พบรูปแบบการให้บริการ Private Fund ที่ตอบโจทย์ความมั่งคั่งจากหลักทรัพย์บัวหลวง

การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) บริการใหม่!! ดีๆ ส่งตรงจากหลักทรัพย์บัวหลวง

เพื่อนๆ นักลงทุนอาจเคยได้ยินรูปแบบการจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือ Private Fund กันมาบ้าง ซึ่งปัจจุบันหลักทรัพย์บัวหลวง ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว โดยบทความนี้จะมาเจาะลึกถึงจุดเด่น พร้อมแนะนำบริการการลงทุนดีๆ ที่ครอบคลุมและครบวงจร เพื่อยกระดับการบริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ลงทุนทุกท่าน ไปติดตามอ่านกันค่ะ

การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) คืออะไร ?

การจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือ Private Fund คือ การบริการจัดการเงินลงทุนของผู้ลงทุน ที่ผู้ลงทุนมอบหมายให้หลักทรัพย์บัวหลวง ในฐานะบริษัทจัดการเป็นผู้บริหารจัดการลงทุนแทน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการลงทุน ตามวัตถุประสงค์ เงื่อนไข และข้อจำกัดการลงทุนของตัวเองได้ โดยอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ เพื่อตอบสนองความต้องการและแสวงหาผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุนตามที่ได้คาดหวังไว้ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสรรเงินลงทุนในหลักทรัพย์, คัดเลือกหลักทรัพย์ และจับจังหวะการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง ภายใต้ข้อจำกัดการลงทุนที่ได้ตกลงสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรไว้กับผู้ลงทุน

“5 จุดเด่น” ของการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

 • บริหารเงินลงทุนโดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ ที่มีความชำนาญและประสบการณ์ลงทุนอย่างยาวนาน
 • สามารถเลือกลงทุนได้ตามสไตล์การลงทุนที่ผู้ลงทุนต้องการ โดยมีผลิตภัณฑ์การบริการให้เลือกลงทุนที่หลากหลาย
 • ผู้ลงทุนสามารถกำหนดนโยบาย และแนวทางการลงทุนร่วมกับผู้จัดการกองทุน เพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์การลงทุน
 • มีผู้จัดการกองทุน ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุน ให้ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพของผลการลงทุน และมีความยืดหยุ่นของกลยุทธ์มากยิ่งขึ้น
 • สินทรัพย์ที่ลงทุนเป็นชื่อของผู้ลงทุน ซึ่งเก็บไว้กับผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุน และกองทุนส่วนบุคคล โดยธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากสำนักงาน ก.ล.ต.

การบริการของกองทุนส่วนบุคคล

 • ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายการซื้อขายได้ผ่านทาง Streaming หรือรายงานยืนยันการซื้อขายประจำวัน
 • Bualuang iTracker บริการติดตามผลการดำเนินงาน (NAV) และสามารถดูรายการซื้อขาย กำไร/ขาดทุนได้
 • รวมพอร์ตการลงทุน บริการสรุปสถานะพอร์ตการลงทุนรวมในกองทุนส่วนบุคคล
 • กรณีที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการจ่ายเงินปันผล เงินปันผลดังกล่าวจะนำเข้าบัญชีธนาคารของผู้ลงทุน

นโยบายการลงทุน ระบบบริหารพอร์ตแบบอัตโนมัติ Bualuang iProgramTrade

Bualuang iProgramTrade บริการส่งคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติแบบครบวงจร (Program Trading) โดย ผู้ลงทุนเป็นผู้กำหนดกลยุทธ์การลงทุนร่วมกับทีมงานมืออาชีพที่จะจัดเตรียมชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ระบบทำการคำนวณและจับสัญญาณการลงทุนตลอดจนส่งคำสั่งซื้อขายแบบอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้ลงทุนไม่ต้องคอยเฝ้าหน้าจอเทรด และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินลงทุนได้อย่างแท้จริง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

Robot-iProgramTrade

 

