รายได้เติบโตหรือไม่!! …ต้องเช็คที่ Revenue Growth

ช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น…นักลงทุนหลายๆ คนคงได้ศึกษาบทความเกี่ยวกับอัตราส่วนทางการเงินหลากหลายตัว ไม่ว่าจะเป็น P/E, P/BV, D/E, Net Profit Growth และ PEG ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่า การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเหล่านี้ เป็นการคัดเลือกหุ้นดี น่าลงทุนเข้าพอร์ต และเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือ Stock Signals ตอบโจทย์นักลงทุนอย่างมาก ในการคัดเลือกหุ้นดีเข้าพอร์ตวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน ตรวจเช็คงบการเงิน ควบคู่ไปกับการจับสัญญาณหุ้นทางเทคนิค สัญญาณที่เกิดขึ้นระยะสั้นจากรูปแบบของแท่งเทียน หรือระยะกลางจากการวิเคราะห์ด้วย Indicators

ซึ่งวันนี้ที่เราจะพูดถึงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน จากอัตราส่วนทางการเงิน “Revenue Growth” ความหมายของมันเองก็ตรงตัวอยู่แล้ว คือ อัตราการเติบโตของรายได้…

Revenue Growth คืออะไร ?

Revenue Growth อัตราการเติบโตของรายได้ ซึ่งเป็นกระแสเงินสดที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการ การเติบโตหลักๆ ของบริษัทนั้นเราจะรู้ได้จากการเติบโตของยอดขาย (Sales Growth) และการเติบโตของกำไร (Profit Growth) ถ้ายอดขายสินค้าหรือบริการของบริษัทนั้นมาก ก็ส่งผลให้กำไรโตตามกันไปด้วย เราจึงสามารถหาอัตราการเติบโตว่ารายได้โตเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ (%) ได้ง่ายๆ

ks

เรานำรายได้ของบริษัทนั้นๆ มาแทนค่าในสูตร Revenue T คือ ปีก่อน และ Revenue T-1 เป็นปีหลัง

…เพียงเท่านี้เราก็จะรู้ได้ว่า บริษัทที่เรากำลังสนใจลงทุน มีอัตราการเติบโตของรายได้มากน้อยแค่ไหน

** อัตราการเติบโตของรายได้ ควรโต 8-10% ต่อปีขึ้นไป **
เพราะ จะสามารถบ่งบอกทิศทางการเติบโตของบริษัทได้ในอนาคต

หลักในการพิจารณา Revenue Growth

1.  ดูจากยอดขายสินค้าที่เพิ่มขึ้น

ซึ่งเป็นตัวแปรหลักสำคัญของเรื่องนี้ เพราะว่า ถ้ายอดขายมากขึ้น กิจการมีการเติบโตจากการขายที่เพิ่มมากขึ้น ก็จะสะท้อนไปยังรายได้ที่มากขึ้นเช่นกัน…

kkka

2.  เช็คว่าบริษัทนั้นมีรายได้รวมเติบโตต่อเนื่องกี่ปี YoY (เทียบปีต่อปี) และดูว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละเท่าไร ?

รายได้

3. เจอวิกฤต อย่าเพิ่งตัดสินว่าไม่ดี…

ถ้าบริษัทหนึ่งมียอดขาย รายได้ที่เติบโตมาเรื่อยๆ อย่างสม่ำเสมอแต่มีบางปีที่อาจจะลดลงบ้าง อาจเกิดมาจากสาเหตุที่ว่า บริษัทนั้นพบเจอกับวิกฤต อย่างเช่น น้ำท่วมในปี 57 โรงงานหลายแห่งอาจปิดไม่สามารถผลิตสินค้าได้ เครื่องจักรเสียหาย เสียค่าซ่อมบำรุง ซึ่งวิกฤตเหล่านี้กระทบต่อยอดขายและรายได้เป็นที่แน่นอนอยู่แล้ว แต่มันจะเป็นเพียงระยะสั้นที่ไม่นาน และกิจการนั้นจะฟื้นฟูกลับมามีรายได้สม่ำเสมอเช่นเคย…

สแกนหุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) อย่างง่ายด้วยค่า “Revenue Growth”
จากโปรแกรม Stock Signals 2018

…เพิ่มขีดความสามารถของโปรแกรมยอดนิยม ด้วยความสามารถในการคัดกรองหุ้นตามที่ต้องการ ครอบคลุมทั้งปัจจัยพื้นฐานและกราฟทางเทคนิคแบบเรียลไทม์…

เข้าใช้งานโปรแกรม Stock Signals  คลิกที่นี่

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น