แจ้งรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)” THL ” (Custody รับเอกสารวันที่ 20-22 ก.ย.64 เท่านั้น)

แจ้งรายละเอียด การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)” THL ”

ท่านสามารถอ่านหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติม คลิกที่นี่

อัตราการใช้สิทธิ

5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคา 4 บาท 

หมายเหตุ: สามารถจองเกินสิทธิได้ โดยต้องแนบสมุดบัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าจองซื้อคืน (กรณีไม่ได้รับจัดสรร)

ระยะเวลาจองซื้อ

20 ก.ย. – 22 ก.ย. 2564  โดยหลักทรัพย์บัวหลวงรับเอกสารถึงวันที่ 22 ก.ย. 2564 (ก่อนเที่ยง)

หมายเหตุ: กรณีใช้สิทธิสำหรับผู้ถือหุ้นแบบ NVDR รับเอกสารถึงวันที่ 20 ก.ย. 2564

การชำระเงินค่าจองซื้อ (ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย)

“บัญชี บมจ. ทุ่งคาฮาเบอร์  เพื่อรับชำระเงินเพิ่มทุน” 

เลขที่บัญชี 006-3-53534-6

เอกสารประกอบการจองซื้อ

  1. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดาวน์โหลดคลิก
  2. ใบรับรองสิทธิการของซื้อหุ้น
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. หลักฐานการชำระเงิน
  5. กรณีจองเกินสิทธิ หน้าสมุดบัญชีทุกธนาคาร
  6. สำหรับผู้ถือหุ้นแบบ NVDR ดาวน์โหลดคลิก

หมายเหตุ: ใบจองซื้อ ท่านสามารถระบุนำหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยกรอกเอกสารดังนี้

เพิ่มทุน ask

จัดส่งเอกสารมาที่

กรุณาส่ง ……. (เพิ่มทุน THL) บล.บัวหลวง 1-7 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ Unit 1A ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ติดตามความรู้ทางด้านการลงทุนดีๆ กับพวกเราได้ที่…

Facebook_Logo_(2019) youtube-icon-logo-05A29977FC-seeklogo.com tt

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ สะดวก ง่าย ไม่ต้องส่งเอกสาร

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่