7 ขั้นตอนง่ายๆ ต่อสัญญา iProgramTrade ผ่านเว็บไซต์ด้วยตัวคุณเอง

1.  Login ผ่านหน้า www.bualuang.co.th ระบุ Username และ  Password ของท่าน
จากนั้นกด “เข้าสู่ระบบ”

iprogram1

 

2.  เลือกเมนูหลัก “TRADE” จากนั้นเลือกเมนูย่อย  “iProgramTrade”

3.  เลือกหัวข้อ “สัญญาบริการ” เพื่อเริ่มขั้นตอนต่อสัญญา หรือ ยกเลิกสัญญา

iprogram2

 

4.  เลือกรายการเพื่อเริ่มขั้นตอน  “ต่อสัญญา” หรือ “สิ้นสุดสัญญา”

  ** สามารถดำเนินการยืนยันคำสั่งได้ภายในวันที่กำหนดเท่านั้น **

iprogram4

 

5.  กรณีเลือก “ต่อสัญญา” กรุณาทำแบบสอบถามให้ครบถ้วน และกด “ถัดไป”

iprogram5

 

6.  เลือก “ยืนยัน” เพื่อต่อสัญญา

iprogram6

 

7.  เมื่อดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันสถานะ

iprogram7
จากนั้นท่านจะได้รับเอกสารยืนยันการต่อสัญญา ฉบับใหม่ทางไปรษณีย์… !!

 

กรณีเลือก “ไม่ต่อสัญญา”

กรุณาเลือกความประสงค์

  • ประสงค์ให้ “ระบบขายหลักทรัพย์ทั้งหมดภายในวันสิ้นสุดสัญญา”  หรือ  “คงหลักทรัพย์”  จากนั้นเลือก “ยืนยัน”

ไม่ต่อ1

 

  • ระบบจะปรากฏข้อมูลยืนยันสถานะ “ท่านยืนยันไม่ต่อสัญญา” 

ไม่ต่อ3

  • ระบบจะหยุดการลงทุน หลังจากวันที่หมดอายุสัญญาโดยอัตโนมัติ
  • บัญชีจะกลับมาอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่การตลาดในวันทำการถัดไป
  • ในกรณีที่วันหมดอายุสัญญาไม่ใช่วันทำการ ระบบจะทำการขายสินทรัพย์ภายในวันทำการก่อนหน้าวันหมดอายุสัญญา 

 

คำถามที่พบบ่อย …

Q : จะทราบได้อย่างไรว่าถึงรอบการต่อสัญญา ?
A : Login เข้าระบบและดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อ “สัญญาบริการ”
หรือมี อีเมล์ และ SMS แจ้งเตือนจากบริษัทในวันแรกที่เปิดรับยืนยันสถานะ

 

Q: สามารถใช้ช่องทางอื่นในการต่อสัญญาได้หรือไม่ ?
A: ได้ โดยการลงนามในเอกสารต่อสัญญาแทน ทางเจ้าหน้าที่การตลาดแจ้งส่วนงานที่ปรึกษาการลงทุนภายในอาทิตย์แรก ของการเปิดรับยืนยันต่อสัญญา และต้องส่งเอกสารลงนามกลับมาก่อนวันที่ปิดรับการยืนยันต่อสัญญา

 

Q: หากเลยช่วงระยะเวลาเปิดรับการยืนยันต่อสัญญาจะต้องทำอย่างไร ?
A: ระบบจะหยุดการลงทุนหลังจากวันที่สิ้นสุดสัญญา และบัญชีจะกลับไปอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่การตลาดในวันทำการถัดไป

 

Q: มีบัญชีซื้อขายหลายบัญชีไม่รู้ว่าต้อง login ด้วย USERNAME อันไหน ?
A: ตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าหน้าที่การตลาดของท่านว่า เคยได้ทำการผูกบัญชี iProgramTrade ไว้กับบัญชีอื่นๆหรือไม่ หากมีการผูกบัญชีไว้กับบัญชีอื่นอยู่แล้ว สามารถ Login ด้วยเลขบัญชีหลักได้เลย แต่หากไม่เคยมีการผูกบัญชีใดๆไว้เลย สามารถใช้เลขที่บัญชี iProgramTrade 6 หลักในการ Login ได้

 

Q: ลืม PASSWORD ต้องทำอย่างไร ?
A: สามารถกด “ลืมรหัสผ่าน” เพื่อเริ่มขั้นตอนการขอรหัสใหม่ได้ ที่หน้าเว็บไซต์

Article Attachments

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น