แจ้งรายละเอียด การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ” SCGP ” สำหรับผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) ” SCC ” (Pre-emptive Rights) ผ่านระบบออนไลน์ E-RO

สามารถส่งคำสั่งจองซื้อหุ้น SCGP ผ่านระบบออนไลน์ E-RO ให้กับผู้ถือหุ้น SCC เดิม โดยไม่ต้องส่งเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญ ภายในวันที่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563 

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้น NVDR จะไม่สามารถใช้สิทธิเพิ่มทุนผ่านระบบ E-RO ได้

อัตราการใช้สิทธิ

7.0950 หุ้น SCC เดิม : 1 หุ้น SCGP ใหม่ ที่ราคา 35.00 บาทต่อหุ้น ( ชำระที่ราคาสูงสุด ) 

หมายเหตุ : ราคาที่เสนอขายเบื้องต้น 33.50 – 35.00 บาทต่อหุ้น

บุคคลทั่วไป : สามารถตรวจสอบสิทธิและจองซื้อหุ้น “SCGP” ระยะเวลาจองซื้อภายในวันที่ 28 – ก.ย. – 2 ต.ค. 63

คลิกที่นี่

ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง : จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน “SCGP” ล็อคอินบนเว็บไซต์ www.bualuang.co.th และชำระเงินผ่าน ATS หรือตัดหลักประกัน ระยะเวลาจองซื้อภายในวันที่ 28 ก.ย. – 30 ก.ย. 63

รายละเอียดการตัด ATS และถอนหลักประกัน (รอบที่ 1)

กรณีทำรายการผ่านระบบ E-RO เข้ามาใน วันที่ 28 – 29 ก.ย. 63 (ก่อนเวลา 16.00 น.) ลูกค้าจะต้องเตรียมเงินให้พร้อมก่อนวันที่ 29 ก.ย. 2563 เวลา 16.00 น.

รอบที่ 1 : ระบบจะดำเนินการตัดเงินในวันที่ 30 ก.ย. 63

  • ถอนหลักประกัน (ตัดจากยอด Cash Balance ในพอร์ต) เวลา 09.00 น. 
  • ตัด ATS เวลา 15.00 น.

หากตัดเงินรอบที่ 1 ไม่ผ่าน ระบบจะไปตัดเงินรอบที่ 2 ให้อัตโนมัติโดยลูกค้าไม่ต้องส่งข้อมูลเข้ามาอีกครั้ง

รายละเอียดการตัด ATS และถอนหลักประกัน (รอบที่ 2)

กรณีส่งข้อมูลผ่านระบบ E-RO เข้ามาใน วันที่ 29 ก.ย. 63 (หลังเวลา 16.00 น.) – วันที่ 30 ก.ย. 63 (ก่อนเวลา 16.00 น.) ลูกค้าจะต้องเตรียมเงินให้พร้อมก่อนวันที่ 30 ก.ย. 2563 เวลา 16.00 น.

รอบที่ 2 : ระบบจะดำเนินการตัดเงินในวันที่ 1 ต.ค. 63

  • ถอนหลักประกัน (ตัดจากยอด Cash Balance ในพอร์ต) เวลา 09.00 น. 
  • ตัด ATS เวลา 15.00 น.

หากตัดเงินรอบที่ 2 ไม่ผ่าน จะต้องดำเนินการโอนเงินแบบ Bill Payment เท่านั้น

1

thumbnail_Outlook-2ruoulxk

Outlook-bzoovnvxOutlook-ftkvayko
Outlook-jrg5ucpn

image (4)
image (5)image (6)image (7)

คำถามที่พบบ่อย

1. หากต้องการจองเกินสิทธิ คีย์ข้อมูลผ่านระบบ E-RO อย่างไร ?

  • คีย์จำนวนที่ต้องการซื้อทั้งหมด รวมเป็นจำนวนเดียว คือ จำนวนตามสิทธิ + เกินสิทธิ และหากไม่ได้รับสิทธิในส่วนที่จองเกิน บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ ( ลูกค้า BLS จะคืนภายใน 5 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการจองซื้อ )

2. หากต้องการจองน้อยกว่าสิทธิ คีย์ข้อมูลผ่านระบบ E-RO อย่างไร ?

  • คีย์จำนวนที่ต้องการจองซื้อน้อยกว่าสิทธิ

3. หากเป็นผู้ถือหุ้นเดิมที่รับสิทธิ์การจองซื้อหุ้น SCGP กับโบรกเกอร์อื่น (ไม่ใช่ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง) สามารถจองซื้อผ่านระบบ E-RO ได้ไหม ?

  • ทำได้ โดยทำรายการจองผ่านหน้าเว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง หรือทำการจองซื้อหุ้นสามัญ SCGP คลิกที่นี่ เพื่อใช้สิทธิแบบผู้ถือหุ้นทั่วไปและต้องชำระเงินแบบ Bill Payment เท่านั้น (ไม่สามารถตัดหลักประกัน หรือ ATS ได้)

4. หากลูกค้าต้องการชำระเงิน โดยโอนเงิน Bill Payment สามารถทำได้อย่างไร ?

  • ส่งคำสั่งจองซื้อหุ้นผ่านระบบ E-RO ภายในวันที่ 28 ก.ย. – 2 ต.ค. 63 (ก่อน 16.00 น.) โดยเลือกวิธีการชำระเงิน Bill Payment ผ่านธนาคารกรุงเทพ ( Service Code : ROBLS01 / Ref.1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก / Ref.2 เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ) หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินคลิกที่นี่ เมื่อชำระแล้วให้แนบไฟล์รูปภาพหลักฐานการชำระเงิน
  • กรณีชำระผ่าน bill payment และต้องการให้หุ้นใหม่เข้าบัญชีหลักทรัพย์ สามารถกรอกรายละเอียดการจัดสรรหุ้นได้ดังนี้

billpay

สนใจใช้บริการ E-RO จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนผ่านทางออนไลน์ได้ง่ายๆ 

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวง สะดวก ง่าย ไม่ต้องส่งเอกสาร

สอบถามเพิ่มเติม BLS Customer Service
โทร. 0-2618-1111

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น