แจ้งรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ” XPG ” ทำผ่านระบบ E-RO เท่านั้น

แจ้งรายละเอียด การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  ” XPG ” ผ่านช่องทางออนไลน์

อัตราการใช้สิทธิ

1 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นใหม่ ที่ราคา 0.50 บาท 

หมายเหตุ: สามารถจองเกินสิทธิได้ โดยต้องแนบสมุดบัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าจองซื้อคืน (กรณีไม่ได้รับจัดสรร)

ระยะเวลาจองซื้อ

20 ส.ค. – 26 ส.ค. 2564  โดยใช้สิทธิ์การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านช่องทาง “ออนไลน์”

ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน XPG ผ่าน ระบบ E-RO คลิกที่นี่

อ่านวิธีการจองซื้อผ่านระบบ E-RO เพิ่มเติม คลิกที่นี่

หมายเหตุ: กรณีใช้สิทธิสำหรับผู้ถือหุ้นแบบ NVDR จะไม่สามารถใช้สิทธิทางออนไลน์ได้ จะต้องส่งเอกสารจองซื้อภายในวันที่ 20 ส.ค. (ก่อนเที่ยง) เท่านั้น

เอกสารประกอบการจองซื้อ

  1. สำหรับผู้ถือหุ้นแบบ NVDR ดาวน์โหลดคลิก

หมายเหตุ: ใบจองซื้อ ท่านสามารถระบุนำหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยกรอกเอกสารดังนี้

เพิ่มทุน ask

สำหรับ NVDR จัดส่งเอกสารมาที่

กรุณาส่ง ……. (เพิ่มทุน XPG) บล.บัวหลวง 1-7 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ Unit 1A ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ติดตามความรู้ทางด้านการลงทุนดีๆ กับพวกเราได้ที่…

Facebook_Logo_(2019) youtube-icon-logo-05A29977FC-seeklogo.com tt

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ สะดวก ง่าย ไม่ต้องส่งเอกสาร

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่