แจ้งรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) " XPG " ทำผ่านระบบ E-RO เท่านั้น Bualuang Knowledge Sharing Security check