แจ้งรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ” META ” (Custody รับเอกสารถึงวันที่ 20-23 ก.ย.64 เท่านั้น)

แจ้งรายละเอียด การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ” META ”

ท่านสามารถอ่านหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติม คลิกที่นี่

อัตราการใช้สิทธิ

8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคา 0.61 บาท 

หมายเหตุ: สามารถจองเกินสิทธิได้ โดยต้องแนบสมุดบัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าจองซื้อคืน (กรณีไม่ได้รับจัดสรร)

ระยะเวลาจองซื้อ

20 ก.ย. – 23 ก.ย. 2564  โดยหลักทรัพย์บัวหลวงรับเอกสารถึงวันที่ 23 ก.ย. 2564 (ก่อนเที่ยง)

หมายเหตุ: กรณีใช้สิทธิสำหรับผู้ถือหุ้นแบบ NVDR รับเอกสารถึงวันที่ 20 ก.ย. 2564

การชำระเงินค่าจองซื้อ (ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย)

“บัญชี บริษัท  เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน” 

ประเภทบัญชี บัญชีกระแสรายวัน สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ เลขที่บัญชี 391-1-04723-2

เอกสารประกอบการจองซื้อ

  1. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดาวน์โหลดคลิก
  2. ใบรับรองสิทธิการของซื้อหุ้น
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. หลักฐานการชำระเงิน
  5. กรณีจองเกินสิทธิ หน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ทุกธนาคาร)
  6. สำหรับผู้ถือหุ้นแบบ NVDR ดาวน์โหลดคลิก

หมายเหตุ: ใบจองซื้อ ท่านสามารถระบุนำหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยกรอกเอกสารดังนี้

เพิ่มทุน ask

จัดส่งเอกสารมาที่

กรุณาส่ง ……. (เพิ่มทุน META) บล.บัวหลวง 1-7 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ Unit 1A ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ติดตามความรู้ทางด้านการลงทุนดีๆ กับพวกเราได้ที่…

Facebook_Logo_(2019) youtube-icon-logo-05A29977FC-seeklogo.com tt

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ สะดวก ง่าย ไม่ต้องส่งเอกสาร

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่