Peer-to-Peer Lending (P2P) : ขั้นตอนการสมัครบริการ Share Loan by NestiFly

EP.1

 

3 ขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อสมัครใช้งานบริการ Share Loan by NestiFly

  1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Share Loan by NestiFly
  2. กรอกข้อมูลลงทะเบียน
  3. ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน (e-KYC)

 

EP.1 - 1

 

ขั้นตอนที่ 1 : ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “Share Loan by NestiFly”

1.ผู้ที่สนใจใช้บริการสามารถดาวน์โหลดแอป Share Loan by NestiFly ได้บน Google Play Store โดยค้นหาว่า “Share Loan by NestiFly” และเลือก ติดตั้ง

EP.1 - 2

2.เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เลือก เปิด เพื่อทำการเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน

 

EP.1 - 3

 

ขั้นตอนที่ 2 : กรอกข้อมูลลงทะเบียน

1.เลือก สร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่ กรอกชื่อ นามสกุล อีเมล ตั้งรหัสผ่านโดยรหัสผ่านจะต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก และตัวเลข หลังจากนั้นให้เลือก ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่

 

EP.1 - 4

 

2.กรอกหมายเลขโทรศัพท์และเลือก ส่ง SMS รหัสยืนยัน หลังจากนั้นให้นำรหัสที่ได้จาก SMS มากรอกในช่อง “รหัสยืนยัน 6 หลัก” และเลือก ยืนยันเบอร์โทรศัพท์ เพื่อดำเนินการต่อ

 

EP.1 - 5

 

 

3. ตรวจสอบอีเมล์ที่ใช้ลงทะเบียน หลังจากนั้นนำรหัสที่ได้รับมากรอกลงในช่อง “รหัสยืนยัน 6 หลัก” และเลือก “ยืนยันที่อยู่อีเมล”

 

EP.1 - 6

กรณีที่ไม่ได้รับอีเมล์ ให้ลองตรวจสอบในกล่อง junk หรือ spam

4.ตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ และเลือก ตกลงและยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ

EP.1 - 7

 

ขั้นตอนที่ 3 : ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน (e-KYC)

1.เตรียมเอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ ได้แก่

    • บัตรประชาชน (ตัวจริง ไม่หมดอายุ)
    • พาสปอร์ต (เล่มจริง ไม่หมดอายุ)
    • โทรศัพท์มือถือที่มีฟังก์ชั่น Android

เมื่อเอกสารและอุปกรณ์พร้อมแล้ว เลือก เริ่มขั้นตอนการยืนยันตัวตน

2.ถ่ายบัตรประชาชนตัวจริง โดยถ่ายให้บัตรอยู่ภายในกรอบสีฟ้าและระวังไม่ให้มีเงาสะท้อนบนบัตร สามารถเอียงโทรศัพท์เล็กน้อย เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเงาสะท้อนได้

3.กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน โดยในช่องรหัสเลเซอร์หลังบัตรให้กรอกตัวเลขติดกัน ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย “-”  และเลือก ดำเนินการต่อ

EP.1 - 10 - 2

 

4.ถ่ายรูปหน้าตรงของตัวเอง (Selfie) ให้บริเวณใบหน้าจนถึงลำคออยู่ในกรอบสีฟ้า ไม่สวมหมวก แว่นตาดำ หรือสิ่งปิดบังดวงตา และไม่มีบุคคลอื่นอยู่ภายในภาพ

5.กรอกข้อมูลพาสปอร์ต ได้แก่ เลขที่พาสปอร์ต วันเดือนปี ค.ศ. ที่พาสปอร์ตหมดอายุ และ วันเดือนปีเกิดของคุณ หลังจากนั้นเลือก ดำเนินการต่อ  และตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง  เมื่อถูกต้องแล้วให้เลือก เริ่มการอ่าน Passport

6.เริ่มสแกนพาสปอร์ตโดยวางโทรศัพท์มือถือทับลงบนพาสปอร์ต

หมายเหตุ  ตำแหน่งในการสแกนพาสปอร์ตของโทรศัพท์ แต่ละรุ่นอาจแตกต่างกัน โดยให้ลองเลื่อนมือถือไปรอบๆอย่างช้าๆ หากมือถือสามารถตรวจจับพาสปอร์ตได้แล้ว จะมีสัญญาณเสียงหรือมือถือจะสั่น
ให้คุณรอจนกว่าจะปรากฎภาพใบหน้าของคุณ เมื่อภาพปรากฎแล้ว เลือก  “ดำเนินการต่อ

EP.1 - 12 -2

EP.1 - 13

 

7.กรอกข้อมูลที่อยู่ตามบัตรประชาชน และที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกให้ถูกต้อง หากที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกเป็นที่เดียวกับในบัตรประชาชน ให้ติ๊กช่อง “ใช้ที่อยู่เดียวกับบัตรประชาชน” และเลือก ดำเนินการต่อ

8.รอผลการยืนยันตัวตนโดยทาง NestiFly จะแจ้งผลให้คุณทราบผ่านทางการแจ้งเตือนในแอป (notification) และอีเมล์

9.เมื่อได้รับผลแล้วให้กดเข้าแอปอีกครั้ง ในกรณีที่แสดงผลเป็นภาพทางด้านซ้าย ให้กดปุ่ม “รีโหลด”

 

EP.1 - 14

EP.1 - 15

เพียงเท่านี้คุณก็สามารถสมัครใช้บริการและยืนยันตัวตนได้อย่างง่ายดายด้วยตนเอง ขั้นตอนถัดไปก่อนเริ่มใช้บริการจะเป็นการเชื่อมต่อบัญชีกับ บล. บัวหลวง ในฐานะผู้รักษาเงินและหลักประกัน เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าสินทรัพย์ของคุณจะได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยจากสถาบันการเงินมืออาชีพ คุณสามารถศึกษาขั้นตอนการเชื่อมต่อบัญชีหลักทรัพย์บัวหลวงได้ ที่นี่

ข้อจำกัดความรับผิด (Disclaimer)

บริการ Share Loan by NESTIFLY มิใช่บริการของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (“BLS”) แต่เป็นบริการของบริษัท เนสท์ติฟลาย จำกัด ทั้งนี้ BLS เป็นเพียงผู้เก็บรักษาเงิน ทรัพย์สิน และหลักประกัน ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย และเป็นผู้ฝาก (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) ตามข้อบังคับของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ว่าด้วยการใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน เท่านั้น 

นอกจากนี้ BLS มิใช่ผู้ให้กู้เงิน หรือผู้กู้เงิน รวมถึงไม่มีความรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ Share Loan by NESTIFLY แต่ประการใด

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่