แจ้งรายละเอียด การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ” BWG ” การส่งคำสั่งจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์

แจ้งรายละเอียด การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ” BWG ”

การส่งคำสั่งจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์ E-RO โดยไม่ต้องส่งเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญ ภายในวันที่ 4-6 สิงหาคม 2563 และสามารถตรวจสอบสิทธิการจองซื้อหุ้น ” BWG ” ได้ที่ https://ro.utrade.co.th

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้น NVDR จะไม่สามารถใช้สิทธิเพิ่มทุนผ่านระบบ E-RO ได้

อัตราการใช้สิทธิ

40 หุ้น BWG เดิม : 1 หุ้น ETC ใหม่ ที่ราคา 2.60 บาทต่อหุ้น

วิธีการทำรายการผ่านระบบ E-RO

  1. ยืนยันตัวตนผ่านเลขบัตรประชาชน บนหน้าเว็บไซต์ https://ro.utrade.co.th

etc.1

2. ตรวจสอบสิทธิการของซื้อหุ้นสามัญของท่าน พร้อมกด Action เพื่อทำรายการใช้สิทธิ

etc.2

3. กรอกข้อมูลการจองซื้อและแนบหลักฐานการชำระเงิน (ไม่สามารถจองเกินสิทธิได้)

*การชำระเงิน ต้องชำระเงินผ่าน Bill payment ธนาคารกรุงเทพ (mBanking , iBanking หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร) เท่านั้น  โดยเลือก Service Code : UOBKHSUB และ Comp Code : 89899

etc.3

 

4. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการทำรายการ

 

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น