบบ E-RO เข้ามาในวันที่ 17 ก.ค. – วันที่ 19 ก.ค.( ก่อนเวลา 16.00 น. ) ระบบจะดำเนินการตัดเงินในวันที่ 20 ก.ค. 63

หมายเหตุ : หากตัดเงินรอบที่ 1 ไม่ผ่าน ระบบจะไปตัดเงินรอบที่ 2 ให้อัตโนมัติโดยลูกค้าไม่ต้องส่งข้อมูลเข้ามาอีกครั้ง

รายละเอียดการตัด ATS และถอนหลักประกัน รอบที่ 2

ลูกค้าจะต้องเตรียมเงินให้พร้อมก่อนวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

โดยรอบที่ 2 ตัด ATS เวลา 15.00 น. / ถอนหลักประกัน (ตัดจากยอด Cash Balance ในพอร์ต)เวลา 16.45 น.

กรณีส่งข้อมูลผ่านระบบ E-RO เข้ามา วันที่ 19 ก.ค.( หลังเวลา 16.00 น. ) – วันที่ 20 ก.ค.( ก่อนเวลา 16.00 น. ) ระบบจะดำเนินการตัดเงินในวันที่ 21 ก.ค. 63

หมายเหตุ : หากตัดเงินรอบที่ 2 ไม่ผ่าน จะต้องดำเนินการโอนเงินแบบ Bill Payment เท่านั้น

วิธีการทำรายการผ่านระบบ E-RO

1

image

mint
image (3)image (4)image (5)image (6)image (7)

คำถามที่พบบ่อย

1. หากต้องการจองเกินสิทธิ คีย์ข้อมูลผ่านระบบ E-RO อย่างไร ?

– คีย์จำนวนที่ต้องการซื้อทั้งหมด รวมเป็นจำนวนเดียว คือ จำนวนตามสิทธิ + เกินสิทธิ และหากไม่ได้รับสิทธิในส่วนที่จองเกิน บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ ภายใน 5 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการจองซื้อ

2. หากต้องการจองน้อยกว่าสิทธิ คีย์ข้อมูลผ่านระบบ E-RO อย่างไร ?

– คีย์จำนวนที่ต้องการจองซื้อน้อยกว่าสิทธิ

3. หากเป็นผู้ถือหุ้นเดิม ที่รับสิทธิ์การจองซื้อหุ้น MINT กับโบรกเกอร์อื่น (ไม่ใช่ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง) สามารถจองซื้อผ่านระบบ E-RO ได้ไหม ? 

– สามารถทำเเจ้งยืนยันจองซื้อได้ผ่าน www.bualuang.co.th และคลิกที่ การจองซื้อหุ้นสามัญ MINTผ่านระบบ E-RO หรือ คลิกที่นี่

4. หากลูกค้าต้องการชำระเงิน โดยโอนเงิน Bill Payment สามารถทำได้อย่างไร ?

– สามารถส่งคำสั่งจองซื้อหุ้นผ่านระบบ E-RO โดยเลือกวิธีการชำระเงิน Bill Payment และแนบไฟล์รูปภาพหลักฐานการชำระเงิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Tel : (02) 618-1111

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น