Peer-to-Peer Lending (P2P) : การโอนหุ้นวางเป็นหลักประกันและการส่งคำขอสินเชื่อ

EP.3

Share Loan by NestiFly : ขั้นตอนการโอนหุ้นวางเป็นหลักประกันและการส่งคำขอสินเชื่อ

บริการ Share Loan by NestiFly เป็นสินเชื่อรูปแบบใหม่ที่ให้คุณสามารถขอสินเชื่อได้ง่าย ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ เพียงแค่มีหุ้น SET100 ผู้ที่สนใจสามารถเริ่มใช้บริการได้โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Share Loan by NestiFly เพื่อลงทะเบียนและยืนยันตัวตนได้บน Google Play

ดาวน์โหลดแอป Share Loan by NestiFly ได้บน Google Play Store โดยค้นหาว่า “Share Loan by NestiFly” เพื่อลงทะเบียนและยืนยันตัวตน

EP.1 - 2

คุณสามารถศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนได้ที่นี่

สำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งคำขอสินเชื่อได้ทันที โดย 3 ขั้นตอน ดังนี้

  1. โอนหุ้นหลักประกันเข้าบัญชี P2P
  2. สร้างคำขอสินเชื่อ
  3. อัปโหลดรายงานข้อมูลเครดิต แบบมีคะแนน (Credit Scoring : มีค่าใช้จ่าย 200 บาท) จากเครดิตบูโร

 

EP.3 - 1

 

ขั้นตอนที่ 1 : โอนหุ้นหลักประกันเข้าบัญชี P2P

เมื่อคุณมีบัญชี P2P พร้อมใช้งานแล้ว (ศึกษาขั้นตอนการเชื่อมต่อบัญชี P2P ได้ที่นี่) คุณสามารถโทรติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของคุณเพื่อแจ้งโอนหุ้นที่ต้องการใช้เป็นหลักประกันเข้าบัญชี P2P

ขั้นตอนที่ 2 : การขอสินเชื่อ Share Loan by NestiFly

สำหรับผู้ที่เลือก “ขอสินเชื่อผ่าน NestiFly” เป็นครั้งแรก แอปจะแสดงหน้าจอข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการในฐานะผู้กู้ ให้คุณศึกษาเงื่อนไขและกด “ฉันเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขสัญญานี้”

 

EP.3 - 2

 

เลือก “สร้างคำขอกู้เงินใหม่” เข้าสู่ระบบบัวหลวงโดยกรอกชื่อผู้ใช้เป็นเลขที่บัญชีหลักทรัพย์บัวหลวง 6 หลักของคุณและรหัสผ่าน เมื่อล็อคอินสำเร็จแล้วกดปุ่ม X หรือ Done ด้านซ้ายบน

 

EP.3 - 3

 

กำหนดเงื่อนไขในการขอสินเชื่อตามความต้องการของคุณ โดยสามารถเลือกได้ดังนี้

  • เลือกระดับ LTV ของหุ้นแต่ละกลุ่มและจำนวนหุ้นที่ต้องการใช้เป็นหลักประกันเพื่อกำหนดวงเงิน โดยการสไลด์วงกลมสีเหลือง หมายเหตุ : LTV คือ อัตราส่วนมูลค่าสินเชื่อต่อหลักประกัน LTV ยิ่งต่ำ อัตราดอกเบี้ยก็จะยิ่งต่ำไปด้วย แต่จะได้วงเงินน้อยลง
  • เลือกระยะเวลาที่ต้องกู้การเงิน
  • เลือกวัตถุประสงค์การกู้ ระหว่างกู้เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนตัว หรือกู้เพื่อประกอบธุรกิจ

เมื่อกำหนดเงื่อนไขต่างๆ เสร็จแล้ว ให้กด “คำนวณดอกเบี้ย”

EP.3 - 4

ตรวจสอบเงื่อนไขการขอสินเชื่ออีกครั้งและเลือก ดำเนินการต่อ

 

EP.3 - 5

ตรวจสอบร่างสัญญากู้ยืมเงิน เลือกกล่องด้านหน้า “ข้าพเจ้ายืนยันว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องและยอมรับเงื่อนไขการขอกู้” และเลือก ยืนยันและส่งคำขอกู้นี้ เพื่อส่งคำขอสินเชื่อ

EP.3 - 6

ขั้นตอนที่ 3 : อัปโหลดรายงานข้อมูลเครดิตจากเครดิตบูโร (แบบมีคะแนน)

ผู้กู้จะต้องอัปโหลดรายงานข้อมูลเครดิตแบบมีคะแนน (Credit Scoring : มีค่าใช้จ่าย 200 บาท)ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ โดยสามารถศึกษาช่องทางการขอรายงานข้อมูลเครดิตได้ที่นี่

ในกรณีที่คุณมีรายงานข้อมูลเครดิตอยู่แล้ว ให้เลือก “ถ่ายภาพรายงาน NCB” และถ่ายภาพรายงานทุกหน้าให้อยู่ภายในกรอบสีฟ้า เมื่อถ่ายเสร็จแต่ละหน้าให้เลือก “OK” และเมื่อถ่ายครบทุกหน้าแล้วให้เลือก “ยืนยันการส่งรายงานเครดิต” เมื่อยืนยันการส่งรายงานเครดิตแล้ว แอปจะแสดงหน้าจอสรุปเงื่อนไขการขอสินเชื่อให้คุณตรวจสอบอีกครั้ง หากถูกต้องแล้วให้เลือก “ดำเนินการต่อ” และถือเป็นอันเสร็จสิ้นการส่งคำขอสินเชื่อ ระบบจะทำการอนุมัติและแจ้งผลให้ทราบภายใน 1 วันทำการ

EP.3 - 7

กรณีที่คุณยังไม่มีรายงานข้อมูลเครดิต สามารถเลือก “ข้ามขั้นตอนนี้ก่อน” ได้ โดยแอปจะแสดงหน้า Dashboard โดยคุณสามารถอัปโหลดรายงานข้อมูลเครดิตตามหลังได้ ในกรณีที่ไม่สามารถอัปโหลดรายงานได้ภายใน 7 วัน ระบบจะยกเลิกคำขอสินเชื่อของคุณโดยอัตโนมัติ

EP.3 - 8

เพียงเท่านี้คุณก็สามารถสร้างคำขอสินเชื่อและรอรับเงินได้ง่ายๆ ในเวลาเพียง 1 วันทำการ โดยเงินที่ได้รับจะถูกโอนเข้าบัญชี P2P ของคุณ ซึ่งคุณสามารถสั่งถอนเงินได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Streaming หรือบนระบบ i-Trading ในเว็บไซต์ www.bualuang.co.th

ข้อจำกัดความรับผิด (Disclaimer)

บริการ Share Loan by NESTIFLY มิใช่บริการของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (“BLS”) แต่เป็นบริการของบริษัท เนสท์ติฟลาย จำกัด ทั้งนี้ BLS เป็นเพียงผู้เก็บรักษาเงิน ทรัพย์สิน และหลักประกัน ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย และเป็นผู้ฝาก (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) ตามข้อบังคับของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ว่าด้วยการใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน เท่านั้น 

นอกจากนี้ BLS มิใช่ผู้ให้กู้เงิน หรือผู้กู้เงิน รวมถึงไม่มีความรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ Share Loan by NESTIFLY แต่ประการใด

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่