เครื่องมือวางแผนการออมด้วยระบบอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์แบบ เน้นการลงทุนอย่างสม่ำเสมอด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันทุกงวด เพื่อสร้างโอกาสและลดความเสี่ยงในการลงทุนด้วยการกระจายและจัดการสัดส่วนเฉลี่ยการซื้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

Robot-SAP

รูปแสดงลักษณะการทำงานของกองทุนส่วนบุคคล

Flow_PF

คำถามพบบ่อยจากนักลงทุน สำหรับลูกค้าที่เคยทำสัญญาบริการที่ปรึกษาการลงทุนและบริการ Bualuang iProgramTrade หรือใช้บริการออมหุ้นอัตโนมัติ SAP DCA VA

1. ทำไมต้องเปลี่ยนสัญญาของระบบออมหุ้นอัตโนมัติ SAP DCA VA ให้เป็น Private Fund ?

…เนื่องด้วยปัจจุบันการดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนจำเป็นจะต้องมีการเปิดเผยกลยุทธ์ เงื่อนไขการซื้อขายทั้งหมดให้กับผู้ลงทุนรับทราบตามเกณฑ์ของก.ล.ต. ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ข้อมูลการลงทุน มีความเสี่ยงที่จะถูกส่งให้กับผู้ลงทุนโดยทั่วไป ซึ่งอาจจะเกิดการซื้อขายตัดหน้า และจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของผู้ลงทุนในระบบ iProgramTrade และ Stock Accumulation Plan

ทั้งนี้ทาง บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวง จึงได้ดำเนินการเปลี่ยนการให้บริการบนใบอนุญาตการจัดการกองทุนส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดประโยขน์ต่อผู้ลงทุนในระบบโดยรวม และเป็นการอำนวยความสะดวกต่อการดำเนินธุรกรรมทางการลงทุนอื่นๆในอนาคต

2. ถ้าเปลี่ยนสัญญาแล้ว รูปแบบการลงทุนเปลี่ยนหรือไม่ มีผลกระทบต่อผู้ลงทุนอย่างไร ?

…รูปแบบไม่เปลี่ยน นโยบายการลงทุนเหมือนที่เลือกลงทุนไว้ ไม่มีผลกระทบใดๆต่อผู้ลงทุน 

 • DCA และ VA เน้นการออมใน ETF หรือ DR โดยการเฉลี่ยซื้อทุกวันและไม่มีการขายออก
 • SAP001และ SAP002 เน้นการซื้อหุ้นรายตัวตามสัญญาณ เป็นลักษณะการออมในหุ้น
 • iProgramTrade บริหารพอร์ตการลงทุนอัตโนมัติตามกลยุทธ์การลงทุนแต่ละแบบ

3. เปลี่ยนสัญญาแล้วต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่หรือไม่ ? 

ไม่ต้องชำระใหม่ นับอายุต่อจากสัญญาเดิมได้เลยค่ะ เว้นแต่ลูกค้าครบรอบสัญญาตอนช่วงเปลี่ยนแปลงเป็น Private Fund พอดี…ต้องจ่ายตามรอบปกติ

 • สำหรับ SAP (ระบบออมหุ้นอัตโนมัติ) DCA, VA, SAP 001 และ SAP 002 ยังคงมีการคิดค่าธรรมเนียมราย 2 ปี จำนวน 1,070 บาท และค่า Commission 0.30%
 • สำหรับ iProgramTrade (ระบบบริหารพอร์ตอัตโนมัติ) ยังคงมีการคิดค่า Commission 0.30% และ Performance Fee 15% (เฉพาะกลยุทธ์) ทุก 1 ปึ

4. สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงเป็น Private Fund ได้ถึงวันไหน ? 

สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงเป็น Private Fund ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยทางหลักทรัพย์บัวหลวงได้ส่งอีเมลแจ้งเปลี่ยนสัญญาบริการเดิมเป็นสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ทั้งนี้สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้ทันที อ่านวิธีการเปลี่ยนแปลง…คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BLS Customer Service 
โทร. 0-2618-1111

Article Attachments

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น