แจ้งรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” AQUA ” (Custody รับเอกสารวันที่ 19-29 ต.ค.64 เท่านั้น

แจ้งรายละเอียด การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” AQUA ”

ท่านสามารถอ่านหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติม คลิกที่นี่

อัตราการใช้สิทธิ

10 หุ้นเดิม ต่อ 3 หุ้นใหม่ ที่ราคา 0.50 บาท 

หมายเหตุ: สามารถจองเกินสิทธิได้ โดยจะได้รับเงินคืนเป็นเช็คเท่านั้น (กรณีไม่ได้รับจัดสรร)

ระยะเวลาจองซื้อ

19 – 29 ต.ค.64 โดยหลักทรัพย์บัวหลวงรับเอกสารถึงวันที่ 29 ต.ค. 2564 (ก่อนเที่ยง)

หมายเหตุ: กรณีใช้สิทธิสำหรับผู้ถือหุ้นแบบ NVDR รับเอกสารถึงวันที่ 21 ต.ค. 2564

การชำระเงินค่าจองซื้อ (ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย)

“บัญชี บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” 

ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สาขา รัชดาภิเษก 15

เลขบัญชี: 766-1-00853-3 

เอกสารประกอบการจองซื้อ

  1. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดาวน์โหลดคลิก
  2. ใบรับรองสิทธิการของซื้อหุ้น
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. สลิปการชำระเงิน
  5. สำหรับผู้ถือหุ้นแบบ NVDR ดาวน์โหลดคลิก

หมายเหตุ: ใบจองซื้อ ท่านสามารถระบุนำหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยกรอกเอกสารดังนี้

เพิ่มทุน ask

จัดส่งเอกสารมาที่

กรุณาส่ง ……. (เพิ่มทุน AQUA) บล.บัวหลวง 1-7 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ Unit 1A ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ติดตามความรู้ทางด้านการลงทุนดีๆ กับพวกเราได้ที่…

Facebook_Logo_(2019) youtube-icon-logo-05A29977FC-seeklogo.com tt

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ สะดวก ง่าย ไม่ต้องส่งเอกสาร

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่