มารู้จักช่วงราคาหลักทรัพย์ (Price Spread) กันเถอะ

เคยสงสัยไหมว่า.. ทำไมหุ้นที่มีราคาต่างกัน จึงมีการเคลื่อนไหวของราคาต่อช่องไม่เท่ากัน หุ้นตัวเล็กราคาต่ำจะมีช่วงราคาที่แคบ แต่หุ้นตัวใหญ่ราคาสูงจะมีช่วงราคาที่กว้าง

ช่วงราคา (Price Spread) หมายถึง การเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์สำหรับการเสนอซื้อ เสนอขาย แต่ละครั้งต้องเป็นไปตามช่วงราคาที่กำหนด โดยขึ้นอยู่กับระดับราคาของแต่ละหลักทรัพย์ ดังนี้

Spread

หมายเหตุ : การเสนอซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทกองทุนรวม และ อีทีเอฟ (ETF) ไม่ได้ใช้ช่วงราคาตามตารางข้างตัน แต่ใช้ช่วงราคา 0.01 บาท ในทุกระดับราคา

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น