Prop Fund กับ REITs … ต่างกันอย่างไร ?

BLS Knowledge Sharing V1

นี่อาจเป็นปัญหาค้างคาใจของหลายๆ คนกันมานานพอสมควร เพราะการมาของกองทุน REITs หรือ Real Estate Investment Trusts หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ นั้นต้องบอกว่าได้สร้างแรงกระเพื่อมให้กับวงการการลงทุนใน Property Fund มากอยู่พอสมควร

REITs ไม่ใช่กองทุนที่คุณเคยรู้จัก เพราะจริง ๆ มันคือ “กองทรัพย์สิน” ที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ใช่แล้วครับ … แต่ก่อนเราลงทุนใน Property Fund เรารู้และเข้าใจว่ามันคือกองทุน มันมีสภาพเป็นนิติบุคคลตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ แต่ REITs ไม่ใช่แล้ว เพราะนิยามของกองทุนประเภทนี้จะกลายเป็นกองทรัพย์สิน ที่บรรดาทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนอยู่ โดยมีผู้ดูแลทรัพย์สินหรือ ทรัสตี (Trustee) เป็นคนคอยดำเนินการการลงทุนต่าง ๆ ทีนี้เราลองมาดูข้อแตกต่างสำคัญๆ ระหว่างกองทุน REITs และ Property Fund กันดูครับ

Prop Fund vs. REITs

ก็ไม่ได้ต่างกันเยอะ … แล้วมันดีกว่ายังไง ?

ถึงตรงนี้หลายคนอาจจะคิดว่า “เอ … ดูรวม ๆ แล้วมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ แล้วจะดีกว่ายังไง?” จริงอยู่ว่าเรื่องการลงทุนอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมาก แต่วัตถุประสงค์หลักของการเปลี่ยนแปลงนี้ ผมคิดว่ากองทรัสต์ หรือ REITs ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปิดจุดด้อยของ Property Fund ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุน ที่ REITs สามารถลงทุนในต่างประเทศได้ ก่อหนี้ได้ ทั้งยังลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างไม่เสร็จได้ด้วย (ฟังดูเหมือนจะเชิงรุกมากขึ้น) แต่ก็สร้างเกณฑ์ให้กอง REITs ต้องจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนทุกปี แถมถ้ากองทุนไปซื้อ ไปขายสินทรัพย์ หรือจะไปก่อหนี้ตรงไหนที่มีผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญกับกองทุน ก็ต้องขอมติ หรือความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยก่อนด้วย กระบวนการต่าง ๆ เหล่านี้มัน ทำให้กอง REITs มีความเป็นสากลมากขึ้น และจากแผนการออกกอง REITs ในอนาคตนั้น แม้ว่ามูลค่าหรือ Asset Size จะยังห่างจากตลาดกอง REITs ยักษ์ใหญ่ในอาเซียนอย่างสิงคโปร์ แต่ในแง่ของจำนวนกองของบ้านเรา ก็จะมีมากพอกันเลยครับ

ปริพรรห์ ปริยอุดมทรัพย์ AFPT™

  knowledge1

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น