แจ้งรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)” MACO ” (**Custody รับเอกสารวันที่ 20-22 ธ.ค. 64 เท่านั้น**)

แจ้งรายละเอียด การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)” MACO ”

ท่านสามารถอ่านหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติม คลิกที่นี่

อัตราการใช้สิทธิ

2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคา 0.30 บาท 

หมายเหตุ: สามารถจองเกินสิทธิได้ และห้ามโอนเงินก่อนระยะเวลาการจองโดยต้องแนบสมุดบัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าจองซื้อคืน (กรณีไม่ได้รับจัดสรร)

ระยะเวลาจองซื้อ

20 – 22 ธ.ค. 64  โดยหลักทรัพย์บัวหลวงรับเอกสารถึงวันที่ 22 ธ.ค. 64 (ก่อนเที่ยง)

หมายเหตุ: กรณีใช้สิทธิสำหรับผู้ถือหุ้นแบบ NVDR รับเอกสารถึงวันที่ 20 ธ.ค. 64

การชำระเงินค่าจองซื้อ (ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์)

บัญชีออมทรัพย์ สาขาถนนวิทยุ “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)” 

เลขที่บัญชี 049-415170-6

เอกสารประกอบการจองซื้อ

  1. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดาวน์โหลดคลิก
  2. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้น
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. หลักฐานการชำระเงิน
  5. กรณีจองเกินสิทธิ หน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ทุกธนาคาร)
  6. สำหรับผู้ถือหุ้นแบบ NVDR ดาวน์โหลดคลิก

หมายเหตุ: ใบจองซื้อ ท่านสามารถระบุนำหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยกรอกเอกสารดังนี้

เพิ่มทุน ask

จัดส่งเอกสารมาที่

กรุณาส่ง ……. (เพิ่มทุน MACO) บล.บัวหลวง 1-7 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ Unit 1A ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ติดตามความรู้ทางด้านการลงทุนดีๆ กับพวกเราได้ที่…

Facebook_Logo_(2019) youtube-icon-logo-05A29977FC-seeklogo.com tt

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ สะดวก ง่าย ไม่ต้องส่งเอกสาร

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่