รู้หรือไม่!! ที่ผ่านมาพอร์ตของคุณเติบโตเท่าไร ?

ชีวิตทุกวันนี้นอกจากเราที่ต้องทำงานแล้ว เพื่อไม่ให้เอ้าท์!! เงินของเราก็ยังต้องทำงานอีกด้วย เป็นการทุ่นแรงทำให้เราสำเร็จเป้าหมายทางการเงินได้เร็วขึ้น บ้างก็วางเงินทำงานใน หุ้น กองทุนรวม ตราสารหนี้ หรือสินทรัพย์เสี่ยง!!

…หากว่าด้วยเรื่องของการลงทุนในหุ้น ตั้งแต่เริ่มลงทุนในแต่ละปีพอร์ตการลงทุนของเราโตขึ้นเท่าไร ? …มาเช็คผลการเติบโตของพอร์ตได้ที่ Bualuang iTracker  ที่ช่วยติดตามและวัดผลการลงทุนย้อนหลัง เพื่อสะท้อนพฤติกรรมในการลงทุนที่เกิดขึ้นจริง พร้อมพัฒนาให้แจ่มขึ้นเพื่อตอบโจทย์เหล่านักลงทุนกับฟังก์ชั่นใหม่ “Portfolio Performance By Value” แสดงมูลค่าภาพรวมผลตอบแทนของพอร์ตลงทุน

ลงทุนอย่างไรให้พอร์ตเติบโต ?

การเติบโตของมูลค่าพอร์ตการลงทุนนั้นเริ่มจากการวางเงินในหุ้นพื้นฐานดี กระจายการลงทุน ซื้อเฉลี่ยสะสมทุกเดือน ถือหุ้นลงทุนยาวให้มูลค่าหุ้นนั้นเติบโตไปเรื่อยๆ …อดทนรวยให้พอร์ตเติบโต มือใหม่ เริ่มต้นลงทุนอะไรดี ? อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

12

พอร์ตของคุณโตขึ้นเท่าไรแล้ว ?

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่โปรแกรม Bualuang iTracker เลือกที่แถบเมนู “Portfolio Performance By Value” แสดงมูลค่าภาพรวมผลตอบแทนของพอร์ตลงทุน โดยจะประกอบไปด้วยข้อมูล Include Dividend, Net Capital, Cash, Stock

itracker20

Portfolio Value : มูลค่าพอร์ตการลงทุน

 • Net Capital เงินทุนสุทธิ
  คำนวนมาจากจำนวนเงินที่ฝากเข้าพอร์ต (Deposit) หักลบกับจำนวนเงินที่ถอนออกจากพอร์ต (Withdraw)
  โดยการเคลื่อนไหวขึ้นลงของกราฟเส้นสีส้ม เราฝากเงินเข้ากราฟเส้นสีส้มจะขึ้น และหากถอนเงินออกจากพอร์ตเส้นสีส้มก็จะปรับลดลง
 • Cash เงินสด
  แสดงมูลค่าเงินสดคงเหลือในพอร์ตที่ไม่ได้ซื้อขายหลักทรัพย์ (ได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.30% ต่อปี)
 • Stock หลักทรัพย์ 
  แสดงมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคาตลาดของหุ้นในพอร์ต คำนวนทุกสิ้นวันแบบ (Mark to Market)
 • Include Dividend
  คำนวณมูลค่าพอร์ตการลงทุน (เงินสด + หลักทรัพย์) โดยมีการคำนวณรวมเงินปันผลที่ได้รับรวมเข้าไปด้วย หรือเรียกว่าเป็นผลตอบแทนที่แท้จริงจากการลงทุน เนื่องจากโดยปกติเงินปันผลจะจ่ายเข้าบัญชีธนาคารซึ่งคนส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ได้นำเงินปันผลนั้นมาลงทุนต่อ …iTracker จึงมีการสร้างเส้น Include Dividend เพื่อแสดงมูลค่าพอร์ตที่รวมเงินปันผล ทำให้คุณเห็นว่าหากคุณนำเงินปันผลมารวมกันมูลค่าพอร์ตของคุณจะเติบโตเป็นเท่าไร!! แล้วอย่าลืมเอาเงินปันผลมาลงทุนต่อ (Reinvest) เพื่อสร้างผลตอบแทนแบบดอกเบี้ยทบต้น (Compound interest ) กันนะคะ

นอกจากนี้ “Net Capital” ยังบอกอีกว่า เงินฝาก-ถอนสุทธิเท่าไร 

itracker21

Asset Allocation : สัดส่วนการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน

 • เงินสด (สีแดง) 
  แสดง %การถือครองเงินสดที่อยู่ในพอร์ต
 • หลักทรัพย์ (สีฟ้า)
  แสดง %การถือครองหลักทรัพย์ที่อยู่ในพอร์ต

หมายเหตุ : Portfolio Performance By Value สามารถใช้งานได้ผ่านบัญชีประเภท Cash Balance เท่านั้น

…ถ้าคุณออมในหุ้น เน้นลงทุนระยะยาว รับผลตอบแทนจากเงินปันผลและกำไรส่วนต่าง 
สุดท้ายแล้ว!! พอร์ตการลงทุนของคุณจะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ 

ตัวอย่าง : Bualuang iTracker สำหรับคนที่อยากจะออมหุ้น!! แบบออมหุ้นอัตโนมัติ Stock Accumulation Plan (SAP)
จะเห็นภาพชัดเจนว่าเราใส่เงินมาเท่าไร ?  เงินที่ค่อยๆ ลงทุนและหุ้นนเติบโตมาเป็นเท่าไร ?

ita

ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงที่มีบัญชีหุ้นประเภท (Cash Balance) หรือบัญชีออมหุ้นอัตโนมัติ (Stock Accumulation Plan)
สามารถเช็คพอร์ตการลงทุนของคุณได้แล้วที่ >> Bualuang iTracker วัดได้ทั้งผลการลงทุน Portfolio Performance แสดงสัดส่วนภาพรวมผลตอบแทนการลงทุน และ “Portfolio Performance By Value” แสดงมูลค่าภาพรวมผลตอบแทนของพอร์ตลงทุนได้อีกด้วย!!

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น