แจ้งรายละเอียด การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ” AAV ” จองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์ E-RO เริ่มจองวันแรก วันที่ 10 มกราคม 2565

สามารถส่งคำสั่งจองซื้อหุ้น AAV ผ่านระบบออนไลน์ E-RO และชำระเงินผ่านการตัด ATS หรือถอนหลักประกัน ภายในวันที่ 10 มกราคม 2565 – 14 มกราคม 2565 (สิ้นสุดระยะเวลา 16.00 น. ของวันที่ 14 มกราคม 2565) 

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้น NVDR จะไม่สามารถใช้สิทธิเพิ่มทุนผ่านระบบ E-RO ได้จะต้องนำส่งใบจองซื้อ ภายในวันที่ 10 ม.ค. 65 เท่านั้น

อัตราการใช้สิทธิ

5.7625 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ ที่ราคา 1.75 บาทต่อหุ้น 

หมายเหตุ : สามารถจองเกินสิทธิได้

บุคคลทั่วไป : สามารถตรวจสอบสิทธิและจองซื้อหุ้น “ ระยะเวลาจองซื้อภายในวันที่ 10 ม.ค. – 14 ม.ค. 65

คลิกที่นี่

ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง : จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน “AAV” ล็อกอินบนเว็บไซต์ www.bualuang.co.th และชำระเงินผ่าน ATS หรือตัดหลักประกัน ระยะเวลาจองซื้อภายในวันที่ 10 ม.ค. – 14 ม.ค. 65

ตัวอย่างการจองซื้อ AAV

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลจองAAV

ตรวจสอบยืนยันรายการAAVOutlook-ftkvaykoตัวอย่างผลลัพธ์การจองAAV

วิธีการชำระเงินจะแบ่งออกเป็น 3 กรณีได้แก่

 1. ตัดเงินจากบัญชีธนาคารผ่านระบบ ATS สำหรับลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง และสมัครบริการ ATS แล้วเท่านั้น
 2. ตัดเงินหลักประกัน Collateral สำหรับลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง โดยระบบจะตัดเงินจากยอด Cash Balance ในพอร์ต (กรณีตัดเงินจากยอดที่ขายหุ้นต้องผ่านการชำระราคา T+2 แล้ว)
 3. ชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment สำหรับบุคคลทั่วไป โดยสามารถสแกน QR Code เพื่อชำระเงินผ่านทุกแอปธนาคาร

กำหนดการ กรณีเลือกชำระเงินผ่านระบบ ATS และ Collateral

รายละเอียดการตัด ATS และถอนหลักประกัน (รอบที่ 1)

กรณีทำรายการผ่านระบบ E-RO เข้ามาใน วันที่ 10 – 11 ม.ค. 65 (ก่อนเวลา 16:00 น.) ลูกค้าจะต้องเตรียมเงินให้พร้อมภายในวันที่ 11 ม.ค. 2565 เวลา 16:00 น.

รอบที่ 1 : ระบบจะดำเนินการตัดเงินในวันที่ 12 ม.ค. 65

 • ถอนหลักประกัน (ตัดจากยอด Cash Balance ในพอร์ต) เริ่มตั้งแต่เวลา 11:00 น. 
 • ตัด ATS เวลา 15:00 น.

หากตัดเงินรอบที่ 1 ไม่ผ่าน ระบบจะไปตัดเงินรอบที่ 2 ให้อัตโนมัติโดยลูกค้าไม่ต้องส่งข้อมูลเข้ามาอีกครั้ง

รายละเอียดการตัด ATS และถอนหลักประกัน (รอบที่ 2)

กรณีส่งข้อมูลผ่านระบบ E-RO เข้ามาใน 12 ม.ค. 65 (ภายในเวลา 16:00 น.) ลูกค้าจะต้องเตรียมเงินให้พร้อมภายในวันที่ 12 ม.ค. 2565 เวลา 16:00 น.

รอบที่ 2 : ระบบจะดำเนินการตัดเงินในวันที่ 13 ม.ค. 65

 • ถอนหลักประกัน (ตัดจากยอด Cash Balance ในพอร์ต) เริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น. 
 • ตัด ATS เวลา 15.00 น.

หากตัดเงินรอบที่ 2 ไม่ผ่าน จะต้องดำเนินการโอนเงินแบบ Bill Payment เท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย

1. หากต้องการจองเกินสิทธิ คีย์ข้อมูลผ่านระบบ E-RO อย่างไร ?

 • คีย์จำนวนที่ต้องการซื้อทั้งหมด รวมเป็นจำนวนเดียว คือ จำนวนตามสิทธิ + เกินสิทธิ และหากไม่ได้รับสิทธิในส่วนที่จองเกิน บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ ภายใน 10 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการจองซื้อ ( ลูกค้า BLS จะคืนภายใน 5 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการจองซื้อ )

2. หากต้องการจองน้อยกว่าสิทธิ คีย์ข้อมูลผ่านระบบ E-RO อย่างไร ?

 • คีย์จำนวนที่ต้องการจองซื้อน้อยกว่าสิทธิ

3. หากเป็นผู้ถือหุ้นเดิมที่รับสิทธิ์การจองซื้อหุ้น AAV กับโบรกเกอร์อื่น (ไม่ใช่ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง) สามารถจองซื้อผ่านระบบ E-RO ได้ไหม ?

 • ทำได้ โดยทำรายการจองผ่านหน้าเว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง หรือทำการจองซื้อหุ้นสามัญ AAV คลิกที่นี่ เพื่อใช้สิทธิแบบผู้ถือหุ้นทั่วไปและต้องชำระเงินแบบ Bill Payment เท่านั้น (ไม่สามารถตัดหลักประกัน หรือ ATS ได้)

4. หากลูกค้าต้องการชำระเงิน โดยโอนเงิน Bill Payment สามารถทำได้อย่างไร ?

ส่งคำสั่งจองซื้อหุ้นผ่านระบบ E-RO ชำระเงินแบบ Bill Payment ภายในวันที่ 10– 14 ม.ค. 65 (สิ้นสุดเวลา 16.00 น. ของวันที่ 14 ม.ค.  65) โดยเลือกวิธีการชำระเงิน Bill Payment  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินคลิกที่นี่ 

 • Service Code : ROBLS01
 • Ref.1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก
 • Ref.2 เลขบัตรประชาชน 13 หลัก เมื่อชำระแล้วให้แนบไฟล์รูปภาพหลักฐานการชำระเงิน

5. สำหรับผู้ถือหุ้น NVDR ใช้สิทธิอย่างไร ?

กรณี NVDR ต้องส่งเอกสารผ่านผู้แนะนำการลงทุนเท่านั้น ดาวน์โหลดเอกสารคลิก โดยมีเอกสารดังนี้

 • ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน NVDR (สำหรับผู้ถือหุ้น NVDR)
 • ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้น
 • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนา Passport
 • หลักฐานการชำระเงิน ( Service Code : ROBLS01 ) ของ NVDR  Ref.1 : 9999999999  Ref.2 : 0105543093348  เท่านั้น !!

ตามมาฟัง การเพิ่มทุนหุ้นคืออะไร? และการเพิ่มทุนมีผลกระทบต่อราคาหุ้นอย่างไร?

สนใจใช้บริการ E-RO จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนผ่านทางออนไลน์ได้ง่ายๆ 

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวง สะดวก ง่าย ไม่ต้องส่งเอกสาร

เปิดบัญชีหุ้น ออนไลน์

สอบถามเพิ่มเติม BLS Customer Service
โทร. 0-2618-1111

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่