รู้จัก ROCE คืออะไร และวัดผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างไร

ROCE คืออะไร

ROCE (Return on Capital Employed) หรือ อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน คือ อัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วัดประสิทธิภาพและความสามารถในการสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินงานของบริษัท โดยวัดจากการนำเงินทุนจริง ๆ ที่บริษัทนำมาลงทุน และหักในส่วนของหนี้สินแล้ว ซึ่งหาก ROCE ยิ่งมีค่าเยอะยิ่งเป็นผลดี เนื่องจากหมายความว่าบริษัทนั้น ๆ สามารถสร้างอัตราผลตอบแทนได้จำนวนมากเมื่อเทียบกับเงินทุน นอกจากนี้ค่า ROCE สามารถใช้ในการเปรียบเทียบระดับความสามารถในการสร้างผลตอบแทนระหว่างบริษัทต่าง ๆ ในด้านเงินทุนได้อีกด้วย ซึ่งวิธีการคำนวณทำได้ดังนี้

 • r1EBIT คือ กำไรจากการดำเนินงาน หรือ กำไรก่อนจ่ายดอกเบี้ยหรือภาษี
 • Capital Employed คือ สินทรัพย์รวม – หนี้สินหมุนเวียน

วิธีการดูค่าของ ROCE

 • ถ้าค่า ROCE > 0 หรือเป็นบวก หมายความว่า ทางบริษัทสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนเมื่อเทียบกับเงินทุน
 • ถ้าค่า ROCE < 0  หรือติดลบ หมายความว่า ทางบริษัทไม่สามารถสร้างอัตราผลตอบแทนเมื่อเทียบกับเงินทุน

ตัวอย่าง : กรณีเปรียบเทียบระดับความสามารถในการสร้างผลตอบแทนระหว่างบริษัท

r2

จากตัวอย่าง สมมติว่าบริษัท A และบริษัท B อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ถ้าพิจารณาค่า ROCE จะเห็นได้ว่าบริษัท A สร้างผลตอบแทนจากเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าบริษัท B คือ 66.7% เมื่อเทียบกับ 14.4%

ยกตัวอย่างการใช้ ROCE จากสถานการณ์จริง

ยกตัวอย่างการอ่านค่า ROCE ตั้งแต่ปี 2017 จนถึงไตรมาส 1 ปี 2021 ของบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

 • r4ในปี 2017 มีค่า ROCE = 15.95 เปอร์เซ็นต์ หมายความว่า บริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนได้ 15.95 % จากการนำเงินทุนของบริษัทมาลงทุน
 • ในปี 2018 มีค่า ROCE = 21.09 เปอร์เซ็นต์ หมายความว่า บริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนได้ 21.09 % จากการนำเงินทุนของบริษัทมาลงทุน
 • ในปี 2019 มีค่า ROCE = 23.28 เปอร์เซ็นต์ หมายความว่า บริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนได้ 23.28 % จากการนำเงินทุนของบริษัทมาลงทุน
 • ในปี 2020 มีค่า ROCE = 24.43 เปอร์เซ็นต์ หมายความว่า บริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนได้ 24.43 % จากการนำเงินทุนของบริษัทมาลงทุน
 • ในไตรมาสที่ 1 ปี 2021 มีค่า ROCE = 25.60 เปอร์เซ็นต์ หมายความว่า บริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนได้ 60% จากการนำเงินทุนของบริษัทมาลงทุนจะเห็นได้ว่าจากปี 2017 จนถึง ไตรมาสที่ 1 ปี 2021 บริษัทมีความสามารถในการสร้างอัตราผลตอบแทนเมื่อเทียบกับเงินทุนเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่สูงของบริษัท

แล้วเราสามารถดูค่า ROCE ได้จากที่ไหน?

วิธีที่ 1 เข้าใช้งานผ่านโปรแกรม TradeMaster

 1. Login เข้าโปรแกรม TradeMaster
 2. เลือกเมนู Market Info
 3. ไปที่ฟังก์ชัน Fundamental > Fin Chart
 4. พิมพ์ชื่อหุ้นที่ท่านสนใจในช่องค้นหา
 5. ไปที่ Profitability > ไปที่ค่า ROCE

r5

วิธีที่ 2 เข้าใช้งานผ่านโปรแกรม Stock Signals บนหน้า เว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง

 1. Login เข้าใช้งาน เว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง
 2. เลือกเมนู Stock Signals
 3. เลือกฟังก์ชัน Summary
 4. พิมพ์ชื่อหุ้นที่ท่านสนใจในช่องค้นหา

r6

สแกนหาหุ้นหรือบริษัทด้วย ROCE ได้อย่างไร?

เด็ดยิ่งกว่า!!! ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงสามารถสแกนหาหุ้นอัตโนมัติด้วย Strategy Builder จากการสร้างเงื่อนไขที่คุณสนใจง่ายๆผ่านโปรแกรม Trade Master ดังนี้..

r7

 • สร้างเงื่อนไขด้วยเมูด้านซ้ายมือ และเลือกตั้งค่าเงื่อนไข (condition)
 • เมื่อสร้างกลยุทธ์ (Strategy) ของเราเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะปรากฎหุ้นที่เข้าเงื่อนไขจากหน้า Results

รับชมคลิปวิดีโอ ทริปเด็ด ๆ จากกูรูหลักทรัพย์บัวหลวงต่อได้ที่นี่

หากนักลงทุนสนใจศึกษาวิธีการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินอื่น ๆ ต่อได้ที่นี่

ลิงก์ด้านใน VI#1

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวง สะดวก ง่าย ไม่ต้องส่งเอกสาร 

เปิดบัญชีหุ้น ออนไลน์

ติดตามความรู้ทางด้านการลงทุนดีๆ กับพวกเราได้ที่…

Facebook_Logo_(2019) youtube-icon-logo-05A29977FC-seeklogo.com tt

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่