แจ้งรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) “BANPU” การส่งคำสั่งจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์ E-RO


สามารถส่งคำสั่งจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์ E-RO และชำระเงินผ่านการตัด ATS หรือถอนหลักประกัน โดยไม่ต้องส่งเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญ ภายในวันที่ 6 – 17 กันยายน 2564 (สิ้นสุดระยะเวลา 16.00 น. ของวันที่ 17 กันยายน 2564) 

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้น BANPU-R (NVDR) จะไม่สามารถใช้สิทธิเพิ่มทุนผ่านระบบ E-RO ได้ จะต้องนำส่งใบจองซื้อเท่านั้น

อัตราการใช้สิทธิ

3 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ ที่ราคา 5 บาทต่อหุ้น

บุคคลทั่วไป : สามารถตรวจสอบสิทธิและจองซื้อหุ้น “BANPU” ระยะเวลาจองซื้อภายในวันที่  6 – 17 กันยายน 2564 (สิ้นสุดเวลา 16.00 น. ของวันที่ 17 กันยายน 2564)

คลิกที่นี่

ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง : จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน “BANPU” ผ่านระบบออนไลน์ E-RO บนเว็บไซต์ http://www.bualuang.co.th/ ระยะเวลาจองซื้อภายในวันที่ 6 – 17 กันยายน 2564 (สิ้นสุดเวลา 16.00 น. ของวันที่ 17 กันยายน 2564)

1

image

BANPU2
BANPU3Capturepuuuu

 

BANPU5

BANPU6
Cap222

วิธีการชำระเงินจะแบ่งออกเป็น 3 กรณีได้แก่

  1. ตัดเงินจากบัญชีธนาคารผ่านระบบ ATS สำหรับลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง และสมัครบริการ ATS แล้วเท่านั้น
  2. ตัดเงินหลักประกัน Collateral สำหรับลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง โดยระบบจะตัดเงินจากยอด Cash Balance ในพอร์ต (กรณีตัดเงินจากยอดที่ขายหุ้นต้องผ่านการชำระราคา T+2 แล้ว)
  3. ชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment สำหรับบุคคลทั่วไป โดยสามารถสแกน QR Code เพื่อชำระเงินผ่านทุกแอปธนาคาร

กำหนดการ กรณีเลือกชำระเงินผ่านระบบ ATS และ Collateral

รายละเอียดการตัด ATS และถอนหลักประกัน (รอบที่ 1) 

กรณีทำรายการผ่านระบบ E-RO เข้ามาใน วันที่ 6 – 13 ก.ย. 64 (ก่อนเวลา 16.00 น.) ลูกค้าจะต้องเตรียมเงินให้พร้อมภายในวันที่ 13 ก.ย. 64 เวลา 16.00 น.

รอบที่ 1 : ระบบจะดำเนินการตัดเงินในวันที่ 14 ก.ย. 64

  • ถอนหลักประกัน (ตัดจากยอด Cash Balance ในพอร์ต) เวลา 09.00 น. 
  • ตัด ATS เวลา 15.00 น.

หมายเหตุ : หากตัดเงินรอบที่ 1 ไม่ผ่าน ระบบจะไปตัดเงินรอบที่ 2 ให้อัตโนมัติโดยลูกค้าไม่ต้องส่งข้อมูลเข้ามาอีกครั้ง 

รายละเอียดการตัด ATS และถอนหลักประกัน (รอบที่ 2)

กรณีส่งข้อมูลผ่านระบบ E-RO เข้ามาใน วันที่ 14 ก.ย. 64  (สิ้นสุดเวลา 16.00 น.) ลูกค้าจะต้องเตรียมเงินให้พร้อมภายในวันที่ 14 ก.ย. 64 เวลา 16.00 น.

รอบที่ 2 : ระบบจะดำเนินการตัดเงินในวันที่ 15 ก.ย. 64

  • ถอนหลักประกัน (ตัดจากยอด Cash Balance ในพอร์ต) เวลา 09.00 น. 
  • ตัด ATS เวลา 15.00 น.

หมายเหตุ : หากตัดเงินรอบที่ 2 ไม่ผ่าน จะต้องดำเนินการโอนเงินแบบ Bill Payment เท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย

1. หากต้องการจองเกินสิทธิ คีย์ข้อมูลผ่านระบบ E-RO อย่างไร ?

– คีย์จำนวนที่ต้องการซื้อทั้งหมด รวมเป็นจำนวนเดียว คือ จำนวนตามสิทธิ + เกินสิทธิ และหากไม่ได้รับสิทธิในส่วนที่จองเกิน บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ ภายใน 10 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการจองซื้อ

2. หากต้องการจองน้อยกว่าสิทธิ คีย์ข้อมูลผ่านระบบ E-RO อย่างไร ?

– คีย์จำนวนที่ต้องการจองซื้อน้อยกว่าสิทธิ

3. หากเป็นผู้ถือหุ้นเดิมที่รับสิทธิ์การจองซื้อหุ้น BANPU กับโบรกเกอร์อื่น (ไม่ใช่ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง) สามารถจองซื้อผ่านระบบ E-RO ได้ไหม ?

– ทำได้ โดยทำรายการจองผ่านหน้าเว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง หรือทำการจองซื้อหุ้นสามัญ BANPU คลิกที่นี่ เพื่อใช้สิทธิแบบผู้ถือหุ้นทั่วไปและต้องชำระเงินแบบ Bill Payment เท่านั้น (ไม่สามารถตัดหลักประกัน หรือ ATS ได้)

4. หากลูกค้าต้องการชำระเงิน โดยโอนเงิน Bill Payment สามารถทำได้อย่างไร ?

– ส่งคำสั่งจองซื้อหุ้นผ่านระบบ E-RO ชำระเงินแบบ Bill Payment ภายในวันที่ 6 – 17 ก.ย. 64 (สิ้นสุดเวลา 16.00 น. ของวันที่ 17 ก.ย.  64) โดยเลือกวิธีการชำระเงิน Bill Payment

  • Service Code : ROBLS01
  • Ref.1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก
  • Ref.2 เลขบัตรประชาชน 13 หลัก เมื่อชำระแล้วให้แนบไฟล์รูปภาพหลักฐานการชำระเงิน

5. หากผู้ถือหุ้น มี 2 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ต้องการส่งคำสั่งจองซื้อหุ้น ผ่านระบบ E-RO สามารถทำได้อย่างไร ?

– ส่งคำสั่งจองซื้อหุ้นผ่านระบบ E-RO โดยจะต้องส่งคำสั่งจองซื้อหุ้น 2 ครั้ง (2 คำสั่งจองซื้อ ตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น)

ตามมาฟัง การเพิ่มทุนหุ้นคืออะไร? และการเพิ่มทุนมีผลกระทบต่อราคาหุ้นอย่างไร?

สนใจใช้บริการ E-RO จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนผ่านทางออนไลน์ได้ง่ายๆ 

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวง สะดวก ง่าย ไม่ต้องส่งเอกสาร

สอบถามเพิ่มเติม BLS Customer Service
โทร. 0-2618-1111

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่