โปรโมชั่นดีๆ โดนใจคุณ…เปิดบัญชีหุ้น กองทุน หรือลงทุน BMSCITH, BSET100 พร้อมรับสิทธิประโยชน์อีกมากมาย

หลักทรัพย์บัวหลวง ขอมอบโปรโมชั่นสุดพิเศษ ส่งท้ายปี 2563 เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และหรือบัญชีกองทุนรวม ผ่านช่องทางออนไลน์สำเร็จ และรับเพิ่ม…เมื่อมีการทำธุรกรรมซื้อกองทุนรวมดัชนี (ETFs) ภายในวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2563 นี้ เท่านั้น ติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษ ดังนี้…

สื่อประชาสัมพันธ์(4)

สิทธิประโยชน์ที่ 1

ผู้ลงทุนที่เปิดบัญชีหุ้นกับหลักทรัพย์บัวหลวงเป็นครั้งแรกหรือผู้ลงทุนที่มีบัญชีหุ้นกับหลักทรัพย์บัวหลวงอยู่แล้วและเปิดบัญชีกองทุนรวมใหม่ ผ่านช่องทางออนไลน์ รับ e-Coupon Tesco Lotus มูลค่า 100 บาท

fundd

*หมายเหตุ : เมื่อได้รับการอนุมัติเปิดบัญชีฯ ระหว่างวันที่ 1–30 ธ.ค. 2563 (สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 รายการส่งเสริมการตลาด)

สิทธิประโยชน์ที่ 2 :

ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง เมื่อมีการทำธุรกรรมซื้อกองทุนรวมดัชนี (ETFs) ได้แก่ BMSCITH หรือ BSET100 มูลค่ารวมตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป รับ Starbucks e – Coupon มูลค่า 100 บาท

*หมายเหตุ : เมื่อมีการทำธุรกรรมซื้อกองทุนรวมดัชนี (ETFs)  ได้แก่ BMSCITH หรือ BSET100  มูลค่ารวมตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1–30 ธ.ค. 2563 สำหรับลูกค้า 1,000 ท่านแรก ที่มีการทำธุรกรรมเข้ามาก่อนตามลำดับ (สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 รายการส่งเสริมการตลาด)


*หมายเหตุ : ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่า e-Coupon Tesco Lotus และ Starbucks e – Coupon จะหมด ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาเป็นไปตามเกณฑ์ที่ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ 30 วัน จะดำเนินการจัดส่ง e-Coupon Tesco Lotus และ Starbucks e – Coupon ในลำดับถัดไป ผ่านทาง Email

ลงทุน BMSCITH หรือ BSET100 ดีอย่างไร ?

สำหรับนักลงทุนมือใหม่ : แนะนำใช้ ETF เป็นจุดเริ่มต้นของการลงทุนได้ ใช้เงินลงทุนไม่มาก กระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้เป็นอย่างดี …สามารถซื้อขายได้ Real time เหมือนหุ้นและลงทุนง่ายเสมือนซื้อหุ้นตัวเดียว!! อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…คลิกที่นี่

BSET100 คืออะไร ? เป็นการลงทุนในหุ้น 100 บริษัทขนาดใหญ่ ที่มุ่งสร้างผลตอบแทนตามดัชนี SET100 Total Return Index  สะดวก คล่องตัว ทราบราคาซื้อขายได้ทันที (Real time)

BMSCITH คืออะไร ? เป็นการลงทุนตาม MSCI ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงราวๆ 33 ตัว ในบริษัทชั้นนำที่สุดของประเทศไทย มีสภาพคล่องซื้อขายสะดวก

ส่งคำสั่งซื้อ BMSCITH หรือ BSET100 ผ่านทุกช่องทางของหลักทรัพย์บัวหลวง

BLS01

BLS02

BLS04

BLS03

 

1. Login เข้าสู่ระบบซื้อขาย โดยระบุ Username 6 หลัก, ระบุ Password จากนั้นเลือก Broker เป็น “BLS” และกด Login

2. ส่งคำสั่งซื้อ ได้แก่ BMSCITH หรือ BSET100 มูลค่ารวมตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1–30 ธ.ค. 2563 สำหรับลูกค้า 1,000 ท่านแรก

  • Symbol : ระบุตัวย่อชื่อหุ้น BMSCITH หรือ BSET100
  • Volume : ระบุจำนวนหุ้น
  • Price : ระบุราคาหุ้นที่ต้องการ
  • PIN : ระบุรหัสประจำตัวซึ่งเป็นตัวเลขจำนวน 6 หลัก จากนั้นกดที่ Buy เพื่อส่งคำสั่งซื้อ

*BMSCITH และ BSET100 เป็นกองทุนรวม ETF  โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จำกัด บริษัทลูกของ บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง เป็นผู้ออก และบมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง ผู้ลงทุนจะต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน…

ติดตามความรู้ทางด้านการลงทุนดีๆ กับพวกเราได้ที่…

Facebook_Logo_(2019) youtube-icon-logo-05A29977FC-seeklogo.com tt

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น